Tworzenie i używanie tagów w Shopify

Możesz używać tagów do etykietowania produktów, transferów, klientów, zamówień, wersji roboczych zamówień i wpisów na blogu. Po dodaniu tagów można ich używać do wyszukiwania i filtrowania, aby umożliwić zachowanie porządku podczas pracy w Shopify. Klienci nie widzą tagów, ale mechanizm wyszukiwania w sklepie online używa tagów do kategoryzacji produktów i porządkowania wyników wyszukiwania dla klientów.

Jednym ze sposobów użycia tagów jest grupowanie powiązanych produktów, dzięki czemu można szybciej wprowadzać do nich zmiany. Na przykład możesz dodać tag 'Lato' do powiązanych produktów. Pod koniec sezonu możesz wyszukać tag 'Lato' na stronie Produkty, aby uzyskać listę produktów letnich i użyć zbiorczej czynności, aby ukryć je dla kanałów sprzedaży.

Typy tagów

Możesz utworzyć własny zestaw tagów dla każdej sekcji w Shopify, w której używane są tagi. Po utworzeniu tagu w określonej sekcji nie zostanie on skopiowany do innych sekcji, w których używane są tagi. Na przykład możesz sortować zamówienia według tagów takich jak packed lub test, ale używać tagów takich jak tax exempt lub wholesale do opisywania niektórych swoich klientów. Każdy typ tagu odpowiada sekcji, którą może porządkować:

Typy tagów
Typ Opis
Produkt Dodawaj i usuwaj tagi produktu na stronie szczegółów. Wyświetl wszystkie tagi produktów na dowolnej stronie szczegółów. produktu. Filtruj produkty według tagów na stronie Produkty i na stronie Zapasy. Używaj tagów produktów jako kryteriów wyboru podczas budowania automatycznej kolekcji lub jako filtrów podczas tworzenia menu. Gdy klient wyszukuje termin pasujący do tagu produktu, oznaczone produkty pojawią się w wynikach wyszukiwania, chociaż tagi są niewidoczne dla klientów. Możesz zastosować do 250 tagów do każdego produktu.
Transfer Dodawaj i usuwaj tagi dla określonego transferu na stronie szczegółów. Wyświetl wszystkie tagi transferu na dowolnej stronie szczegółów. transferu. Filtruj transfery według tagów na stronie Transfery.
Zamówienie Dodawaj i usuwaj tagi dla konkretnego zamówienia na stronie jego szczegółów. Filtruj zamówienia według tagów na stronie Zamówienia.
Wersja robocza zamówienia Dodawaj i usuwaj tagi dla konkretnej wersji roboczej zamówienia na stronie jego szczegółów. Wyświetl wszystkie tagi wersji roboczej zamówienia na dowolnej stronie wersji roboczej zamówienia. Filtruj wersje robocze zamówień według tagów na stronie Wersje robocze zamówień. Podczas tworzenia zamówienia na podstawie wersji roboczej zamówienia jego tagi są przenoszone i dodawane jako tagi zamówienia.
Klient Dodawaj i usuwaj tagi dla konkretnych klientów na stronach ich szczegółów. Wyświetlaj wszystkie tagi klientów na dowolnej stronie szczegółów klienta. Filtruj klientów według tagów na stronie Klienci.
Post na blogu Dodawaj i usuwaj tagi dla konkretnego postu na blogu na stronie jego szczegółów. Filtruj posty na blogu według tagów na stronie Posty na blogu.

Dodaj tag

Możesz dodać tag, gdy tworzysz lub edytujesz produkty, transfery, zamówienia, wersje robocze zamówień, klientów lub posty na blogu.

Kroki:

 1. Otwórz stronę konkretnego produktu, transferu, zamówienia, wersji roboczej zamówienia, klienta lub postu na blogu w Shopify.
 2. W sekcji Tagi wprowadź nazwę tagu, który chcesz dodać, lub wybierz go z listy istniejących tagów. Jeśli wprowadzisz nazwę nowego tagu, zostanie on automatycznie utworzony do wykorzystania w przyszłości w sekcji.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz także dodać tag z pełnej listy, która pojawia się po kliknięciu przycisku Wyświetl wszystkie tagi na stronie produktu, transferu, wersji roboczej zamówienia lub strony szczegółów klienta.

Kroki:

 1. W sekcji Tagi kliknij Wyświetl wszystkie tagi.
 2. Wybierz tag z listy.
 3. Kliknij Zastosuj zmiany.

Usuń tag

Możesz usunąć tag z danych produktów, transferów, zamówień, wersji roboczej zamówień, klientów lub postów na blogu.

Kroki:

 1. Otwórz stronę konkretnego produktu, transferu, zamówienia, wersji roboczej zamówienia, klienta lub postu na blogu w Shopify.
 2. Kliknij x obok nazwy tagu, który chcesz usunąć. Tag zostanie usunięty tylko z określonego produktu, przelewu, zamówienia, szkicu zamówienia, klienta lub postu na blogu.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz także usunąć tag z pełnej listy, która pojawia się po kliknięciu przycisku Wyświetl wszystkie tagi na stronie produktu, transferu, wersji roboczej zamówienia lub strony szczegółów klienta:

 1. W sekcji Tagi kliknij Wyświetl wszystkie tagi.
 2. Kliknij x obok nazwy tagu, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Zastosuj zmiany.

Dodawaj i usuwaj zbiorczo tagi

Na stronie Zamówienia możesz dodawać i usuwać tagi z wielu zamówień za pomocą czynności zbiorczych.

Kroki:

Wyszukaj według tagu w Shopify

Możesz wyszukać tag dodany do produktu, transferu, zamówienia, wersji roboczej zamówienia, klienta lub postu na blogu, aby przyśpieszyć wyszukiwanie. Wyszukiwanie zwróci wszystkie wyniki pasujące do tagu. Jeśli utworzyłeś(-aś) tag, ale nie został on do niczego dodany, nie pojawią się żadne wyniki wyszukiwania.

Kroki:

 1. Wprowadź nazwę tagu w pasku wyszukiwania Shopify.
 2. Wyświetl pasujące wyniki i wybierz wynik, aby wyświetlić go szczegółowo.

Filtruj według tagów

Możesz użyć odpowiednich tagów do filtrowania list na stronach: Produkty, Transfery, Wersje robocze zamówień, Klienci i Posty na blogu. Możesz także użyć tagów produktu, aby przefiltrować listę wariantów na stronie Zapasy.

Aby filtrować zamówienia według tagu, zapoznaj się z sekcją Filtruj zamówienia.

Kroki:

 1. Na odpowiedniej stronie kliknij menu rozwijane, aby zastosować filtr.
 2. W obszarze Wybierz filtr wybierz opcję Oznaczone tagami, aby filtrować według tagów.
 3. Wprowadź nazwę tagu, którego chcesz użyć jako filtra.
 4. Kliknij Dodaj filtr, aby wyświetlić listę pozycji z tym tagiem.

Gdy zastosujesz więcej niż jeden filtr do listy, na odfiltrowanej liście pojawią się tylko te pozycje, które pasują do wszystkich filtrów. Pozycja, która nie pasuje do jednego lub więcej filtrów, nie pojawi się na odfiltrowanej liście.

Inne sposoby używania tagów

Istnieje więcej sposobów na używanie tagów i zachowanie porządku:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo