kundekontoer

Når du aktiverer kundekontoer, vil lagrer Shopify passordbeskyttet informasjon om en kundes identitet, bestillingshistorikk og aktuelle bestillingsstatus. Kundenes opplysninger, som adresseinformasjon, fylles ut automatisk i kassen fra den lagrede informasjonen. For å bruke kundekontoer må du ha Nettbutikk-salgskanalen.

Konfigurere kundens kontoinnstillinger

Du kan gjøre kundekontoer obligatoriske, valgfrie eller deaktivere dem helt. Når kunder kan eller må opprette en konto omdirigeres de til en egen side for kontoopprettelse.

Følgende er alternativene for krav til kundekonto

 • Kontoer er deaktivert: Kunder ser ikke alternativet for oppretting av konto eller for pålogging når de er i kassen. De må oppgi opplysningene sine i kassen fordi informasjonen ikke blir fylt ut automatisk. Hvis kunden merker av i feltet Lagre disse opplysningene til neste gang, lagres kundens opplysninger i en informasjonskapsel for bare denne butikken.

 • Kontoer er valgfrie: Kunder kan velge å opprette en konto, men det er ikke nødvendig å opprette en konto for å gå til kassen. Hvis kunder har en konto og er logget på, fylles adresseinformasjonen automatisk ut når de legger inn en bestilling. Kundene har muligheten til å logge på gjennom Har du allerede en konto? Logg på-koblingen over feltet for e-postadresse. Ved å klikke på denne koblingen blir kunden bedt om å enten angi e-postadresse og passord, opprette en ny konto eller fortsette til kassen som gjest.

 • Kontoer er obligatoriske: Kunden må opprette en konto eller ha en konto, og må være logget på for å fullføre kjøpet. Denne innstillingen er nyttig dersom du for eksempel driver en grossist- eller medlemsbutikk. Adresser fylles automatisk ut når kunden legger inn en bestilling. Når du velger Kontoer er obligatorisk, fjerner du ikke alternativet som lar kundene dine opprette kontoer. Vil du begrense adgang til butikken din, må du tilpasse butikkens tema.

Hvis du krever at kundene må opprette kontoer, kan det senke salgskonverteringen.

Still inn kundens kontoinnstillinger

Kundens adresser

Hvis kundene er logget på i kassen kan de velge en av adressene de nylig har brukt. Alternativt kan de skrive inn adressen. Kundene kan ikke velge de fem adressene de ønsker å lagre.

Inviter kunder til å opprette kontoer

Hvis du angir kundekontoer til valgfritt eller obligatorisk i kasseinnstillingene, kan du sende kunder direkte invitasjoner for å oppfordre dem til å aktivere en konto. De vil motta e-postmelding som ber dem om å opprette sitt eget passord. E-postinvitasjonen er bare gyldig i 30 dager.

Du kan sjekke på kundens profilside hvorvidt de har en konto i butikken.

Du kan generere en e-postinvitasjon for kundekonto for enkeltkunder eller for alle kunder.

Før du starter

Når du oppretter e-postmeldingen som sendes til kundene, har den en standard emnelinje og e-postinnhold. Innholdet i boksene Emne og Tilpasset melding kan redigeres ved å gå til Innstillinger > Varsler > Kunder > Invitasjon til kundekonto.

Finn ut mer om å redigere varslingsmaler.

Send individuelle kontoinvitasjoner

Før du inviterer kunder til å opprette en konto, må kunden allerede være lagt inn i butikken. Hvis kunden er lagt inn i butikken er de ikke tilgjengelige i kundelisten. I dette tilfellet må du legge til kunden først.

Kundekontoinvitasjoner kan bare sendes fra datamaskinversjonen av Shopify-administrator. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Shopify-appen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på navnet til kunden du vil invitere.

 3. Klikk på Send kontoinvitasjon.

 4. Valgfritt: Rediger innholdet i Emne-feltet.

 5. I boksen Tilpasset melding kan du legge inn en melding til kundene. Hvis du lar denne boksen stå tom, sendes standardmeldingen til kunden.

 6. Klikk på Se gjennom, og klikk på Send varsel.

Send flere kundekontoinvitasjoner samtidig

Du kan bruke en app til å sende kontoinvitasjoner til alle kundene dine som enda ikke har registrert seg.

Se appen i Shopify App Store.

Se kundenes aktive abonnementer

Når en kunde kjøper et abonnementsprodukt vil abonnementsinformasjonen deres bli vist i kundeprofilen. Du kan vise produktene en kunde abonnerer på og når deres neste bestilling er planlagt for i Aktive abonnementer-seksjonen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på kundens navn.

 3. Gjør en av følgende i seksjonen Aktive produktabonnementer:

Deaktiver en kundes konto

Hvis kundekontoer er obligatorisk, kan du deaktivere en konto hvis du vil forhindre at en bestemt kunde legger inn en bestilling hos deg.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på kundens navn.

 3. Klikk på Deaktiver konto.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom passord er krypterte kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette vil bare kundeoppføringer migreres til Shopify, og ikke kundekontoer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis