Tunnisteiden luominen ja käyttäminen Shopifyssa

Lisäämällä tunnisteita voit ryhmitellä, hakea, suodattaa ja tehdä joukkomuutoksia seuraavissa osioissa:

Tunnisteita ei näytetä asiakkaille, mutta tunnisteiden avulla voit luokitella tuotteita verkkokaupassasi ja järjestää asiakkaiden hakutuloksia.

Voit esimerkiksi etsiä kesäkauden lopussa Tuotteet-sivulla tuotteita, joissa on "Kesä"-tunniste, ja piilottaa ne myyntikanavistasi joukkotoiminnon avulla.

Tunnistetyypit

Voit luoda mukautetun tunnistejoukon jokaiselle Shopify-osalle, jossa käytetään tunnisteita. Kun luot tunnisteen tietyssä osassa, sitä ei kopioida muihin osiin, joissa käytetään tunnisteita. Voit esimerkiksi järjestää tilauksia tunnisteilla packed tai test ja kuvata asiakkaita tunnisteilla tax exempt tai wholesale. Jokainen tunnistetyyppi vastaa osaa, jossa sitä voi käyttää järjestämiseen:

Tunnisteiden tyypit
Tyyppi Kuvaus
Tuote Lisää ja poista tunnisteita tietyn tuotteen tietosivulla. Suodata tuotteita tunnisteen mukaan Tuotteet-sivulla ja Varasto-sivulla. Käytä tuotetunnisteita valintaperusteina, kun luot automatisoitua kokoelmaa, tai suodattimina, kun luot valikkoa. Kun asiakas tekee haun hakuehdolla, joka vastaa tuotetunnistetta, merkityt tuotteet näkyvät hakutuloksissa, mutta tunnisteita ei näytetä asiakkaalle.
Siirrä Lisää ja poista tunnisteita tietyn siirron tietosivulla. Suodata siirtoja tunnisteen mukaan Siirrot-sivulla.
Asiakas Lisää ja poista tunnisteita tietyn asiakkaan tietosivulla. Suodata asiakkaita tunnisteen mukaan Asiakkaat-sivulla.
Blogijulkaisu Lisää ja poista tunnisteita tietyn blogijulkaisun tietosivulla. Suodata blogijulkaisuja tunnisteiden mukaan Blogijulkaisut-sivulla.
Tilaus Lisää ja poista tunnisteita tietyn tilauksen tietosivulla. Suodata tilauksia tunnisteen mukaan Tilaukset-sivulla.
Tilausluonnos Lisää ja poista tunnisteita tietyn tilausluonnoksen tietosivulla. Kun luot tilauksen tilausluonnoksesta, sen tilausluonnoksen tunnisteet siirretään ja lisätään tilauksen tunnisteiksi.

Tunnisteen lisääminen

Voit lisätä tunnisteen, kun luot tai muokkaat tuotteita, siirtoja, asiakkaita, blogijulkaisuja, tilauksia tai tilausluonnoksia.

Toimintavaiheet:

 1. Avaa tietty tuote-, siirto-, asiakas-, blogijulkaisu-, tilaus- tai tilausluonnostietosivu Shopifyssa.
 2. Kirjoita Tunnisteet-osaan sen tunnisteen nimi, jonka haluat lisätä, tai valitse tunniste olemassa olevien tunnisteiden luettelosta. Jos annat uuden tunnisteen nimen, tunniste luodaan automaattisesti, jotta voit käyttää sitä myöhemmin kyseisessä osassa.
 3. Klikkaa Tallenna.

Tilauksiin ja tilausluonnoksiin liitetyissä tunnisteissa voi olla enintään 40 merkkiä. Tuotteisiin, siirtoihin, asiakkaisiin ja blogijulkaisuihin liitetyissä tunnisteissa voi olla enintään 255 merkkiä.

Kirjainkoko ei ole merkitsevä. Esimerkiksi Approved ja approved ovat sama tunniste. Käytä tunnisteissa vain kirjaimia, numeroita ja yhdysviivoja. Kirjaimet, joissa on aksenttimerkkejä ja muita symboleja, voivat johtaa hakutulosten pois jäämiseen.

Voit käyttää jokaisessa tuotteessa, asiakkaassa, siirrossa, blogijulkaisussa, tilauksessa ja tilausluonnoksessa korkeintaan 250 tunnistetta.

Voit lisätä, poistaa ja tarkastella koko tunnisteluetteloa klikkaamalla Näytä kaikki tunnisteet tuotteen, siirron, asiakkaan, blogijulkaisun, tilauksen tai tilausluonnoksen tietosivulla.

Toimintavaiheet:

 1. klikkaa Tunnisteet-osassa Näytä kaikki tunnisteet.
 2. Valitse tunniste luettelosta.
 3. Klikkaa Ota muutokset käyttöön.

Tunnisteen poistaminen

Voit poistaa tunnisteen tuotteista, siirroista, asiakkaista, blogijulkaisuista, tilauksista tai tilausluonnoksista.

Toimintavaiheet:

 1. Avaa tietty tuote-, siirto-, asiakas-, blogijulkaisu-, tilaus- tai tilausluonnostietosivu Shopifyssa.
 2. Klikkaa poistettavan tunnisteen vieressä x. Tunniste poistetaan vain tietystä tuotteesta, siirrosta, asiakkaasta, blogijulkaisusta, tilauksesta tai tilausluonnoksesta.
 3. Klikkaa Tallenna.

Voit poistaa tunnisteen tuotteen, siirron, asiakkaan, blogijulkaisun, tilauksen tai tilausluonnoksen tietosivulta Näytä kaikki tunnisteet -luettelosta:

 1. klikkaa Tunnisteet-osassa Näytä kaikki tunnisteet.
 2. Klikkaa poistettavan tunnisteen nimen vieressä olevaa x-kuvaketta.
 3. Klikkaa Ota muutokset käyttöön.

Tunnisteiden lisääminen ja poistaminen joukkotoimintona

Voit lisätä ja poistaa tunnisteita useista tuotteista, siirroista, asiakkaista, blogijulkaisuista, tilauksista tai tilausluonnoksista käyttämällä pöytäkoneversion joukkotoimintoja. Tilaustunnisteiden lisääminen ja poistaminen on mahdollista joukkotoimintona myös mobiiliversiossa.

Tuote-, siirto-, asiakas-, blogijulkaisu- ja tilausluonnostunnisteiden muokkaaminen joukkotoimintona

Toimintavaiheet:

 1. Klikkaa Shopify-ylläpitäjässä Tuotteet, Siirrot, Asiakkaat, Blogijulkaisut tai Tilausluonnokset.

 2. Tarkista merkittävä tuote, siirto, asiakas, blogijulkaisu tai tilausluonnos.

 3. Klikkaa Lisää tunnisteita tai Poista tunnisteita.

 4. Klikkaa tunnisteita, jotka haluat lisätä tai poistaa.

 5. Klikkaa Tallenna.

Tilaustunnisteiden muokkaaminen joukkotoimintona

Toimintavaiheet:

Haun tekeminen tunnisteella Shopifyssa

Voit helpottaa etsintää etsimällä tunnistetta, jonka olet lisännyt tuotteeseen, siirtoon, asiakkaaseen, blogijulkaisuun, tilaukseen tai tilausluonnokseen. Haku palauttaa kaikki tunnistetta vastaavat tulokset. Jos teet haun tunnisteella, jota ei ole lisätty mihinkään kohteeseen, hakutuloksia ei tule näkyviin.

Toimintavaiheet:

 1. Syötä tunnisteen nimi Shopify-hakupalkkiin.
 2. Tarkastele vastaavia tuloksia ja valitse tulos, jota haluat tarkastella tarkemmin.

Suodattaminen tunnisteella

Tunnisteiden avulla voit suodattaa luetteloja Tuotteet-, Siirrot-, Asiakkaat-, Blogijulkaisut-, Tilaukset- ja Tilausluonnokset-sivuilla. Tuotetunnisteiden avulla voit myös suodattaa tuoteversioiden luetteloa Varasto-sivulla.

Voit suodattaa tilaukset tunnisteen mukaan kohdasta Tilausten suodatus.

Toimintavaiheet:

 1. Klikkaa Shopify-ylläpitäjästä Tuotteet, Siirrot, Asiakkaat, Blogijulkaisut, Tilaukset, Tilausluonnokset tai Varasto.
 2. Klikkaa Merkitty tai Lisää suodattimia.
 3. Kirjoita suodattimena käytettävän tunnisteen nimi. Suodatustulokset tulevat näkyviin.

Voit suodattaa luetteloa yhdellä tunnisteella kerrallaan tai syöttää syntaksin luettelon hakukenttään, jos haluat käyttää suodatuksessa useita tunnisteita.

Muita tunnisteiden käyttötapoja

Tunnisteita voi käyttää järjestelmällisessä työskentelyssä myös esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi