Zarządzanie segmentami klientów

Po utworzeniu segmentów klientów możesz użyć edytora do edycji, zmiany nazwy lub usunięcia segmentu klienta. Możesz także użyć aplikacji Shopify Email, aby wysłać wiadomość e-mail do określonego segmentu klientów.

Zarządzaj segmentami klientów

Zarządzaj segmentami klientów, przechodząc do strony listy segmentów.

Jako wielkość klienta wyświetlany jest procent klientów w danym segmencie względem liczby wszystkich klientów, co pozwala zapoznać się z wielkością tego segmentu. Gdy nowy klient spełni kryteria segmentu, zostanie automatycznie do niego dodany. Liczba w indeksie segmentów jest aktualizowana, kiedy wyświetlasz segment, przechodząc do strony szczegółów segmentu lub gdy aplikacja, np. Shopify Email, korzysta z segmentu. Aby wyświetlić czas ostatniej aktualizacji liczby w indeksie segmentów, najedź na nią kursorem.

Kolumna autora pokazuje, kto utworzył segment. Segment może zostać utworzony przez Shopify, sprzedawców lub aplikacje.

Kroki:

  1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

  2. Kliknij opcję Segmenty.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij segment na liście, aby uzyskać dostęp do strony szczegółów segmentu.
    • Kliknij wyszukiwanie, aby wyszukać segmenty według nazwy. Możesz wyszukiwać segmenty według nazwy i sortować je według ostatniego działania segmentu.
    • Kliknij nagłówek ostatniej kolumny działania, aby zmienić sortowanie segmentów. Ostatnie działanie pokazuje czas utworzenia lub ostatniej edycji segmentu.

Edytuj segment klientów

Zmień nazwę segmentu klientów

Zanim zmienisz nazwę segmentu klientów, sprawdź, czy żadne inne segmenty klientów nie są edytowane. W indeksie segmentów obok edytowanych segmentów klientów wyświetla się Wersja robocza.

Kroki:

Wysyłanie kampanii e-maili marketingowych do segmentu klientów

Aplikacja Shopify Email jest używana do wysyłania kampanii e-mail marketingowej do klientów w wybranym segmencie. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Shopify Email, otrzymasz monit o jej zainstalowanie przy pierwszej próbie wysłania kampanii e-mailowej.

Jeśli chcesz utworzyć rekord klientów, których uwzględniono w kampanii e-mailowej, możesz wyeksportować plik CSV klientów zawierający tylko profile klientów w wybranym przez Ciebie segmencie.

Zanim zaczniesz

Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Email po raz pierwszy, sprawdź, czy Twój sklep spełnia wymagania dotyczące używania aplikacji.

Wyślij kampanię e-maili marketingowych do segmentu klientów

Utwórz kod rabatowy dla segmentu klienta

Możesz utworzyć kod rabatowy dla segmentu klienta.

Eksportuj segment klientów do pliku CSV

Możesz wyeksportować segment klientów do pliku CSV klientów. Zanim zaczniesz, zapoznaj się z uwagami dotyczącymi plików CSV klientów.

Kroki:

Usuń segment klientów

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo