Konta klientów

Po włączeniu kont klientów Shopify przechowuje chronione hasłem informacje o tożsamości klienta, historii zamówień i bieżącym statusie zamówienia. Dane Twoich klientów, takie jak dane adresowe, zostaną wstępnie wypełnione na podstawie zachowanych informacji podczas realizacji zakupu. Aby korzystać z kont klientów, musisz mieć kanał sprzedaży Sklep online.

Ustaw preferencje swojego konta klienta

Możesz określić konta klienta jako wymagane lub opcjonalne lub wyłączyć je wszystkie. Podczas tworzenia konta klienci są przekierowywani do oddzielnej strony tworzenia konta. Pamiętaj, że wymaganie od klientów tworzenia kont może obniżać wskaźnik konwersji sprzedaży.

Aby edytować ustawienia konta klienta:

 1. W sekcji Konta klienta wybierz opcję konta klienta:
 • Konta są wyłączone: Klienci nie będą widzieć opcji utworzenia konta lub zalogowania się podczas realizacji zakupu. Będą musieli ręcznie wprowadzić swoje dane podczas realizacji zakupu, ponieważ pola nie zostaną wstępnie wypełnione. Jeśli klient zaznaczy pole „Zapisz te informacje do wykorzystania przy następnej wizycie”, wówczas plik cookie przeglądarki zapisuje dane klienta tylko dla tego sklepu.

 • Konta są opcjonalne: Klienci mogą zdecydować się na utworzenie konta, ale nie jest to wymagane do realizacji zakupu. Jeśli klienci mają konto i są zalogowani, pola ich adresu są wstępnie wypełniane podczas składania zamówienia. Klienci mają możliwość zalogowania się za pomocą linka Masz już konto? Zaloguj się nad polem wprowadzania adresu e-mail. Kliknięcie tego linku powoduje, że użytkownik musi wprowadzić swój adres e-mail i hasło, utworzyć nowe konto lub kontynuować realizację zakupu jako gość.

 • Konta są wymagane Klienci muszą utworzyć konto lub mieć konto i zalogować się, aby ukończyć realizację zakupu. To ustawienie jest przydatne, gdy masz sklep prowadzący sprzedaż hurtową lub tylko dla członków. Pola adresu są wstępnie wypełniane, gdy klient składa zamówienie.

 1. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić ustawienia konta klienta.

Adresy klientów

Jeśli klienci są zalogowani podczas realizacji zakupu, mogą wybrać jeden z adresów, z których korzystali ostatnio. Alternatywnie, mogą wpisać swój adres. Klienci nie mogą wybrać pięciu adresów do zapisania.

Zaproś klientów do utworzenia kont

Jeśli ustawisz konta klientów jako opcjonalne lub wymagane w Ustawieniach realizacji zakupu, możesz wysłać klientom bezpośrednie zaproszenia, aby zachęcić ich do aktywacji konta. Otrzymają oni wiadomość e-mail z prośbą o utworzenie własnego hasła. Zaproszenie z wiadomości e-mail jest ważne tylko przez 30 dni.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy klient ma konto w Twoim sklepie, wyświetl dane kontaktowe na stronie klienta.

Wiadomości e-mail z zaproszeniem klienta do utworzenia konta możesz wysyłać indywidualnie lub zbiorczo.

Wyślij indywidualne zaproszenia do utworzenia konta

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.

 2. Kliknij nazwisko klienta, którego chcesz zaprosić.

 3. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie do utworzenia konta.

 4. Możesz zmienić wiadomość e-mail Powiadomienie o zaproszeniu do utworzenia konta, zmieniając dane w oknie Wyślij zaproszenie do utworzenia konta. Aby dokonać trwałych zmian w wiadomości e-mail Powiadomienie o zaproszeniu do utworzenia konta, musisz aktualizować powiadomienie przed wysłaniem wiadomości z zaproszeniem do utworzenia konta.

  Możesz zmienić wiadomość e-mail o aktywacji poprzez:

- wybór nadawcy zaproszenia za pomocą menu rozwijanego Od - wybór odbiorców ukrytych kopii - edycję domyślnej kopię e-maila z zaproszeniem, klikając link Powiadomienia w obszarze Niestandardowa wiadomość.

 1. Kliknij Sprawdź e-mail.

 2. Potwierdź niestandardową wiadomość, jeśli ją wprowadziłeś(-aś), i informacje o kliencie w oknie Wyślij zaproszenie do utworzenia konta.

 3. Kliknij opcję Powrót, aby wprowadzić dalsze zmiany, lub opcję Wyślij powiadomienie, aby aplikacja Shopify wysłała wiadomość e-mail dotyczącą aktywacji konta.

Uwaga Możesz wysyłać klientom zaproszenia do utworzenia kont tylko z panelu administracyjnego Shopify w wersji klasycznej. Opcja ta nie pojawia się w aplikacji mobilnej.

Wyślij klientom zbiorcze zaproszenia do utworzenia konta

Możesz użyć aplikacji do wysyłania zaproszeń do utworzenia konta do wszystkich klientów, którzy się jeszcze nie zarejestrowali.

Wyświetl aplikację w Shopify App Store

Zresetuj hasła klientów

Jeśli klient zapomni hasła do konta, możesz je zresetować.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta, którego chcesz edytować.

 3. Kliknij opcję Zresetuj hasło na stronie informacji o kliencie.

 4. Kliknij ponownie opcję Zresetuj hasło w oknie dialogowym potwierdzenia.

Do klienta wysyłany jest e-mail z instrukcjami dotyczącymi resetowania hasła. Link do resetowania hasła jest ważny przez 30 dni.

Wyświetl aktywne subskrypcje swoich klientów

Po zakupie produktu subskrypcyjnego przez klienta informacje o subskrypcji są wyświetlane w jego profilu. Możesz wyświetlić produkty, które subskrybuje klient, oraz informacje o planowanej dacie kolejnego zamówienia w sekcji Aktywne subskrypcje.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.

 2. Kliknij klienta, dla którego chcesz wyświetlić informacje o subskrypcji.

 3. W sekcji Aktywne subskrypcje produktów kliknij informacje, które chcesz wyświetlić:

- Aby przejść do zamówienia subskrypcji złożonego przez klienta, kliknij opcję Wyświetl zamówienie. - Aby przejść do informacji o subskrypcji w aplikacji subskrypcyjnej, kliknij opcję Wyświetl subskrypcję.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprzedaży produktów subskrypcyjnych, zapoznaj się z sekcją Subskrypcje.

Wyłącz konto klienta

Jeśli wymagane są konta klientów, możesz wyłączyć konto, jeśli chcesz uniemożliwić konkretnemu klientowi złożenie u Ciebie zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwisko klienta, którego konto chcesz wyłączyć.

 3. Kliknij opcję Wyłącz konto na stronie informacji o kliencie.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów zamiast kont klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo