Tunnisteiden luominen ja käyttäminen Shopifyssa

Lisäämällä tunnisteita voit ryhmitellä, hakea, suodattaa ja tehdä joukkomuutoksia seuraavissa osioissa:

Tunnisteita ei näytetä asiakkaille, mutta tunnisteiden avulla voit luokitella tuotteita verkkokaupassasi ja järjestää asiakkaiden hakutuloksia.

Voit esimerkiksi etsiä kesäkauden lopussa Tuotteet-sivulla tuotteita, joissa on "Kesä"-tunniste, ja piilottaa ne myyntikanavistasi joukkotoiminnon avulla.

Tunnistetyypit

Voit luoda mukautetun tunnistejoukon jokaiselle Shopify-osalle, jossa käytetään tunnisteita. Kun luot tunnisteen tietyssä osassa, sitä ei kopioida muihin osiin, joissa käytetään tunnisteita. Voit esimerkiksi järjestää tilauksia tunnisteilla packed tai test ja kuvata asiakkaita tunnisteilla tax exempt tai wholesale. Jokainen tunnistetyyppi vastaa osaa, jossa sitä voi käyttää järjestämiseen:

Tunnisteiden tyypit
Tyyppi Kuvaus
Tuote Lisää ja poista tunnisteita tietyn tuotteen tietosivulla. Suodata tuotteita tunnisteen mukaan Tuotteet-sivulla ja Varasto-sivulla. Käytä tuotetunnisteita valintaperusteina, kun luot automatisoitua kokoelmaa, tai suodattimina, kun luot valikkoa. Kun asiakas tekee haun hakuehdolla, joka vastaa tuotetunnistetta, merkityt tuotteet näkyvät hakutuloksissa, mutta tunnisteita ei näytetä asiakkaalle.
Siirrä Lisää ja poista tunnisteita tietyn siirron tietosivulla. Suodata siirtoja tunnisteen mukaan Siirrot-sivulla.
Asiakas Lisää ja poista tunnisteita tietyn asiakkaan tietosivulla. Luo asiakassegmentti Asiakkaat-sivulla, jotta voit suodattaa asiakkaita, joilla on sama tunniste.
Blogipostaus Lisää ja poista tunnisteita tietyn blogipostauksen tietosivulla. Suodata blogipostauksia tunnisteiden mukaan Blogipostaukset-sivulla.
Tilaus Lisää ja poista tunnisteita tietyn tilauksen tietosivulla. Suodata tilauksia tunnisteen mukaan Tilaukset-sivulla.
Tilausluonnos Lisää ja poista tunnisteita tietyn tilausluonnoksen tietosivulla. Kun luot tilauksen tilausluonnoksesta, sen tilausluonnoksen tunnisteet siirretään ja lisätään tilauksen tunnisteiksi.

Tunnisteiden käytössä huomioitavaa

Tarkista seuraavat seikat, kun käytät tunnisteita:

 • Tilauksiin ja tilausluonnoksiin liitetyissä tunnisteissa voi olla enintään 40 merkkiä.
 • Tuotteisiin, siirtoihin, asiakkaisiin ja blogipostauksiin liitetyissä tunnisteissa voi olla enintään 255 merkkiä.
 • Kirjainkoko ei ole tunnisteissa merkitsevä. Esimerkiksi Approved ja approved ovat sama tunniste.
 • Voit käyttää tunnisteissa vain kirjaimia, numeroita ja väliviivoja.
 • Kirjaimet, joissa on aksenttimerkkejä ja muita symboleja, voivat aiheuttaa joidenkin hakutulosten jäämisen haun ulkopuolelle.
 • Voit käyttää jokaisessa tuotteessa, asiakkaassa, siirrossa, blogipostauksessa, tilauksessa ja tilausluonnoksessa korkeintaan 250 tunnistetta.

Tunnisteen lisääminen

Voit lisätä tunnisteen, kun luot tai muokkaat tuotteita, siirtoja, asiakkaita, blogipostauksia, tilauksia tai tilausluonnoksia.

Tee näin:

 1. Avaa tietty tuote-, siirto-, asiakas-, blogipostaus-, tilaus- tai tilausluonnostietosivu Shopifyssa.
 2. Kirjoita Tunnisteet-osaan sen tunnisteen nimi, jonka haluat lisätä, tai valitse tunniste olemassa olevien tunnisteiden luettelosta. Jos annat uuden tunnisteen nimen, tunniste luodaan automaattisesti, jotta voit käyttää sitä myöhemmin kyseisessä osassa.
 3. Klikkaa Tallenna.

Tunnisteiden valitseminen luettelosta

Voit lisätä, poistaa ja tarkastella koko tunnisteluetteloa tuotteen, siirron, asiakkaan, blogipostauksen, tilauksen tai tilausluonnoksen tietosivulla.

Tee näin:

 1. Klikkaa Tunnisteet-osiossa Hallinnoi.
 2. Valitse SAATAVILLA-kohdassa olevasta luettelosta tunnisteet, joita haluat käyttää.
 3. Klikkaa Valmis.

Tunnisteen poistaminen

Voit poistaa tunnisteen tuotteista, siirroista, asiakkaista, blogipostauksista, tilauksista tai tilausluonnoksista.

Tee näin:

 1. Avaa tietty tuote-, siirto-, asiakas-, blogipostaus-, tilaus- tai tilausluonnostietosivu Shopifyssa.
 2. Klikkaa poistettavan tunnisteen vieressä x. Tunniste poistetaan vain tietystä tuotteesta, siirrosta, asiakkaasta, blogipostauksesta, tilauksesta tai tilausluonnoksesta.
 3. Klikkaa Tallenna.

Voit poistaa tunnisteen tuotteen, siirron, asiakkaan, blogipostauksen, tilauksen tai tilausluonnoksen tietosivulta Hallinnoi-luettelosta:

 1. Klikkaa Tunnisteet-osiossa Hallinnoi.
 2. Poista VALITTU-kohdassa valinnat sen luettelon tunnisteista, jotka haluat poistaa.
 3. Klikkaa Valmis.

Tunnisteiden lisääminen ja poistaminen joukkotoimintona

Voit lisätä ja poistaa tunnisteita useista tuotteista, siirroista, asiakkaista, blogipostauksista, tilauksista tai tilausluonnoksista käyttämällä pöytäkoneversion joukkotoimintoja. Tilaustunnisteiden lisääminen ja poistaminen on mahdollista joukkotoimintona myös mobiiliversiossa.

Tuote-, siirto-, asiakas-, blogipostaus- ja tilausluonnostunnisteiden muokkaaminen joukkotoimintona

 1. Klikkaa Shopify Adminissa Tuotteet, Siirrot, Asiakkaat, Blogipostaukset tai Tilausluonnokset.

 2. Tarkista merkittävä tuote, siirto, asiakas, blogipostaus tai tilausluonnos.

 3. Klikkaa Lisää tunnisteita tai Poista tunnisteita.

 4. Klikkaa tunnisteita, jotka haluat lisätä tai poistaa.

 5. Klikkaa Tallenna.

Tilaustunnisteiden muokkaaminen joukkotoimintona

Haun tekeminen tunnisteella Shopifyssa

Voit helpottaa etsintää etsimällä tunnistetta, jonka olet lisännyt tuotteeseen, siirtoon, asiakkaaseen, blogipostaukseen, tilaukseen tai tilausluonnokseen. Haku palauttaa kaikki tunnistetta vastaavat tulokset. Jos teet haun tunnisteella, jota ei ole lisätty mihinkään kohteeseen, hakutuloksia ei tule näkyviin.

Tee näin:

 1. Syötä tunnisteen nimi Shopify-hakupalkkiin.
 2. Tarkastele vastaavia tuloksia ja valitse tulos, jota haluat tarkastella tarkemmin.

Suodattaminen tunnisteella

Tunnisteiden avulla voit suodattaa luetteloita Tuotteet-, Siirrot-, Blogipostaukset-, Tilaukset- ja Tilausluonnokset-sivuilla. Voit myös käyttää tuotetunnisteita, joiden avulla voit suodattaa versioluetteloita Varasto-sivulla.

Voit suodattaa tilaukset tunnisteen mukaan kohdasta Tilausten suodatus.

Tee näin:

 1. Klikkaa Shopify Administa Tuotteet, Siirrot, Blogipostaukset, Tilaukset, Tilausluonnokset tai Varasto.
 2. Klikkaa Merkitty tai Lisää suodattimia.
 3. Kirjoita suodattimena käytettävän tunnisteen nimi. Suodatustulokset tulevat näkyviin.

Voit suodattaa luetteloa yhdellä tunnisteella kerrallaan tai syöttää syntaksin luettelon hakukenttään, jos haluat käyttää suodatuksessa useita tunnisteita.

Muita tunnisteiden käyttötapoja

Tunnisteita voi käyttää järjestelmällisessä työskentelyssä myös esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi