Usuwanie błędów z plików CSV klientów

Pliki CSV mogą być używane do dodawania i edytowania listy klientów oraz informacji o klientach. Musisz poprawnie sformatować plik CSV, aby został on pomyślnie przesłany. Możesz pobrać i wyświetlić szablon CSV klienta lub zapoznać się z sekcją Sformatuj plik CSV klienta, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego formatu.

Przesłanie pliku CSV może zająć kilka godzin. Po zakończeniu przesyłania lub w przypadku wystąpienia błędu otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Jeśli kilka godzin po rozpoczęciu importu nie będziesz widzieć wiadomości e-mail o przesłaniu pliku CSV, sprawdź folder Spam lub Wiadomości-śmieci na swoim koncie poczty e-mail. Jeśli wszystko będzie wskazywać na to, że plik CSV nie jest już przetwarzany, ale nie został zaimportowany, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Z poniższych informacji można skorzystać podczas usuwania błędów, które mogą pojawić się w trakcie przesyłania pliku CSV.

Rozmiar pliku CSV przekracza 15 MB

Jeśli plik CSV jest zbyt duży, aby go przesłać, zapisz go jako kilka plików o rozmiarze mniejszym niż 15 MB, a następnie prześlij je osobno.

Jednorazowo można przesłać tylko 1 plik CSV

Jeśli przesyłanie jest już w toku, musisz poczekać na jego zakończenie, zanim prześlesz kolejny plik CSV.

Brak nagłówka lub nagłówków

Jeśli plik CSV nie będzie miał wymaganego nagłówka, pojawi się komunikat o błędzie zawierający nazwę nagłówka kolumny. Możesz sprawdzić szablon pliku CSV klienta, aby wyświetlić wszystkie nagłówki kolumn, które mogą być używane.

Niektóre nagłówki nie zostały zaakceptowane

Nagłówki kolumn muszą być zgodne z listą akceptowanych słów. Jeśli plik CSV zawiera nagłówek kolumny, który nie spełnia tego wymogu, sprawdź, czy nie zawiera on dodatkowych liter, spacji lub kolumn. W przeciwnym razie możesz zacząć od początku, korzystając z szablonu pliku CSV klientów.

Nie można używać znaków interpunkcyjnych: niedozwolone cytowanie w linii 6

Jeśli w treści pliku CSV znajduje się znak, którego nie można użyć, upewnij się, że plik CSV jest zakodowany w formacie UTF-8.

Jeżeli plik CSV zawiera cudzysłowy drukarskie lub inteligentne “ “, musisz je zastąpić prostym cudzysłowem " ". Jeśli plik CSV zawiera dodatkowe cudzysłowy, należy je także usunąć.

Twój plik CSV ma niewłaściwy format

Jeśli plik CSV używa nieprawidłowego formatu, otwórz go w Google Sheets lub innym programie arkusza kalkulacyjnego i sprawdź, czy jest to plik .CSV. Zapisz plik CSV w formacie UTF-8 za pomocą znaków wysuwu wiersza w stylu LF. Jeśli nie znasz kodowania, przejrzyj dokumentację programu arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.

Twój plik CSV nie został załadowany

Jeśli podczas ładowania wystąpi błąd, zanim rozpocznie się import, prześlij ponownie plik CSV.

Kraj, region, stan lub prowincja/województwo nie są prawidłowe

Kraje, regiony, stany i prowincje/województwa muszą być podawane przy użyciu określonych kodów znanych jako ISO 3166-1.

Lista aktualnych kodów znajduje się tutaj: ISO_3166-1: Current_codes. Jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, możesz znaleźć kod swojego stanu lub prowincji na tych listach:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo