Segmentacja klientów

Segmentacja klientów umożliwia grupowanie klientów o podobnych cechach w segment klientów. Korzystając z domyślnych nazw plików, operatorów i wartości, możesz tworzyć segmenty klientów o wymaganej wielkości. Segmenty klientów pomagają w efektywnej komunikacji dzięki wysłaniu właściwej wiadomości do odpowiednich klientów we właściwym czasie.

Wykorzystanie segmentacji klientów do zaangażowania klientów

Segmentacja klientów może pomóc w tworzeniu ukierunkowanych kampanii marketingowych, w których wykorzystywane są spersonalizowane wiadomości.

Poprzez skupienie się na konkretnym segmencie klientów możesz tworzyć merytoryczne treści dla takich klientów. Możesz na przykład udostępnić promocję swoim stałym klientom, która jest inna niż promocja przeznaczona dla klientów, którzy nie dokonali jeszcze zakupu. Ponadto możesz promować produkty i wydarzenia wśród klientów w określonej lokalizacji geograficznej.

Tworząc odpowiednie wiadomości dla klientów, możesz zwiększyć ich zaangażowanie.

Korzystanie z segmentacji klientów w celu zapoznania się ze specyfiką klientów

Dzięki segmentacji klientów można dowiedzieć się więcej o swoich klientach i ustalić ich zachowania zakupowe. Możesz na przykład określić, ilu klientów ma adres w danym mieście, lub kim są Twoi najbardziej lojalni klienci.

W połączeniu z poziomem przewidywanych wydatków możesz użyć segmentacji klientów, aby opracować najbardziej opłacalne strategie marketingowe dla swojej firmy.

Automatyczna aktualizacja segmentów klientów

Segmenty klientów są aktualizowane automatycznie, co ułatwia zarządzanie nimi.

Po utworzeniu segmentu klientów nowi klienci, którzy spełniają kryteria, są automatycznie dołączani do takiego segmentu klientów. Na przykład, jeśli utworzysz segment klientów, który obejmuje wszystkich klientów subskrybujących marketingowe wiadomości e-mail, wszyscy nowi klienci subskrybujący marketingowe wiadomości e-mail zostaną automatycznie dodani do tego segmentu klientów.

Jeśli pojedynczy klient spełnia kryteria więcej niż jednego segmentu klientów, wówczas klient ten może zostać dodany do wielu segmentów klientów.

Klient niespełniający już kryteriów segmentu klientów jest automatycznie usuwany z takiego segmentu.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo