Løse problemer med kunde-CSV-filen

CSV-filer kan brukes til å legge til og redigere kundelister og kundeinformasjon. Du må formatere CSV-filen riktig for at den skal kunne lastes opp. Du kan laste ned og vise malen for kunde-CSV-fil eller se Formater kunde-CSV-filen for å finne ut mer om det riktige formatet.

Det kan ta flere timer før CSV-filen er lastet opp. Når opplastingen er fullført eller når den mislykkes mottar du en e-post med beskjed. Hvis du ikke får en e-post om CSV-filopplastingen innen noen timer etter at importen har startet, bør du sjekke søppelpostmappen for e-postkontoen. Hvis det ser ut til at CSV-filen ikke er under behandling lenger, men ikke er importert, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Følgende informasjon kan hjelpe deg med feilsøking av feil du kan oppleve når du laster opp en CSV-fil.

CSV-filen er større enn 1 MB

Hvis CSV-filen er for stor til å lastes opp, kan du lagre CSV-filen som flere filer som er mindre enn 1 MB, og laste dem opp separat.

Kun én CSV-fil kan lastes opp av gangen.

Hvis du allerede har en pågående opplasting må du vente til opplastingen er fullført før du laster opp en ny CSV-fil.

Manglende overskrift eller manglende overskrifter

Hvis CSV-filen mangler en obligatorisk overskrift, mottar du en feilmelding som oppgir navnet på overskriften. Du kan sjekke kunde-CSV-filmalen for å se alle overskriftene som kan brukes.

Noen overskrifter ble ikke godtatt

Overskriftene må samsvare med listen over godkjente ord. Hvis CSV-filen inneholder en overskrift som ikke samsvarer med listen over påkrevde overskrifter, må du passe på at det ikke er noen ekstra bokstaver, mellomrom eller kolonner. Ellers kan du starte på nytt med vår kunde-CSV-filmal.

Tegnsetting kan ikke brukes: ulovlig sitering på linje 6

Hvis det er et tegn i CSV-filinnholdet som ikke kan brukes, må du sjekke at CSV-filen er UTF-8-kodet.

Hvis CSV-filen inneholder typografiske eller smarte anførselstegn, “ “, må du erstatte dem med rette anførselstegn, " ". Hvis CSV-filen din inneholder ekstra anførselstegn må disse fjernes.

CSV-filen er i feil format

Hvis CSV-filen er i feil format, åpner du filen i Google Regneark eller et annet regnearkprogram og sjekker at det er en .CSV-fil. Lagre CSV-filen i UTF-8-format med linjeskift i LF-stil. Hvis du ikke er kjent med kodinger bør du sjekke dokumentasjonen for regneark- eller tekstbehandlingsprogrammet.

CSV-filen ble ikke lastet opp

Hvis det er en feil i opplastingen før importen starter, kan du laste opp CSV-filen på nytt.

Land, region, stat eller provins er ikke gyldig

Du må inkludere land, regioner, stater og provinser med spesifikke koder kjent som ISO 3166-1.

For å finne en liste over gjeldende koder, kan du se ISO_3166-1: Current_codes. Hvis du befinner deg i USA eller Canada, kan du finne en kode for staten eller provinsen på disse listene:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis