Asiakkaiden hallinta

Aina kun uusi asiakas tekee tilauksen kaupassasi, asiakkaan nimi ja muut tiedot lisätään asiakasluetteloosi. Asiakasprofiili luodaan, kun asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa jollakin seuraavista tavoista:

 • postituslistalle liittyminen tai asiakastilin luominen
 • tilauksen tekeminen
 • tilauksen aloittaminen mutta sen hylkääminen ennen maksua

Vaihtoehtoisesti voit lisätä asiakkaan kauppaasi manuaalisesti.

Voit lähettää yksittäisille asiakkaille sähköpostiviestejä Shopify Administa tai lähettää alennuksia ja sähköpostiviestejä asiakasryhmille käyttämällä asiakassegmenttejä.

Asiakasprofiilien lisääminen

Tee näin:

Sähköpostiviestin lähettäminen asiakkaalle

Voit lähettää asiakkaalle sähköpostiviestin suoraan Shopify Administa tai Shopify-sovelluksesta.

Tee näin:

Lähetettyjen sähköpostiviestien tarkistaminen

Kun sähköpostiviesti on lähetetty asiakkaalle, asiakkaan aikajanalla näkyy ilmoitus. Jos sähköpostiviestin lähetys epäonnistui, ilmoituksen vieressä näkyy varoituskuvake (ⓘ).

Voit tarkistaa lähetetyn sähköpostiviestin ja lähettää sen kopion uudelleen joko asiakkaalle tai itsellesi.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa asiakkaan nimeä.

 3. Etsi Aikajana-osiosta ilmoitus siitä, että sähköpostiviesti on lähetetty.

 4. Klikkaa Näytä sähköposti.

 5. Valinnaista: jos haluat lähettää sähköpostiviestin uudelleen, tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat lähettää sähköpostiviestin asiakkaalle, valitse Asiakas ja klikkaa sitten Lähetä uudelleen.
  • Jos haluat lähettää sähköpostiviestin itsellesi, valitse Sinä itse ja klikkaa sitten Lähetä uudelleen.

Asiakasprofiilien muokkaaminen

Jos asiakasprofiili on jo olemassa Shopifyssa, voit muokata profiilia Asiakkaat-sivulta.

Ennen kuin päivität asiakasprofiilia, tarkista, ettei toinen henkilöstön jäsen tee muutoksia samaan profiiliin samanaikaisesti, jotta muutokset eivät olisi ristiriidassa.

Voit lisätä asiakasprofiiliin huomautuksen, jotta voit seurata asiakasta koskevia lisätietoja. Vain kaupan henkilöstö pääsee käsiksi näihin huomautuksiin. Huomautukset eivät näy asiakkaille.

Tunnisteiden käyttäminen voi auttaa sinua asiakasprofiililuettelosi järjestämisessä. Tunnisteiden avulla voit myös lajitella asiakkaat luokkiin tai merkitä asiakkaita käyttämällä kuvailevia sanoja. Jos sinulla on esimerkiksi erityisen tärkeitä asiakkaita, voit merkitä heidät VIP-tunnisteella. Tunnisteita voidaan käyttää myös asiakassegmenttien luomiseen. Kirjainkoko ei ole tunnisteissa merkitsevä.

Tee näin:

Asiakkaan tilausmaksutietojen muokkaaminen

Jos myyt tilaustuotteita ja asiakkaan täytyy päivittää maksutietonsa epäonnistuneen maksun vuoksi, voit päivittää asiakkaan profiilin Shopify Adminissa.

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.
 2. Klikkaa asiakasta, jonka maksutietoja haluat tarkastella.
 3. Klikkaa Maksutavat-osiossa Lisää toimintoja.
 4. Valinnainen: Jos haluat, että asiakas päivittää maksutietonsa itse, toimi näin:

  1. Klikkaa Lähetä linkki kortin päivittämiseksi.
  2. Valitse sähköpostiosoite, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.
  3. Klikkaa Lähetä sähköposti.
 5. Valinnainen: Joidenkin maksutapojen kohdalla sinun täytyy toimia seuraavasti, jos haluat päivittää asiakkaan maksutavan manuaalisesti:

  1. Klikkaa Korvaa kortti.
  2. Täytä Vaihda luottokortti -lomake.
  3. Klikkaa Vahvista.
 6. Valinnainen: Jos haluat poistaa asiakkaan maksutavan, klikkaa Poista kortti.

Lue lisää tilauksista.

Asiakasprofiilien muokkaaminen joukkotoimintona

Voit käyttää Shopify-ylläpitäjässä joukkomuokkausta, jos haluat muokata useita asiakasprofiileja samanaikaisesti.

Voit muokata joukkomuokkauksella asiakasprofiilien Etunimi-, Sukunimi-, Tunnisteet-, Sähköposti- ja Hyväksyy sähköpostimarkkinoinnin -kenttiä ja mitä tahansa Metakentät-arvoja.

Jos haluat muokata asiakasprofiilin muita kenttiä, kuten osoiterivejä, puhelinnumeroa tai verovapautuksen tilaa, joudut muokkaamaan asiakasprofiilia yksittäin tai käyttämään CSV-tiedostoa.

Voit valita useita tai kaikki asiakasprofiilit seuraavilla tavoilla:

 • Jos haluat muokata useita asiakasprofiileja, valitse jokainen asiakasprofiili.
 • Jos haluat muokata kaikkia asiakasprofiileja, jotka on listattu segmentin sivulla tai haun perusteella, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu. Sivulla näkyy enintään 50 asiakasta.
 • Jos haluat muokata kaikkia kauppasi asiakasprofiileja, varmista, että Kaikki asiakkaat - segmentti on valittu. Valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta kaupassasi.
 • Jos haluat muokata kaikkia segmentin asiakasprofiileja, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta tässä segmentissä.
 • Jos haluat muokata kaikkia asiakasprofiileja kyselyssä, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta tässä kyselyssä.
 • Jos haluat muokata kaikkia asiakasprofiileja haussa, valitse Asiakkaan nimi -valintaruutu ja klikkaa sitten Valitse kaikki yli 50 asiakasta tässä haussa.

Tee näin:

Asiakasprofiilien yhdistäminen

Sinulla voi olla kaksi tai useampi asiakasprofiili, jotka viittaavat yhteen asiakkaaseen. Tässä tapauksessa voit yhdistää profiilit yhdeksi profiiliksi. Ennen yhdistämistä voit tarkastella ja valita, mitä tietoja yhdistetty profiili sisältää.

Seuraavat tiedot yhdistetään yhteen profiiliin:

 • tilaukset
 • tilausluonnokset
 • osoitteet
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • nimi
 • kommentit
 • tunnisteet
 • verotusta koskevat asetukset
 • aikajanan tapahtumat
 • luottokortit
 • asiakastilit
 • lahjakortit
 • alennukset

Jos profiilien tiedot ovat ristiriidassa keskenään, voit peruuttaa yhdistämisen ja säätää tietueiden tietoja asiakasprofiilien sivuilla, ennen kuin jatkat yhdistämistä.

Asiakasprofiilien yhdistämistä koskevat rajoitukset

Ota huomioon seuraavat seikat ennen asiakasprofiilien yhdistämistä:

 • Et voi peruuttaa profiilien yhdistämistä yhdistämisen jälkeen.
 • Jos profiileissa on huomautuksia, yhdistettyjen huomautusten pituus saa olla enintään 5 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.
 • Jos profiileissa on tunnisteita, yhdistettyjen tunnisteiden määrä saa olla enintään 250 tunnistetta.
 • Jos asiakas on tilannut sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointia yhdessä profiilissa, mutta ei toisessa, asiakkaan yhdistetty profiili lisätään markkinointilistalle.
 • Asiakkaalle ei ilmoiteta asiakasprofiilien yhdistämisestä.
 • Seuraavissa tapauksissa et voi yhdistää profiileja:
  • joko asiakasprofiileilla on tai on joskus ollut toistuva tilaus
  • toinen asiakasprofiileista on aktiivisesti yritykseen liitetty B2B-asiakas tai edelleen liitettynä aiempiin B2B-tilauksiin
  • toisella asiakasprofiililla on tallennettu luottokortti
  • jollakin asiakasprofiileista on kaupan luottotili
  • jommallakummalla asiakasprofiililla on multipass-kirjautuminen
  • jompikumpi asiakasprofiileista on poistettu
  • jompikumpi asiakasprofiileista on poistettu käytöstä tai tietojen käsittelypyyntö on käynnissä
  • toisen asiakasprofiilin yhdistäminen on kesken
  • asiakastietopyyntö on käynnissä

Asiakasprofiilien yhdistäminen

Jos haluat yhdistää useamman kuin yhden asiakasprofiilin nykyiseen asiakasprofiiliin, sinun on toistettava yhdistämistoimenpiteet jokaisen lisäprofiilin kohdalla.

Yhdistäminen asiakasluettelosta

Jos haluat yhdistää enemmän kuin kaksi asiakasta, toista menettely jokaisen lisäprofiilin osalta.

Asiakkaan henkilötietojen poistaminen

Voit pyytää asiakkaan henkilötietojen poistamista ja poistaa asiakkaasi henkilötiedot Shopifyn tietueista ja kaikista Shopify-ylläpitäjästäsi käsin asentamistasi sovelluksista ja kanavista. Shopify poistaa vain henkilötiedot, kuten asiakkaasi nimen ja osoitteen. Lue lisää asiakastietopyyntöjen käsittelystä.

Asiakasprofiilien poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä asiakasprofiileja. Vaihtoehtoisesti voit poistaa useita asiakasprofiileja joukkotoimintona.

Kun asiakasprofiili poistetaan, Shopifyn tietueista poistetaan myös asiakkaan henkilötiedot, kuten nimi ja osoite.

Asiakasprofiileja ei voi poistaa seuraavissa tapauksissa:

 • asiakkaalla on odotustilassa oleva poisto GDPR-poistopyynnön vuoksi
 • asiakas on sellaisen ajastetun lahjakortin vastaanottaja, jota ei ole vielä toimitettu.
 • asiakkaalla on joskus ollut toistuva tilaus

Jos yrität poistaa useita profiileja joukkotoimintona, vain poistettavissa olevat profiilit poistetaan.

Yksittäisten asiakasprofiilien poistaminen

Asiakasprofiilien poistaminen joukkotoimintona

Jos yrität poistaa useita asiakasprofiileja joukkotoimintona, vain poistettavissa olevat profiilit poistetaan. Kaikki asiakasprofiilit, joita ei voida poistaa, jäävät Asiakas-luetteloosi.

Tee näin:

Yhdysvaltain armeijan toimitusosoitteita koskevat vaatimukset

Yhdysvaltojen armeijalla on Yhdysvalloissa ainutlaatuiset osoitemuodot, jotka tulee kirjata tietyllä tavalla. Jos osoitteen syöttää väärällä tavalla, tilaus ei välttämättä päädy oikealle vastaanottajalle. Yhdysvaltain armeijalla on kolme erilaista osoitemuotoa:

 • Army/Air Post Office (APO)
 • Fleet Post Office (FPO)
 • Diplomatic Post Office (DPO)

Jos saat tilauksen, jossa on Yhdysvaltain armeijan toimitusosoite, varmista että osoite on syötetty oikeassa muodossa ennen tilauksen lähetystä. Jos asiakas ei ole syöttänyt osoitetta oikein, muokkaa asiakkaan osoitettaseuraamalla näitä ohjeita:

 • Vastaanottajan nimi tulee syöttää Nimi-kenttään, mutta sotilasarvo ei ole välttämätön.
 • Jos kyseessä on armeijan postiosoite, Osoite-kentässä on oltava sekä PSC-numero että postilokeron numero.
 • Jos kyseessä on laivaston postitoimiston osoite (FPO) tai diplomaattisen postitoimiston osoite (DPO), Osoite-kentässä on oltava sekä yksikön että postilokeron numero.
 • Kaupunki-kentän tule sisältää vain jokin näistä: APO, FPO tai DPO. Älä syötä kaupungin nimeä.
 • Maa/alue-kenttään tulee valita Yhdysvallat.
 • Osavaltio-kenttään tulee valita jokin seuraavista: Armed Forces Americas, Armed Forces Europe tai Armed Forces Pacific. Asiakkaasi on saattanut syöttää nämä tiedot lyhenteinä: Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE) tai Armed Forces Pacific (AP).

Jos jokin osoitetieto on epäselvä, ole yhteydessä tilauksen tehneeseen asiakkaaseen ja kysy tarkentavia tietoja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi