Konfigurere og administrere klassiske kundekontoer

Med klassiske kundekontoer kan kundene logge på med en e-postadresse og et passord. Kundene kan også godta kontoinvitasjoner eller opprette en ny konto fra påloggingssiden.

Klassiske kundekontoer støtter Multipass, men de støtter ikke B2B.

Konfigurere klassiske kundekontoer

Hvis du bare har tilgang til klassiske kundekontoer kan du gjøre kundekontoer obligatoriske, valgfrie eller du kan deaktivere dem.

Innstillinger for klassiske kundekontoer
Alternativ Beskrivelse
Kontoer er deaktivert Kundene får ikke muligheten til å opprette en konto eller logge på i kassen. Kundene må oppgi informasjonen sin i kassen, og kontakt- og leveringsinformasjon fylles ikke ut automatisk.
Kontoer er valgfritt Kundene kan opprette en konto, men det er ikke obligatorisk å opprette en konto for å betale. Hvis kundene har en konto og de er logget på fylles kontakt- og leveringsinformasjon ut automatisk i kassen.
Kontoer er obligatorisk Kundene må opprette en konto og logge på for å fullføre kjøpet. Dette alternativet kan være nyttig hvis du driver en engros- eller medlemsbutikk. Kundenes kontakt- og leveringsinformasjon fylles ut automatisk i kassen.

Konfigurer klassiske kundekontoer

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Velg blant alternativene Kontoer er deaktivert, Kontoer er valgfrie eller Kontoer er obligatoriske i seksjonen Kundekontoer.
 3. Klikk på Lagre.

Invitere kunder til å opprette kontoer

Du kan sende kundene invitasjoner for å oppfordre dem til å aktivere en konto. De mottar en e-postmelding som ber dem om å opprette sitt eget passord. E-postinvitasjonen er kun gyldig i 30 dager.

Du kan generere en e-postinvitasjon for kundekontoer til enkeltkunder eller til alle kunder.

Kundene kan også klikke på Opprett konto på påloggingssiden for å opprette en ny konto.

E-postinvitasjonen har standard emnefelt og innhold. Du kan redigere innholdet i e-postinvitasjonen under Innstillinger > Varsler > Kunder > Kundekontoinvitasjon. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Redigere varslingsmaler.

Send individuelle kontoinvitasjoner

Du kan bare invitere eksisterende kunder til å opprette en konto. Hvis du vil invitere en ny kunde til å opprette en konto må du opprette kunden under Kunder i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på navnet til kunden du vil invitere.

 3. Klikk på Send kontoinvitasjon.

 4. Valgfritt: Rediger innholdet i Emne-feltet.

 5. Legg til en melding til kunden i feltet Egendefinert melding. Hvis du lar denne boksen stå tom, sendes standardmeldingen til kunden.

 6. Klikk på Se gjennom, og klikk på Send varsel.

Sende flere kundekontoinvitasjoner samtidig

Hvis du vil sende ut mange kundekontoinvitasjoner samtidig må du finne en app, som Bulk Account Invite Sender, i Shopify App Store.

Administrere klassiske kundekontoer

Du kan sende kundene e-postmeldinger om tilbakestilling av passord, deaktivere kontoene deres og administrere merkevarebygging for klassiske kundekontoer.

Tilbakestille passordet for en kunde

Kundene kan tilbakestille sitt eget passord fra påloggingssiden.

Du kan også sende kundene en e-postmelding om tilbakestilling av passord fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på navnet til kunden du vil sende en e-postmelding om tilbakestilling av passord til.

 3. Klikk på Flere handlinger, og klikk deretter på Tilbakestill passord.

Deaktivere en individuell kundekonto

Du kan deaktivere en individuell kundekonto. Hvis innstillingene for kundekontoer krever at kundene logger på før kassen og du deaktiverer kontoen for en enkeltkunde, kan de ikke legge inn bestillinger i butikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på navnet til kunden du ønsker å deaktivere kontoen for.

 3. Klikk på Deaktiver konto.

Tilpasse merkevarebygging for klassiske kundekontoer

Du kan tilpasse klassiske kundekontoer fra temainnstillingene i nettbutikken ved hjelp av temaredigeringsprogrammet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.
 3. Klikk på Kundekontoer fra rullegardinmenyen i overskriften.

Deaktivere klassiske kundekontoer

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke kundekontoer i nettbutikken kan du deaktivere dem.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Velg alternativet Kontoer er deaktivert i seksjonen Kundekontoer.
 3. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis