Asiakkaiden hallinta

Aina kun uusi asiakas tekee tilauksen kaupassasi, asiakkaan nimi ja muut tiedot lisätään asiakasluetteloosi. Asiakasprofiili luodaan, kun asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa jollakin seuraavista tavoista:

 • postituslistalle liittyminen tai asiakastilin luominen
 • tilauksen tekeminen
 • tilauksen aloittaminen mutta sen hylkääminen ennen maksua

Vaihtoehtoisesti voit lisätä asiakkaan kauppaasi manuaalisesti.

Voit lähettää yksittäisille asiakkaille sähköpostiviestejä Shopify Administa tai lähettää alennuksia ja sähköpostiviestejä asiakasryhmille käyttämällä asiakassegmenttejä.

Asiakasprofiilien lisääminen

Tee näin:

Sähköpostiviestin lähettäminen asiakkaalle

Voit lähettää asiakkaalle sähköpostiviestin suoraan Shopify Administa tai Shopify-sovelluksesta.

Tee näin:

Lähetettyjen sähköpostiviestien tarkistaminen

Kun sähköpostiviesti on lähetetty asiakkaalle, asiakkaan aikajanalla näkyy ilmoitus. Jos sähköpostiviestin lähetys epäonnistui, ilmoituksen vieressä näkyy varoituskuvake (ⓘ).

Voit tarkistaa lähetetyn sähköpostiviestin ja lähettää sen kopion uudelleen joko asiakkaalle tai itsellesi.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.
  1. Klikkaa asiakkaan nimeä. 3. Etsi Aikajana-osiosta ilmoitus siitä, että sähköpostiviesti on lähetetty. 4. Klikkaa Näytä sähköposti. 5. Valinnaista: Jos haluat lähettää sähköpostiviestin uudelleen, tee jokin seuraavista: * Jos haluat lähettää sähköpostiviestin asiakkaalle, valitse Asiakas ja klikkaa sitten Lähetä uudelleen. * Jos haluat lähettää sähköpostiviestin itsellesi, valitse Sinä itse ja klikkaa sitten Lähetä uudelleen.

Asiakasprofiilien muokkaaminen

Jos asiakasprofiili on jo olemassa Shopifyssa, voit muokata profiilia Asiakkaat-sivulta.

Ennen kuin päivität asiakasprofiilia, tarkista, ettei toinen henkilöstön jäsen tee muutoksia samaan profiiliin samanaikaisesti, jotta muutokset eivät olisi ristiriidassa.

Voit lisätä asiakasprofiiliin huomautuksen, jotta voit seurata asiakasta koskevia lisätietoja. Vain kaupan henkilöstö pääsee käsiksi näihin huomautuksiin. Huomautukset eivät näy asiakkaille.

Tunnisteiden käyttäminen voi auttaa sinua järjestämään asiakasprofiililuettelosi. Tunnisteiden avulla voit myös merkitä asiakkaita kuvailevia sanoja käyttämällä tai lajitella heidän luokkiin. Jos sinulla on esimerkiksi erityisen tärkeitä asiakkaita, voit merkitä heidät VIP-tunnisteella. Tunnisteita voidaan käyttää myös asiakassegmenttienluomiseen. Kirjainkoko ei ole tunnisteissa merkitsevä.

Tee näin:

Asiakkaan tilausmaksutietojen muokkaaminen

Jos myyt tilaustuotteita ja asiakkaan täytyy päivittää maksutietonsa epäonnistuneen maksun vuoksi, voit päivittää asiakkaan profiilin Shopify Adminissa.

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.
 2. Klikkaa asiakasta, jonka maksutietoja haluat tarkastella.
 3. Klikkaa Maksutavat-osiossa Lisää toimintoja.
 4. Valinnainen: Jos haluat, että asiakas päivittää maksutietonsa itse, toimi näin:

  1. Klikkaa Lähetä linkki kortin päivittämiseksi.
  2. Valitse sähköpostiosoite, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.
  3. Klikkaa Lähetä sähköposti.
 5. Valinnainen: Joidenkin maksutapojen kohdalla sinun täytyy toimia seuraavasti, jos haluat päivittää asiakkaan maksutavan manuaalisesti:

  1. Klikkaa Korvaa kortti.
  2. Täytä Vaihda luottokortti -lomake.
  3. Klikkaa Vahvista.
 6. Valinnainen: Jos haluat poistaa asiakkaan maksutavan, klikkaa Poista kortti.

Lue lisää tilauksista.

Asiakasprofiilien muokkaaminen joukkotoimintona

Shopify Adminissa voit käyttää joukkomuokkausta, jos haluat muokata useiden asiakasprofiilien tietoja samanaikaisesti. Voit valita useita tai kaikki asiakasprofiilit seuraavilla tavoilla:

 • Jos haluat muokata useita yksittäisiä asiakasprofiileja, valitse kukin asiakasprofiili erikseen.
 • Jos haluat muokata kaikkia asiakasprofiileja, jotka on listattu segmentin sivulla tai haun perusteella, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu. Sivulla näkyy enintään 50 asiakasta.
 • Jos haluat muokata kaikkia kauppasi asiakasprofiileja, varmista, että Kaikki asiakkaat - segmentti on valittu. Valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta kaupassasi.
 • Jos haluat muokata kaikkia segmentin asiakasprofiileja, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta tässä segmentissä.
 • Jos haluat muokata kaikkia asiakasprofiileja kyselyssä, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta tässä kyselyssä.
 • Jos haluat muokata kaikkia asiakasprofiileja haussa, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta tässä haussa.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Valitse asiakasprofiilit, joita haluat muokata.

 3. Voit lisätä tunnisteita valittuihin asiakasprofiileihin tai poistaa niitä niistä seuraavasti:

  1. Klikkaa ... Edit customers -painikkeen vieressä.
  2. Klikkaa Lisää tunnisteita tai Poista tunnisteita.
  3. Lisää tai poista tunnisteita.
  4. Klikkaa Tallenna.
 4. Jos haluat muokata useita eri tietoja kerrallaan, mukaan lukien tunnisteita, klikkaa Muokkaa asiakkaita ja tee sitten seuraavat toimet:

  1. Klikkaa Sarakkeet ja valitse sitten jokainen kenttä, jota haluat muokata.
  2. Tee tarvittavat muokkaukset.
  3. Klikkaa Tallenna.

Asiakasprofiilien yhdistäminen

Sinulla voi olla kaksi tai useampi asiakasprofiili, jotka viittaavat yhteen asiakkaaseen. Tässä tapauksessa voit yhdistää profiilit yhdeksi profiiliksi. Ennen yhdistämistä voit tarkastella ja valita, mitä tietoja yhdistetty profiili sisältää.

Seuraavat tiedot yhdistetään yhteen profiiliin:

 • tilaukset
 • tilausluonnokset
 • osoitteet
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • nimi
 • kommentit
 • tunnisteet
 • verotusta koskevat asetukset
 • aikajanan tapahtumat
 • luottokortit
 • asiakastilit
 • lahjakortit
 • alennukset

Jos profiilien tiedot ovat ristiriidassa keskenään, voit peruuttaa yhdistämisen ja säätää tietueiden tietoja asiakasprofiilien sivuilla, ennen kuin jatkat yhdistämistä.

Asiakasprofiilien yhdistämistä koskevat rajoitukset

Ota huomioon seuraavat seikat ennen asiakasprofiilien yhdistämistä:

 • Et voi peruuttaa profiilien yhdistämistä yhdistämisen jälkeen.
 • Jos profiileissa on huomautuksia, yhdistettyjen huomautusten pituus saa olla enintään 5 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.
 • Jos profiileissa on tunnisteita, yhdistettyjen tunnisteiden määrä saa olla enintään 250 tunnistetta.
 • Jos asiakas on tilannut sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointia yhdessä profiilissa, mutta ei toisessa, asiakkaan yhdistetty profiili lisätään markkinointilistalle.
 • Asiakkaalle ei ilmoiteta asiakasprofiilien yhdistämisestä.
 • Seuraavissa tapauksissa et voi yhdistää profiileja:
  • joko asiakasprofiileilla on tai on joskus ollut toistuva tilaus
  • toinen asiakasprofiileista on aktiivisesti yritykseen liitetty B2B-asiakas tai edelleen liitettynä aiempiin B2B-tilauksiin
  • jompikumpi asiakasprofiileista on poistettu käytöstä tai tietojen käsittelypyyntö on käynnissä
  • toisen asiakasprofiilin yhdistäminen on kesken
  • asiakastietopyyntö on käynnissä

Asiakasprofiilien yhdistäminen

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa asiakasprofiilia asiakasluettelosta.

 3. Klikkaa Lisää toimintoja > yhdistä asiakas.

 4. Etsi toinen asiakasprofiili kirjoittamalla Etsi yhdistettävä asiakas -osiossa jokin seuraavista tiedoista:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • luottokortin numero
 5. Valitse sopiva asiakasprofiili.

 6. Tarkista Yhdistetty asiakas -osiossa, mitkä tiedot yhdistetään ja mitkä hylätään.

 7. Valinnainen: Klikkaa Vaihda yhteystiedot verkossa tai Muokkaa mobiililaitteella, jos haluat muokata valittuja asiakastietoja ennen yhdistämistä.

 8. Valinnainen: Klikkaa Tarkastele yhdistämistä koskevia tietoja ja klikkaa sitten Sulje.

 9. Klikkaa Merge (yhdistä) ja valitse sitten Confirm (Vahvista).

Jos haluat yhdistää useamman kuin yhden asiakasprofiilin nykyiseen asiakasprofiiliin, sinun on toistettava yhdistämistoimenpiteet jokaisen lisäprofiilin kohdalla.

Yhdistäminen asiakasluettelosta

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Valitse kaksi asiakasta, jotka haluat yhdistää. Jos vain yksi profiilin kaksoiskappaleista näkyy hakemistossa, voit hakea toista profiilia seuraavassa vaiheessa.

 3. Klikkaa ... Edit customers -painikkeen vieressä.

 4. Valitse Yhdistä asiakkaat.

  • Jos luettelosta on valittu kaksi asiakasta, siirry vaiheeseen 7.
 5. Jos luettelosta on valittu yksi asiakas, hae asiakasta kohdasta Etsi asiakas, johon yhdistetään. Hae käyttämällä mitä tahansa seuraavista tiedoista:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • luottokortin numero
 6. Valitse asiakasprofiilin kaksoiskappale.

 7. Tarkista Yhdistetty asiakas -osiossa, mitkä tiedot yhdistetään ja mitkä hylätään.

 8. Valinnainen: Klikkaa Vaihda yhteystiedot verkossa tai Muokkaa mobiililaitteella, jos haluat muokata valittuja asiakastietoja ennen yhdistämistä.

 9. Valinnainen: Klikkaa Tarkastele yhdistämistä koskevia tietoja ja klikkaa sitten Sulje.

 10. Klikkaa Merge (yhdistä) ja valitse sitten Confirm (Vahvista).

Jos haluat yhdistää enemmän kuin kaksi asiakasta, toista menettely jokaisen lisäprofiilin osalta.

Asiakkaan henkilötietojen poistaminen

Voit pyytää asiakkaan henkilötietojen poistamista ja poistaa asiakkaasi henkilötiedot Shopifyn tietueista ja kaikista Shopify-ylläpitäjästäsi käsin asentamistasi sovelluksista ja kanavista. Shopify poistaa vain henkilötiedot, kuten asiakkaasi nimen ja osoitteen. Lue lisää asiakastietopyyntöjen käsittelystä.

Asiakasprofiilien poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä asiakasprofiileja. Vaihtoehtoisesti voit poistaa useita asiakasprofiileja joukkotoimintona.

Kun asiakasprofiili poistetaan, Shopifyn tietueista poistetaan myös asiakkaan henkilötiedot, kuten nimi ja osoite.

Asiakasprofiileja ei voi poistaa seuraavissa tapauksissa:

 • asiakkaalla on tilaushistoria
 • asiakkaalla on odotustilassa oleva poisto GDPR-poistopyynnön vuoksi
 • Asiakkaalla on nyt aktiivinen tilaus, tai jos asiakkaalla on joskus aiemmin ollut tilaus.
 • asiakas on sellaisen ajastetun lahjakortin vastaanottaja, jota ei ole vielä toimitettu.

Jos yrität poistaa useita profiileja joukkotoimintona, vain poistettavissa olevat profiilit poistetaan.

Yksittäisten asiakasprofiilien poistaminen

Asiakasprofiilien poistaminen joukkotoimintona

Jos yrität poistaa useita asiakasprofiileja joukkotoimintona, vain poistettavissa olevat profiilit poistetaan. Kaikki asiakasprofiilit, joita ei voida poistaa, jäävät Asiakas-luetteloosi.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Valitse ne asiakasprofiilit, jotka haluat poistaa.

 3. Klikkaa ... Bulk edit -painikkeen vieressä ja klikkaa sitten Poista asiakkaat.

 4. Vahvista, että haluat poistaa hyväksyttävät asiakasprofiilit klikkaamalla Poista.

Yhdysvaltain armeijan toimitusosoitteita koskevat vaatimukset

Yhdysvaltojen armeijalla on Yhdysvalloissa ainutlaatuiset osoitemuodot, jotka tulee kirjata tietyllä tavalla. Jos osoitteen syöttää väärällä tavalla, tilaus ei välttämättä päädy oikealle vastaanottajalle. Yhdysvaltain armeijalla on kolme erilaista osoitemuotoa:

 • Army/Air Post Office (APO)
 • Fleet Post Office (FPO)
 • Diplomatic Post Office (DPO)

Jos saat tilauksen, jossa on Yhdysvaltain armeijan toimitusosoite, varmista että osoite on syötetty oikeassa muodossa ennen tilauksen lähetystä. Jos asiakas ei ole syöttänyt osoitetta oikein, muokkaa asiakkaan osoitettaseuraamalla näitä ohjeita:

 • Vastaanottajan nimi tulee syöttää Nimi-kenttään, mutta sotilasarvo ei ole välttämätön.
 • Jos kyseessä on armeijan postiosoite, Osoite-kentässä on oltava sekä PSC-numero että postilokeron numero.
 • Jos kyseessä on laivaston postitoimiston osoite (FPO) tai diplomaattisen postitoimiston osoite (DPO), Osoite-kentässä on oltava sekä yksikön että postilokeron numero.
 • Kaupunki-kentän tule sisältää vain jokin näistä: APO, FPO tai DPO. Älä syötä kaupungin nimeä.
 • Maa/alue-kenttään tulee valita Yhdysvallat.
 • Osavaltio-kenttään tulee valita jokin seuraavista: Armed Forces Americas, Armed Forces Europe tai Armed Forces Pacific. Asiakkaasi on saattanut syöttää nämä tiedot lyhenteinä: Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE) tai Armed Forces Pacific (AP).

Jos jokin osoitetieto on epäselvä, ole yhteydessä tilauksen tehneeseen asiakkaaseen ja kysy tarkentavia tietoja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi