Zarządzanie klientami

Gdy nowy klient składa zamówienie w Twoim sklepie, jego nazwisko i informacje o nim są automatycznie dodawane do Twojej listy klientów. Profil klienta jest tworzony, gdy klient wchodzi w interakcję z Twoją firmą, wykonując jedną z następujących czynności:

 • wpisuje się na listę mailingową lub rejestruje się, aby założyć konto klienta
 • składa zamówienie
 • rozpoczyna proces zamawiania, ale rezygnuje z realizacji zakupu

Alternatywnie możesz ręcznie dodać klienta do swojego sklepu.

Możesz wysyłać wiadomości e-mail do pojedynczych klientów z panelu administracyjnego Shopify lub wysyłać rabaty i wiadomości e-mail do grup klientów, korzystając z segmentów klientów.

Dodaj profile klientów

Kroki:

Wyślij wiadomość e-mail do klienta

Wiadomość e-mail do klienta możesz wysłać bezpośrednio z panelu administracyjnego Shopify lub z aplikacji Shopify.

Kroki:

Sprawdź wysłane e-maile

Po wysłaniu e-maila do klienta na osi czasu klienta wyświetla się powiadomienie. Jeśli e-mail nie został wysłany, obok powiadomienia wyświetla się ikona ostrzegawcza (ⓘ).

Możesz przejrzeć wysłany e-mail i ponownie wysłać jego kopię do klienta lub do siebie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta.

 3. W sekcji Oś czasu znajdź powiadomienie o wysłaniu e-maila.

 4. Kliknij opcję Wyświetl e-mail.

 5. Opcjonalnie: Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wysłać e-mail do klienta, wybierz opcję Klient, a następnie kliknij opcję Wyślij ponownie.
  • Aby wysłać e-mail do siebie, wybierz opcję Ty, a następnie kliknij opcję Wyślij ponownie.

Edytuj profile klientów

Jeśli profil klienta już istnieje w Shopify, możesz go edytować na stronie Klienci.

Zanim zaktualizujesz profil klienta, sprawdź, czy inny pracownik nie dokonuje zmian w tym samym profilu, aby zmiany nie kolidowały ze sobą.

Możesz dodać uwagę do profilu klienta, aby śledzić specjalne informacje o kliencie. Do takich uwag mają dostęp tylko pracownicy Twojego sklepu. Nie są one widoczne dla klientów.

Korzystanie z tagów może pomóc w uporządkowaniu listy profili klientów. Możesz używać tagów do oznaczania klientów za pomocą opisowych terminów lub do sortowania ich w kategorie. Na przykład, jeśli masz ważnych klientów, możesz oznaczyć ich jako VIP. Tagi mogą być również używane do tworzenia segmentów klientów. W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.

Kroki:

Edytuj informacje o płatnościach subskrypcyjnych klienta

Jeśli sprzedajesz produkty subskrypcyjne i chcesz, aby klient zaktualizował informacje o płatności z powodu nieudanej płatności, możesz zaktualizować profil klienta w panelu administracyjnym Shopify.

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij klienta, dla którego chcesz wyświetlić informacje o płatności.
 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Więcej czynności.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby klient samodzielnie zaktualizował informacje o płatności, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Wyślij link do aktualizacji karty.
  2. Wybierz adres e-mail, z którego chcesz wysłać e-mail.
  3. Kliknij opcję Wyślij e-mail.
 5. Opcjonalnie: W przypadku niektórych metod płatności, jeśli chcesz ręcznie zaktualizować metodę płatności klienta, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Wymień kartę.
  2. Wypełnij formularz Wymień kartę kredytową.
  3. Kliknij opcję Potwierdź.
 6. Opcjonalnie: Aby usunąć metodę płatności klienta, kliknij opcję Usuń kartę.

Dowiedz się więcej o subskrypcjach.

Edytuj zbiorczo profile klientów

W panelu administracyjnym Shopify możesz używać opcji edycji zbiorczej do edycji informacji jednocześnie dla wielu profili klientów.

Opcji edycji zbiorczej można używać do edycji pól Imię, Nazwisko, Tagi, E-mail oraz Wyraża zgodę na e-mail marketing w profilach klientów, a także wartości Metapól.

Aby edytować inne pola w profilu klienta, takie jak linie adresowe, numer telefonu lub status zwolnienia podatkowego, należy edytować profil klienta indywidualnie lub użyć pliku CSV.

Możesz wybrać kilka lub wszystkie profile klientów w następujący sposób:

 • Aby edytować wiele profili klientów, wybierz każdy profil klienta.
 • Aby edytować wszystkie profile klientów, które znajdują się na stronie dla segmentu lub na podstawie wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta. Na każdej stronie znajduje się maksymalnie 50 klientów.
 • Aby edytować wszystkie profile klientów w swoim sklepie, sprawdź, czy wybrano segment Wszyscy klienci. Zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij opcję Zaznacz wszystkich 50+ klientów w swoim sklepie.
 • Aby edytować wszystkie profile klientów w danym segmencie, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkich ponad 50 klientów w tym segmencie.
 • Aby edytować wszystkie profile klientów w zapytaniu, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij opcję Zaznacz wszystkich 50+ klientów w tym zapytaniu.
 • Aby edytować wszystkie profile klientów w danym zapytaniu, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkich ponad 50 klientów dla tego zapytania.

Kroki:

Łączenie profili klientów

Możesz mieć co najmniej dwa profile klienta, które odwołują się do jednego klienta. W takim przypadku możesz połączyć dwa profile w jeden. Przed połączeniem możesz sprawdzić i wybrać, jakie informacje będzie zawierał połączony profil.

Następujące informacje są łączone w jeden profil:

 • zamówienia
 • wersje robocze zamówień
 • adresy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa
 • uwagi
 • tagi
 • ustawienia podatkowe
 • zdarzenia na osi czasu
 • karty kredytowe
 • konta klienta
 • karty prezentowe
 • rabaty

W przypadku niezgodności informacji z obu profili możesz anulować proces łączenia i skorygować informacje w każdym rekordzie na stronach profilu klienta przed kontynuowaniem łączenia.

Ograniczenia dotyczące łączenia profili klientów

Zanim połączysz profile klienta, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Po połączeniu profili nie można cofnąć tego procesu.
 • Jeśli profile zawierają uwagi, połączone uwagi muszą być mniejsze lub równe 5000 znaków, łącznie z spacjami.
 • Jeśli profile zawierają tagi, połączone tagi muszą być mniejsze lub równe 250 tagom.
 • Jeśli klient subskrybuje e-maile i SMS-y marketingowe w jednym profilu, ale nie w drugim, połączony profil obejmuje subskrypcję.
 • Klient nie jest powiadamiany o połączeniu jego profili.
 • Profili nie można połączyć w następujących przypadkach:
  • jeden z profili klientów ma lub miał kiedykolwiek umowę subskrypcyjną
  • jeden z profili klientów jest klientem B2B aktywnie powiązanym z firmą lub nadal powiązanym z wcześniejszymi zamówieniami B2B
  • jeden z profili klientów ma kartę kredytową przechowywaną w repozytorium
  • jeden z profili klientów ma konto kredytu sklepowego
  • jeden z profili klientów ma aktywowane logowanie poprzez Multipass
  • jeden z profili klientów został usunięty
  • jeden z profili klientów został utajniony lub trwa przetwarzanie żądania utajnienia danych
  • trwa łączenie profili klienta
  • trwa przetwarzanie żądania danych klienta

Połącz profile klienta

Jeśli chcesz połączyć więcej niż jeden profil klienta z aktualnym, musisz powtórzyć procedurę łączenia dla każdego dodatkowego profilu.

Połącz z listy klientów

Jeśli chcesz połączyć więcej niż 2 klientów, powtórz procedurę dla każdego dodatkowego profilu.

Usuń dane osobowe klienta

Możesz poprosić o usunięcie danych osobowych klienta i usunąć dane osobowe klienta z rekordów Shopify oraz z wszelkich aplikacji i kanałów zainstalowanych w panelu administracyjnym Shopify. Shopify utajnia tylko dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres klienta. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu żądań dotyczących danych klientów.

Usuwanie profili klientów

Możesz usunąć profile poszczególnych klientów. Możesz także zbiorczo usunąć wiele profili klientów.

Po usunięciu profilu klienta dane osobowe klienta, takie jak imię i nazwisko oraz adres, są również utajniane w rekordach Shopify.

Nie można usunąć profili klientów w następujących przypadkach:

 • klient oczekuje na utajnienie ze względu na żądanie usunięcia danych zgodnie z RODO
 • klient jest odbiorcą zaplanowanej karty prezentowej, która nie została jeszcze dostarczona
 • klient ma lub miał subskrypcję

Jeśli podejmiesz próbę zbiorczego usunięcia wielu profili, usunięte zostaną tylko te profile, które można usunąć.

Usuń pojedyncze profile klientów

Usuń zbiorczo profile klientów

Jeśli podejmiesz próbę zbiorczego usunięcia wielu profili klientów, usunięte zostaną tylko te profile, które można usunąć. Wszelkie profile klientów, których nie można usunąć, pozostaną na liście Klientów

Kroki:

Wymagania dotyczące wojskowych adresów wysyłki w USA

Wojskowe adresy pocztowe w USA mają unikalny format, który należy wprowadzić w określony sposób. Jeśli adres zostanie wprowadzony niepoprawnie, zamówienie może nie dotrzeć do odbiorcy. Istnieją 3 rodzaje amerykańskich adresów wojskowych:

 • Army/Air Post Office (APO)
 • Fleet Post Office (FPO)
 • Diplomatic Post Office (DPO)

Jeśli otrzymasz zamówienie z adresem wysyłki organizacji wojskowej w USA, upewnij się przed wysłaniem zamówienia, że adres został wprowadzony poprawnie. Jeśli adres wysyłki nie został prawidłowo wprowadzony przez klienta, należy zmienić adres klienta, korzystając z poniższych wskazówek:

 • W polach Nazwisko należy wpisać imię i nazwisko odbiorcy, ale wprowadzenie jego rangi jest opcjonalne.
 • W przypadku adresów APO zarówno numery PSC, jak i BOX muszą znajdować się w polu Adres.
 • W przypadku adresów FPO i DPO zarówno numery UNIT, jak i BOX muszą znajdować się w polu Adres.
 • Pole Miasto może zawierać tylko APO, FPO albo DPO. Nie wpisuj nazwy miasta.
 • W polu Kraj/region należy wybrać Stany Zjednoczone.
 • W polu Stan należy wybrać Armed Forces Americas, Armed Forces Europe albo Armed Forces Pacific. Lokalizacje te mogą zostać wprowadzone przez klienta w formie skróconej jako AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) lub AP (Armed Forces Pacific).

Jeśli nie masz pewności co do niektórych danych adresowych, skontaktuj się z klientem, który złożył zamówienie, aby uzyskać dalsze wyjaśnienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo