Zarządzanie klientami

Gdy nowy klient składa zamówienie w Twoim sklepie, jego nazwisko i informacje o nim są automatycznie dodawane do listy klientów. Możesz wysyłać do klientów wiadomości e-mail z poziomu panelu administracyjnego, korzystając z informacji o ich profilach i w zależności od okoliczności możesz również ręcznie dodać, edytować lub usunąć profil klienta. Aby wysłać rabaty lub wiadomości e-mail do określonego zestawu klientów, możesz utworzyć grupę klientów.

Profil klienta jest tworzony, gdy klient współdziała z Twoją firmą, np. gdy klient:

 • wpisuje się na listę mailingową lub rejestruje się, aby założyć konto klienta
 • składa zamówienie
 • rozpoczyna zamówienie, ale rezygnuje z realizacji zakupu
 • jest dodawany do listy klientów ręcznie

Dodaj klientów

Kroki:

E-mail do klientów

Kroki:

Edytuj klientów

Edytuj informacje o płatnościach subskrypcyjnych klienta

Jeśli sprzedajesz produkty subskrypcyjne i chcesz, aby klient zaktualizował informacje o płatności z powodu nieudanej płatności, możesz zaktualizować profil klienta w panelu administracyjnym Shopify.

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.

 2. Kliknij profil klienta, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Metody płatności kliknij Więcej czynności i wybierz czynność:

  1. Jeśli chcesz, aby Twój klient zaktualizował informacje o płatności, kliknij opcję Wyślij link do aktualizacji metody płatności, wybierz w menu rozwijanym adres e-mail, z którego chcesz wysłać e-mail, a następnie kliknij opcję Wyślij e-mail.
  2. W przypadku niektórych metod płatności, jeśli chcesz ręcznie zaktualizować metodę płatności klienta, kliknij Zastąp metodę płatności, wypełnij formularz Zastąp metodę płatności, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.
  3. Aby usunąć metodę płatności klienta, kliknij opcję Usuń metodę płatności.
 4. Po kliknięciu opcji Wyślij link do metody płatności wybierz w menu rozwijanym adres e-mail, z którego chcesz wysłać e-mail, i kliknij opcję Wyślij e-mail.

 5. W przypadku niektórych metod płatności po kliknięciu przycisku Zastąp metodę płatności należy wypełnić formularz Zastąp metodę płatności i kliknąć przycisk Potwierdź.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty subskrypcji, zapoznaj się z sekcją Subskrypcje.

Edytuj zbiorczo profile klientów

W panelu administracyjnym Shopify możesz użyć funkcji edycji zbiorczej, aby usunąć klientów, dodać tagi klientów i usunąć tagi profili klientów dla kilku klientów jednocześnie. Klientów można usunąć tylko wtedy, gdy nie mają historii zamówień w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Wybierz wszystkie profile klientów, które chcesz edytować.

 3. Kliknij Więcej czynności.

 4. Kliknij wybraną czynność.

 5. W zależności od tego, co wybierzesz, może być konieczne potwierdzenie wyboru.

Usuń klientów

Możesz usunąć rekordy profilu klienta z Shopify, jeśli klient nie ma historii zamówień w Twoim sklepie. Klienci z historią zamówień nie mogą zostać usunięci z rekordów Twojego sklepu. Jeśli usunięty klient dokona zakupu w Twoim sklepie w przyszłości, utworzony zostanie dla niego nowy rekord.

Kroki:

Sortuj listę klientów

Lista profili klientów znajduje się na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify. Użyj menu Sortuj wg, aby posortować listę profili klientów według poniższych kryteriów:

 • ostatnia aktualizacja
 • wydana kwota
 • liczba zamówień
 • data dodania klienta

Szukaj klientów

Filtruj listę klientów

Funkcja wyszukiwania umożliwia znalezienie pojedynczego profilu klienta, natomiast filtrowanie pozwala na wyświetlenie wszystkich klientów spełniających jedno lub więcej kryteriów. W panelu administracyjnym Shopify możesz filtrować profile klientów według następujących kryteriów:

 • Status subskrypcji e-mail
 • Oznaczone tagami
 • Status konta klienta (np. aktywny lub wyłączony)
 • Język klienta
 • Kwota wydana w Twoim sklepie
 • Liczba złożonych zamówień
 • Data zamówienia
 • Data dodania klienta
 • Data przerwanych realizacji zakupu
 • Lokalizacja według kraju (pokazuje zarówno lokalizacje wysyłki, jak i rozliczenia)
 • Status subskrypcji produktu (wyświetlany tylko dla sklepów z konfiguracją subskrypcji)

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Więcej filtrów.

 3. Wybierz filtr i warunki oraz wartość.

 4. Opcjonalnie: Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać wiele filtrów.

 5. Opcjonalnie: Aby usunąć filtry, kliknij opcję Wyczyść pod określonym filtrem lub opcję Wyczyść wszystkie filtry.

 6. Kliknij Gotowe.

Lista profili klientów zawiera klientów, którzy spełniają Twoje kryteria filtrowania. Możesz przechodzić między stronami w przypadku wielu stron wyników.

Etykiety podsumowują wszystkie filtry umieszczone na liście profili klientów. Kliknij x, aby usunąć filtr.

Utwórz grupy klientów

Po wykonaniu wyszukiwania lub zastosowaniu filtrów możesz zapisać listę wyników w panelu administracyjnym Shopify. Spowoduje to utworzenie nowej karty filtra na górze listy klientów. Możesz użyć kart filtrów, aby szybko posortować klientów na grupy. Zapisane wyszukiwania zostaną również wyświetlone w aplikacji Shopify po naciśnięciu przycisku Szukaj.

Grupy klientów można łączyć z rabatami, aby oferować promocje określonym grupom klientów.

Grupy klientów pomagają również dotrzeć do konkretnych subskrybentów podczas wysyłania e-maili marketingowych za pomocą aplikacji Shopify Email lub wiadomości marketingowych za pomocą SMS-ów.

Ponieważ grupy klientów są aktualizowane automatycznie, klienci są dodawani i usuwani z grup na podstawie wyszukiwanych lub filtrowanych terminów użytych do utworzenia grupy klientów.

Kroki:

 1. Wykonaj wyszukiwanie lub filtruj listę klientów.

 2. Kliknij opcję Zapisz filtry po zastosowaniu jednego lub kilku filtrów bądź przeprowadzeniu wyszukiwania profilu klienta.

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako wprowadź nazwę filtra lub wyniku wyszukiwania.

 4. Kliknij Zapisz filtry, aby zapisać wyszukiwanie i utworzyć kartę na górze listy klientów.

Wojskowe adresy wysyłki w USA

Wojskowe adresy pocztowe w USA mają unikalny format, który należy wprowadzić w określony sposób. Jeśli adres zostanie wprowadzony niepoprawnie, zamówienie może nie dotrzeć do odbiorcy. Istnieją 3 rodzaje amerykańskich adresów wojskowych:

 • Army/Air Post Office (APO)
 • Fleet Post Office (FPO)
 • Diplomatic Post Office (DPO)

Jeśli otrzymasz zamówienie z wojskowym adresem wysyłki w USA, upewnij się przed wysłaniem zamówienia, że adres został wprowadzony poprawnie. Jeśli adres wysyłki nie został prawidłowo wprowadzony przez klienta, należy zmienić adres klienta, korzystając z poniższych wskazówek:

 • W polach Nazwisko należy wpisać imię i nazwisko odbiorcy, ale jego ranga jest opcjonalna.
 • W przypadku adresów AP w polu Adres musi znajdować się numer PSC i numer skrytki pocztowej.
 • W przypadku adresów FPO i DPO w polu Adres musi znajdować się zarówno numer jednostki, jak i skrytki pocztowej.
 • Pole Miasto może zawierać tylko APO, FPO albo DPO. Nie wpisuj nazwy miasta.
 • W polu Kraj/Region należy wybrać Stany Zjednoczone.
 • W polu Stan należy wybrać Armed Forces Americas, Armed Forces Europelub Armed Forces Pacific. Lokalizacja ta może zostać wprowadzona przez klienta w formie skróconej jako AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) lub AP (Armed Forces Pacific).

Jeśli nie masz pewności co do niektórych danych adresowych, skontaktuj się z klientem, który złożył zamówienie, aby uzyskać dalsze wyjaśnienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo