Konfigurere og administrere klassiske kundekontoer

Med klassiske kundekontoer kan kundene logge på med en e-postadresse og et passord. Kundene kan også godta kontoinvitasjoner eller opprette en ny konto fra påloggingssiden.

Klassiske kundekontoer støtter Multipass, men støtter ikke B2B. Finn ut mer om forskjellen mellom klassiske og nye kundekontoer.

Sette opp klassiske kundekontoer

Sett opp klassiske kundekontoer

Du kan velge å bruke klassiske eller nye kundekontoer i nettbutikken og kassen.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Kundekontoer fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Kontoer i nettbutikk og kasse.
 3. Velg følgende alternativ i seksjonen Påloggingsopplevelse:

  • Vis påloggingskobling i toppen av nettbutikken og i kassen: Hvis du velger dette alternativet vises en påloggingskobling i nettbutikken. Koblingen er vanligvis plassert i nettbutikkens overskrift, men plasseringen kan variere avhengig av tema. Det vises også en påloggingskobling på kassesiden.
 4. Velg Klassiske kundekontoer i seksjonen Velg hvilken versjon av kundekontoer som skal brukes.

 5. Klikk på Lagre.

Inviterer kundene til å opprette kontoer

Du kan sende kundene invitasjoner for å oppfordre dem til å aktivere en konto. De mottar en e-postmelding som ber dem om å opprette sitt eget passord. E-postinvitasjonen er kun gyldig i 30 dager.

Du kan generere en e-postinvitasjon for kundekontoer til enkeltkunder eller til alle kunder.

Kundene kan også klikke på Opprett konto på påloggingssiden for å opprette en ny konto.

E-postinvitasjonen har standard emnefelt og innhold. Du kan redigere innholdet i e-postinvitasjonen under Innstillinger > Varsler > Kunder > Kundekontoinvitasjon. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Redigere varslingsmaler.

Send individuelle kontoinvitasjoner

Du kan bare invitere eksisterende kunder til å opprette en konto. Hvis du ønsker å invitere en ny kunde til å opprette en konto må kunden opprettes i seksjonen Kunder i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på navnet til kunden du vil invitere.

 3. Klikk på Send kontoinvitasjon.

 4. Valgfritt: Rediger innholdet i Emne-feltet.

 5. Legg til en melding til kunden i feltet Egendefinert melding. Hvis du lar denne boksen stå tom, sendes standardmeldingen til kunden.

 6. Klikk på Se gjennom, og klikk på Send varsel.

Masseutsendelse av kundekontoinvitasjoner

Hvis du vil sende ut mange kundekontoinvitasjoner samtidig må du finne en app, som Bulk Account Invite Sender, i Shopify App Store.

Administrere klassiske kundekontoer

Du kan sende kundene e-postmeldinger om tilbakestilling av passord, deaktivere kontoene deres og administrere merkevarebygging for klassiske kundekontoer.

Tilbakestill kundens passord

Kundene kan tilbakestille sitt eget passord fra påloggingssiden.

Du kan også sende kundene en e-postmelding om tilbakestilling av passord fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på navnet til kunden du vil sende en e-postmelding om tilbakestilling av passord til.

 3. Klikk på Flere handlinger, og klikk deretter på Tilbakestill passord.

Deaktiver en individuell kundekonto

Du kan deaktivere en individuell kundekonto. Hvis innstillingene for kundekontoer krever at kundene logger på før kassen og du deaktiverer kontoen for en enkeltkunde, kan de ikke legge inn bestillinger i butikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på navnet til kunden du ønsker å deaktivere kontoen for.

 3. Klikk på Deaktiver konto.

Tilpass merkevarebygging for klassiske kundekontoer

Du kan tilpasse klassiske kundekontoer fra temainnstillingene i nettbutikken ved hjelp av temaredigeringsprogrammet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.
 3. Klikk på Klassiske kundekontoer fra rullegardinmenyen i overskriften.

Administrer pålogging med Shop

Logg på med Shop fungerer sammen med de eksisterende kundekontoene dine for å tilby kundene en rask, sikker og passord-mindre-innlogging i butikken med Shop-påloggingsinformasjonen og lagrede passkeyer. Shop Pay-brukere logger på kundekontoen din opptil 50 % ganger mer når de bruker pålogging med Shop. Når en kunde logger på med Shop, blir den lagrede informasjonen deres forhåndsutfylt i kassen, slik at vedkommende kan sjekke ut med ett klikk med Shop Pay. Se en gjennomgang av brukeropplevelsen her.

Både nye og eksisterende kunder kan logge på med Shop. Hvis en ny kunde logger på med Shop når de besøker butikken for første gang, opprettes det automatisk en kundekonto for dem i butikken.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Kundekontoer fra Shopify-administrator.
 2. Gjør en av følgende i seksjonen Logg på med Shop:
  • Klikk på Aktiver for å aktivere pålogging med Shop for butikken.
  • Klikk på Deaktiver for å fjerne pålogging med Shop fra butikken.

Finn ut mer om Shop-kundeopplevelsen, og andre Shop-påloggingsfunksjoner som du kan legge til i butikken.

Skjul klassiske kundekontoer

Hvis du ikke lenger ønsker at kunder skal gå til kundekontoer fra nettbutikken eller kassen kan du skjule koblingene til kundekontoer.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Kundekontoer fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Kontoer i nettbutikk og kasse.
 3. Kontroller at avmerkingsboksen ikke er valgt i seksjonen Påloggingsopplevelse.
 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis