Konta klientów

Po włączeniu kont klientów Shopify przechowuje chronione hasłem informacje o tożsamości klienta, historii zamówień i bieżącym statusie zamówienia. Dane Twoich klientów, takie jak dane adresowe, zostaną wstępnie wypełnione na podstawie zachowanych informacji podczas realizacji zakupu. Aby korzystać z kont klientów, musisz mieć kanał sprzedaży Sklep online.

Ustaw preferencje swojego konta klienta

Możesz określić konta klienta jako wymagane lub opcjonalne lub wyłączyć je wszystkie. Podczas tworzenia konta klienci są przekierowywani do oddzielnej strony tworzenia konta. Pamiętaj, że wymaganie od klientów tworzenia kont może obniżać wskaźnik konwersji sprzedaży.

Aby edytować ustawienia konta klienta:

 1. W sekcji Konta klienta wybierz opcję konta klienta:

 2. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić ustawienia konta klienta.

Jeśli klienci są zalogowani podczas realizacji zakupu, mogą wybrać jeden z adresów, z których korzystali ostatnio. Alternatywnie, mogą wpisać swój adres. Klienci nie mogą wybrać pięciu adresów do zapisania.

W formularzu realizacji zakupu dostępna jest również opcja Zapisz te informacje, aby ich użyć następnym razem. Jeśli klient wybierze opcję Zapisz te informacje, aby ich użyć następnym razem podczas realizacji zakupu, przeglądarka klienta zapisze dane kontaktowe i adres wysyłki wprowadzone w Twoim sklepie. Następnym razem, gdy klient użyje Twojej strony realizacji zakupu, jego przeglądarka automatycznie wypełni dane kontaktowe i adres wysyłki. Shopify nie przechowuje zapisanych informacji klienta. Informacje są buforowane przez przeglądarkę klienta. Po upływie jednego roku Shopify wyzwala w przeglądarce proces czyszczenia tych informacji z pamięci podręcznej klienta, o ile klient nie wyczyścił wcześniej pamięci podręcznej.

Zaproś klientów do utworzenia kont

Jeśli ustawisz konta klientów jako opcjonalne lub wymagane w Ustawieniach realizacji zakupu, możesz wysłać klientom bezpośrednie zaproszenia, aby zachęcić ich do aktywacji konta. Otrzymają oni wiadomość e-mail z prośbą o utworzenie własnego hasła. Zaproszenie z wiadomości e-mail jest ważne tylko przez 30 dni.

Na stronie profilu klienta możesz sprawdzić, czy ma on konto w Twoim sklepie.

Możesz wygenerować e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta klienta dla pojedynczych klientów lub dla wszystkich klientów.

Zanim zaczniesz

Podczas tworzenia wiadomości e-mail wysyłanej do klientów pojawia się domyślny temat i treść. Zawartość w polach Temat i Niestandardowa wiadomość można edytować, przechodząc do opcji Ustawienia > Powiadomienia > Klienci > Zaproszenie do utworzenia konta klienta.

Dowiedz się więcej o edycji szablonów powiadomień.

Wyślij indywidualne zaproszenia do utworzenia konta

Zanim zaprosisz klienta do założenia konta, musi on być już dodany do Twojego sklepu. Klient, który nie został dodany do Twojego sklepu, nie jest dostępny na liście klientów. W takim przypadku należy najpierw dodać klienta.

Zaproszenia do utworzenia konta klienta można wysyłać tylko w wersji panelu administracyjnego Shopify na komputer. Ta opcja nie jest dostępna w aplikacji Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwisko klienta, którego chcesz zaprosić.

 3. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie do utworzenia konta.

 4. Opcjonalnie: Edytuj zawartość w polu Temat.

 5. W polu Niestandardowa wiadomość dodaj wiadomość dla klientów. Jeśli pozostawisz to pole puste, wówczas do klienta zostanie wysłana domyślna wiadomość.

 6. Kliknij opcję Sprawdź, a następnie Wyślij powiadomienie.

Wyślij klientom zbiorcze zaproszenia do utworzenia konta

Możesz użyć aplikacji do wysłania zaproszeń do utworzenia konta do wszystkich klientów, którzy się jeszcze nie zarejestrowali.

Wyświetl aplikację w Shopify App Store.

Wyświetl aktywne subskrypcje swoich klientów

Po zakupie produktu subskrypcyjnego przez klienta informacje o subskrypcji są wyświetlane w jego profilu. Możesz wyświetlić produkty, które subskrybuje klient, oraz informacje o planowanej dacie kolejnego zamówienia w sekcji Aktywne subskrypcje.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta.

 3. W sekcji Aktywne subskrypcje produktów wykonaj jedną z następujących czynności:

Wyłącz konto klienta

Jeśli konta klientów są wymagane, możesz wyłączyć konto, jeśli chcesz uniemożliwić konkretnemu klientowi złożenie u Ciebie zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta.

 3. Kliknij opcję Wyłącz konto.

Zagadnienia dotyczące haseł klientów

Ponieważ hasła są szyfrowane, nie można migrować haseł klientów do Shopify z innej platformy. W rezultacie do Shopify migrowane są tylko rekordy klientów, a nie konta klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo