Tunnisteiden luominen ja käyttäminen Shopify-palvelussa

Voit käyttää tunnisteita tuotteiden, siirtojen, asiakkaiden, tilausten, tilausluonnosten ja blogijulkaisujen merkitsemiseen. Kun olet lisännyt tunnisteita, voit käyttää niitä hakuehtoina ja suodattimina, jotka helpottavat Shopifyn käyttöä. Asiakkaat eivät näe tunnisteita, mutta verkkokaupan haussa tunnisteita käytetään tuotteiden luokitteluun ja hakutulosten järjestämiseen asiakkaille.

Tunnisteiden avulla voit muun muassa ryhmitellä toisiaan vastaavia tuotteita niin, että voit tehdä niihin muutoksia nopeammin. Voit esimerkiksi lisätä toisiaan vastaaviin tuotteisiin "Kesä"-tunnisteen. Kauden päättyessä voit tehdä Tuotteet-sivulla haun "Kesä"-tunnisteella, jolloin saat hakutulokseksi luettelon kesätuotteista. Tämän jälkeen voit piilottaa tuotteet myyntikanavista käyttämällä joukkotoimenpidettä.

Tunnistetyypit

Voit luoda mukautetun tunnistejoukon jokaiselle Shopify-osalle, jossa käytetään tunnisteita. Kun luot tunnisteen tietyssä osassa, sitä ei kopioida muihin osiin, joissa käytetään tunnisteita. Voit esimerkiksi järjestää tilauksia tunnisteilla packed (pakattu) tai test (testi), ja kuvata asiakkaita puolestaan tunnisteilla tax exempt (verovapaa) tai wholesale (tukkumyynti). Jokainen tunnistetyyppi vastaa osaa, jossa sitä voi käyttää järjestämiseen:

Tunnisteiden tyypit
Tyyppi Kuvaus
Tuote Lisää ja poista tuotteen tunnisteita sen tietosivulla. Näytä kaikki tuotetunnisteet miltä tahansa tuotetietosivulta. Suodata tuotteita tunnisteen mukaan Tuotteet-sivulla ja Varasto-sivulla. Käytä tuotetunnisteita valintaperusteina, kun luot automatisoitua kokoelmaa, tai suodattimina, kun luot valikkoa. Kun asiakas tekee haun hakuehdolla, joka vastaa tuotetunnistetta, merkityt tuotteet näkyvät hakutuloksissa, vaikka tunnisteet ovat piilossa asiakkailta. Jokaiseen tuotteeseen voi liittää enintään 250 tunnistetta.
Siirrä Lisää ja poista tietyn siirron tunnisteita sen tietosivulla. Näytä kaikki siirtotunnisteet miltä tahansa siirron tietosivulta. Suodata siirtoja tunnisteen mukaan Siirrot-sivulla.
Tilaus Lisää ja poista tietyn tilauksen tunnisteita sen tietosivulla. Suodata tilauksia tunnisteen mukaan Tilaukset-sivulla.
Tilausluonnos Lisää ja poista tietyn tilausluonnoksen tunnisteita sen tietosivulla. Näytä kaikki tilausluonnosten tunnisteet miltä tahansa tilausluonnoksen tietosivulta. Suodata tilausluonnoksia tunnisteen mukaan Tilausluonnokset-sivulla. Kun luot tilauksen tilausluonnoksesta, sen tunnisteet siirretään ja lisätään tilauksen tunnisteiksi.
Asiakas Lisää ja poista tiettyjen asiakkaiden tunnisteita asiakkaiden tietosivuilla. Näytä kaikki asiakastunnisteet miltä tahansa asiakkaan tietosivulta. Suodata asiakkaita tunnisteen mukaan Asiakkaat-sivulla.
Blogijulkaisu Lisää ja poista tietyn blogijulkaisun tunnisteita sen tietosivulla. Suodata blogijulkaisuja tunnisteiden mukaan Blogijulkaisut-sivulla.

Tunnisteen lisääminen

Voit lisätä tunnisteen, kun luot tai muokkaat tuotteita, siirtoja, tilauksia, tilausluonnoksia, asiakkaita tai blogijulkaisuja.

Toimintovaiheet:

 1. Avaa tietyn tuotteen, siirron, tilauksen, tilausluonnoksen, asiakkaan tai blogijulkaisun tietosivu Shopify-palvelussa.
 2. Kirjoita Tunnisteet-osaan sen tunnisteen nimi, jonka haluat lisätä, tai valitse tunniste olemassa olevien tunnisteiden luettelosta. Jos annat uuden tunnisteen nimen, tunniste luodaan automaattisesti, jotta voit käyttää sitä myöhemmin kyseisessä osassa.
 3. Klikkaa Tallenna.

Huom: tilauksiin ja tilausluonnoksiin liitetyissä tunnisteissa saa olla enintään 40 merkkiä. Tuotteisiin, asiakkaisiin, siirtoihin ja blogijulkaisuihin liitetyissä tunnisteissa saa olla enintään 255 merkkiä. Isoilla tai pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä tunnisteissa. Esimerkiksi Approved ja approved merkitsevät samaa. Käytä tunnisteissa vain tavallisia kirjaimia, numeroita ja yhdysviivoja (-). Korostetut merkit ja muut symbolit saattavat jäädä pois hakutuloksista.

Voit myös lisätä tunnisteen täydellisestä luettelosta, joka tulee näkyviin, kun valitset Näytä kaikki tunnisteet tuotteen, siirron, tilausluonnoksen tai asiakkaan tietosivulla.

Toimintovaiheet:

 1. klikkaa Tunnisteet-osassa Näytä kaikki tunnisteet.
 2. Valitse tunniste luettelosta.
 3. Klikkaa Ota muutokset käyttöön.

Tunnisteen poistaminen

Voit poistaa tunnisteen tuotteista, siirroista, tilauksista, tilausluonnoksista, asiakkaista tai blogijulkaisuista.

Toimintovaiheet:

 1. Avaa tietyn tuotteen, siirron, tilauksen, tilausluonnoksen, asiakkaan tai blogijulkaisun tietosivu Shopify-palvelussa.
 2. Klikkaa poistettavan tunnisteen nimen vieressä olevaa x-kuvaketta. Tunniste poistetaan vain tietystä tuotteesta, siirrosta, tilauksesta, tilausluonnoksesta, asiakkaasta tai blogijulkaisusta.
 3. Klikkaa Tallenna.

Voit myös poistaa tunnisteen täydellisestä luettelosta, joka tulee näkyviin, kun valitset Näytä kaikki tunnisteet tuotteen, siirron, tilausluonnoksen tai asiakkaan tietosivulla:

 1. klikkaa Tunnisteet-osassa Näytä kaikki tunnisteet.
 2. Klikkaa poistettavan tunnisteen nimen vieressä olevaa x-kuvaketta.
 3. Klikkaa Ota muutokset käyttöön.

Haun tekeminen tunnisteella Shopify-palvelussa

Voit tehdä haun käyttämällä tunnistetta, jonka olet lisännyt tuotteeseen, siirtoon, tilaukseen, tilausluonnokseen, asiakkaaseen tai blogijulkaisuun, jotta löydät etsimäsi kohteet nopeammin. Haun avulla saat näkyviin kaikki tunnisteeseen liittyvät tulokset. Jos olet luonut tunnisteen, mutta sitä ei ole lisätty mihinkään kohteeseen, haku ei anna tuloksia.

Toimintovaiheet:

 1. Syötä tunnisteen nimi Shopify-hakupalkkiin.
 2. Tarkastele vastaavia tuloksia ja valitse tulos, jota haluat tarkastella tarkemmin.

Suodattaminen tunnisteella

Sopivien tunnisteiden avulla voit suodattaa luetteloita Tuotteet-, Siirrot-, Tilausluonnokset-, Asiakkaat- ja Blogijulkaisut-sivuilla. Voit myös käyttää tuotetunnisteita, joiden avulla voit suodattaa versioluetteloita Varasto-sivulla.

Voit suodattaa tilaukset tunnisteen mukaan kohdasta Tilausten suodatus.

Toimintovaiheet:

 1. Ota suodatin käyttöön haluamallasi sivulla napauttamalla pudotusvalikkoa.
 2. Valitse Valitse suodatin... -kohdassa Tunnisteena-vaihtoehto, jotta voit suodattaa tunnisteella.
 3. Syötä sen tunnisteen nimi, jota haluat käyttää suodattimena.
 4. Valitse Lisää suodatin. Näkyviin tulee luettelo kohteista, joilla on kyseinen tunniste.

Kun käytät luettelossa useampaa kuin yhtä suodatinta, suodatetussa luettelossa näytetään vain kaikkia suodattimia vastaavat kohteet. Kohde, joka ei vastaa yhtä tai useampaa suodatinta, ei näy suodatetussa luettelossa.

Muita tunnisteiden käyttötapoja

Tunnisteita voi käyttää järjestelmällisessä työskentelyssä myös esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi