Løse problemer med kunde-CSV-filen

CSV-filer kan brukes til å legge til og redigere kundelisten og kundeinformasjon. Du må formatere CSV-filen riktig for at den skal kunne lastes opp. Du kan laste ned og se kunde-CSV-malen, eller se Formater kunde-CSV-filen for å finne ut mer om riktig format.

Det kan ta flere timer før CSV-filen er ferdig opplastet. Når opplastingen er fullført, eller dersom den mislykkes, mottar du en e-post med beskjed om dette. Hvis du ikke finner noen e-post om CSV-filopplastingen din flere timer etter at importen startet, bør du se i mappen for søppelpost i e-postkontoen. Hvis det ser ut til at CSV-filen ikke lenger er under behandling, men den fortsatt ikke er importert, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Følgende informasjon kan hjelpe deg med feilsøking av feil du kan oppleve når du laster opp en CSV-fil.

CSV-filen er større enn 15 MB

Hvis CSV-filen er for stor til å lastes opp, kan du lagre CSV-filen som flere filer som er mindre enn 15 MB, og laste dem opp separat.

Kun én CSV-fil kan lastes opp av gangen

Hvis du allerede har en pågående opplasting må du vente til opplastingen er fullført før du laster opp en ny CSV-fil.

Manglende overskrift(er)

Hvis CSV-filen mangler en nødvendig overskrift, mottar du en feilmelding som også inneholder navnet på overskriften. Du kan se kunde-CSV-malen for å se alle kolonneoverskrifter som kan brukes.

Noen overskrifter er ikke godtatt

Kolonneoverskrifter må samsvare med listen over godkjente ord. Hvis CSV-filen inneholder en overskrift som ikke samsvar med listen over nødvendige overskrifter, må du passe på at det ikke er noen overflødige bokstaver, mellomrom eller kolonner. Du kan også starte på nytt med vår kunde-CSV-mal.

Tegnsetting kan ikke brukes: ulovlig sitering på linje 6

Hvis det er et tegn i CSV-filinnholdet som ikke kan brukes, må du sjekke at CSV-filen er UTF-8-kodet.

Hvis CSV-filen inneholder typografiske eller smarte anførselstegn, “ “, må du erstatte dem med rette anførselstegn, " ". Hvis CSV-filen din inneholder ekstra anførselstegn må disse fjernes.

CSV-filen er i feil format

Hvis CSV-filen er i feil format, kan du åpne filen i Google Regneark eller et annet regnearkprogram og bekrefte at det er en .CSV-fil. Lagre CSV-filen i UTF-8-format med linjeskift i LF-stil. Hvis du ikke er kjent med kodinger bør du se dokumentasjonen for regneark- eller tekstbehandlingsprogrammet.

CSV-filen er ikke lastet opp

Hvis det er en feil i opplastingen før importen starter, kan du laste opp CSV-filen på nytt.

Land, region, stat eller provins er ikke gyldig

Du må inkludere land, regioner, stater og provinser med spesifikke koder kjent som ISO 3166-1.

For å finne en liste over gjeldende koder, kan du se ISO_3166-1: Current_codes. Hvis du befinner deg i USA eller Canada finner du en kode for din stat eller provins på disse listene:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis