Zarządzanie klientami

Gdy nowy klient składa zamówienie w Twoim sklepie, jego nazwisko i informacje o nim są automatycznie dodawane do listy klientów. Możesz wysyłać do klientów wiadomości e-mail z poziomu panelu administracyjnego, korzystając z informacji o ich profilach i w zależności od okoliczności możesz również ręcznie dodać, edytować lub usunąć profil klienta. Aby wysłać rabaty lub wiadomości e-mail do określonego zestawu klientów, możesz utworzyć grupę klientów.

Dodaj klientów

Kroki:

E-mail do klientów

Kroki:

Edytuj klientów

Edytuj zbiorczo profile klientów

W panelu administracyjnym Shopify możesz użyć funkcji edycji zbiorczej, aby usunąć klientów, dodać tagi klientów i usunąć tagi profili klientów dla kilku klientów jednocześnie. Klientów można usunąć tylko wtedy, gdy nie mają historii zamówień w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Wybierz wszystkie profile klientów, które chcesz edytować.

 3. Kliknij Więcej czynności.

 4. Kliknij wybraną czynność.

 5. W zależności od tego, co wybierzesz, może być konieczne potwierdzenie wyboru.

Usuń klientów

Możesz usunąć rekordy profilu klienta z Shopify, jeśli klient nie ma historii zamówień w Twoim sklepie. Klienci z historią zamówień nie mogą zostać usunięci z rekordów Twojego sklepu. Jeśli usunięty klient dokona zakupu w Twoim sklepie w przyszłości, utworzony zostanie dla niego nowy rekord.

Kroki:

Sortuj listę klientów

Lista profili klientów znajduje się na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify. Użyj menu Sortuj wg, aby posortować listę profili klientów według poniższych kryteriów:

 • ostatnia aktualizacja
 • wydana kwota
 • liczba zamówień
 • data dodania klienta

Szukaj klientów

Filtruj listę klientów

Funkcja wyszukiwania umożliwia znalezienie pojedynczego profilu klienta, natomiast filtrowanie pozwala na wyświetlenie wszystkich klientów spełniających jedno lub więcej kryteriów. W panelu administracyjnym Shopify możesz filtrować profile klientów według następujących kryteriów:

 • w zależności od tego, czy wyrażają zgodę na e-mail marketing
 • tagi
 • status konta klienta (np. aktywny lub wyłączony)
 • kwota wydana w Twoim sklepie
 • liczba złożonych zamówień
 • data ostatniego zamówienia
 • data dodania klienta
 • data przerwanych realizacji zakupu
 • lokalizacja według kraju

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Więcej filtrów.

 3. Wybierz filtr i warunki oraz wartość.

 4. Opcjonalnie: Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać wiele filtrów.

 5. Opcjonalnie: Aby usunąć filtry, kliknij opcję Wyczyść pod określonym filtrem lub opcję Wyczyść wszystkie filtry.

 6. Kliknij Gotowe.

Lista profili klientów zawiera klientów, którzy spełniają Twoje kryteria filtrowania. Możesz przechodzić między stronami w przypadku wielu stron wyników.

Etykiety podsumowują wszystkie filtry umieszczone na liście profili klientów. Kliknij x, aby usunąć filtr.

Utwórz grupy klientów

Po wykonaniu wyszukiwania lub zastosowaniu filtrów możesz zapisać listę wyników w panelu administracyjnym Shopify. Spowoduje to utworzenie nowej karty filtra na górze listy klientów. Możesz użyć kart filtrów, aby szybko posortować klientów na grupy. Zapisane wyszukiwania zostaną również wyświetlone w aplikacji Shopify po naciśnięciu przycisku Szukaj.

Grupy klientów można łączyć z rabatami, aby oferować promocje określonym grupom klientów.

Grupy klientów również ułatwiają zwracanie się do konkretnych subskrybentów podczas wysyłania e-maili marketingowych za pomocą Shopify Email.

Ponieważ grupy klientów są aktualizowane automatycznie, klienci są dodawani i usuwani z grup na podstawie wyszukiwanych lub filtrowanych terminów użytych do utworzenia grupy klientów.

Kroki:

 1. Wykonaj wyszukiwanie lub filtruj listę klientów.

 2. Kliknij opcję Zapisz filtry po zastosowaniu jednego lub kilku filtrów bądź przeprowadzeniu wyszukiwania profilu klienta.

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako wprowadź nazwę filtra lub wyniku wyszukiwania.

 4. Kliknij Zapisz filtry, aby zapisać wyszukiwanie i utworzyć kartę na górze listy klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo