Tworzenie i używanie tagów w Shopify

Możesz dodawać tagi w celu grupowania, wyszukiwania, filtrowania i wprowadzania zbiorczych zmian w pozycjach w następujących sekcjach:

Tagi nie są wyświetlane klientom, ale można ich używać do kategoryzacji produktów w sklepie online i porządkowania wyników wyszukiwania dla klientów.

Na przykład na koniec sezonu letniego możesz wyszukać swoje produkty z tagiem „Lato” na stronie Produkty i użyć zbiorczej czynności, aby je ukryć w kanałach sprzedaży.

Typy tagów

Możesz utworzyć własny zestaw tagów dla każdej sekcji w Shopify, w której używane są tagi. Po utworzeniu tagu w określonej sekcji nie zostanie on skopiowany do innych sekcji, w których używane są tagi. Na przykład możesz sortować zamówienia według tagów takich jak packed lub test, ale używać tagów takich jak tax exempt lub wholesale do opisywania niektórych swoich klientów. Każdy typ tagu odpowiada sekcji, którą może porządkować:

Typy tagów
Typ Opis
Produkt Dodawaj i usuwaj tagi na stronie szczegółów konkretnego produktu. Filtruj produkty według tagów na stronie Produkty i na stronie Zapasy. Używaj tagów produktów jako kryteriów wyboru podczas budowania automatycznej kolekcji lub jako filtrów podczas tworzenia menu. Gdy klient wyszukuje termin pasujący do tagu produktu, oznaczone produkty pojawią się w wynikach wyszukiwania, chociaż tagi są niewidoczne dla klienta.
Transfer Dodawaj i usuwaj tagi na stronie szczegółów określonego transferu. Filtruj transfery według tagów na stronie Transfery.
Klient Dodawaj i usuwaj tagi na stronie danych określonego klienta. Utwórz segment klientów na stronie Klienci, aby odfiltrować klientów z tym samym tagiem.
Post na blogu Dodawaj i usuwaj tagi dla konkretnego posta na blogu na stronie jego szczegółów. Filtruj posty na blogu według tagów na stronie Posty na blogu.
Zamówienie Dodawaj i usuwaj tagi dla konkretnego zamówienia na stronie jego szczegółów. Filtruj zamówienia według tagów na stronie Zamówienia.
Wersja robocza zamówienia Dodawaj i usuwaj tagi dla konkretnej wersji roboczej zamówienia na stronie jego szczegółów. Podczas tworzenia zamówienia na podstawie wersji roboczej zamówienia jego tagi są przenoszone i dodawane jako tagi zamówienia.

Zagadnienia dotyczące tagów

Zapoznaj się z poniższymi zagadnieniami w przypadku tagów:

 • Tagi, które są powiązane z zamówieniami i wersjami roboczymi zamówień, mogą mieć maksymalnie 40 znaków.
 • Tagi powiązane z produktami, transferami, klientami i postami na blogu mogą mieć maksymalnie 255 znaków.
 • W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter. Przykład: Approved i approved są tym samym tagiem.
 • W tagach można używać tylko liter, cyfr i myślnika.
 • Litery z akcentami i innymi symbolami mogą wykluczyć wyniki wyszukiwania.
 • Masz możliwość zastosowania do 250 tagów dla każdego produktu, klienta, transferu, posta na blogu, zamówienia i wersji roboczej zamówienia.

Dodaj tag

Możesz dodać tag, gdy tworzysz lub edytujesz produkty, transfery, klientów, posty na blogu, zamówienia lub wersje robocze zamówień.

Kroki:

 1. Otwórz stronę konkretnego produktu, transferu, klienta, posta na blogu, zamówienia lub wersji roboczej zamówienia w Shopify.
 2. W sekcji Tagi wprowadź nazwę tagu, który chcesz dodać, lub wybierz go z listy istniejących tagów. Jeśli wprowadzisz nazwę nowego tagu, zostanie on automatycznie utworzony do wykorzystania w przyszłości w sekcji.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Wybierz tagi z listy

Możesz dodawać, usuwać i wyświetlać pełną listę tagów na stronie szczegółów produktu, transferu, klienta, postu na blogu, zamówienia lub wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

 1. W sekcji Tagi kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W obszarze DOSTĘPNE zaznacz na liście tagi, które chcesz zastosować.
 3. Kliknij Gotowe.

Usuń tag

Możesz usunąć tag z produktów, transferów, klientów, postów na blogu, zamówień lub wersji roboczej zamówień.

Kroki:

 1. Otwórz stronę konkretnego produktu, transferu, klienta, posta na blogu, zamówienia lub wersji roboczej zamówienia w Shopify.
 2. Kliknij x obok tagu, który chcesz usunąć. Tag zostanie usunięty tylko z tego konkretnego produktu, transferu, klienta, posta na blogu, zamówienia lub wersji roboczej zamówienia.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz usunąć tag z listy Zarządzaj na stronie szczegółów produktu, transferu, klienta, postu na blogu, zamówienia lub wersji roboczej zamówienia:

 1. W sekcji Tagi kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W obszarze WYBRANE odznacz na liście tagi, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Gotowe.

Dodawaj i usuwaj zbiorczo tagi

Dodajesz i usuwasz tagi dla wielu produktów, transferów, klientów, postów na blogu, zamówień lub wersji roboczych zamówień za pomocą zbiorczych czynności na pulpicie. Tagi zamówienia można również dodawać i usuwać zbiorczo na telefonie komórkowym.

Zbiorcza edycja tagów produktu, transferu, klienta, posta na blogu i wersji roboczej zamówienia

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje Produkty, Transfery, Klienci, Posty na blogu lub Wersje robocze zamówienia.

 2. Zaznacz produkt, transfer, klienta, post na blogu lub wersje robocze zamówienia, które chcesz oznaczyć tagiem.

 3. Kliknij opcję Dodaj tagi lub Usuń tagi.

 4. Kliknij tagi, które chcesz dodać lub usunąć.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcza edycja tagów zamówienia

Wyszukaj według tagu w Shopify

Możesz wyszukać tag dodany do produktu, transferu, klienta, posta na blogu, zamówienia lub wersji roboczej zamówienia, który pomoże Ci coś znaleźć. Wyszukiwanie zwraca wszystkie wyniki pasujące do tagu. Jeśli wyszukujesz tag, który nie jest do niczego dodany, nie pojawią się żadne wyniki wyszukiwania.

Kroki:

 1. Wprowadź nazwę tagu w pasku wyszukiwania Shopify.
 2. Wyświetl pasujące wyniki i wybierz wynik, aby wyświetlić go szczegółowo.

Filtruj według tagów

Możesz używać tagów do filtrowania list na stronach Produkty, Transfery, Posty na blogu, Zamówienia i Wersje robocze zamówień. Możesz także używać tagów produktów do filtrowania listy wariantów na stronie Zapasy.

Aby filtrować zamówienia według tagu, zapoznaj się z sekcją Filtruj zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty, Transfery, Posty na blogu, Zamówienia, Wersje robocze zamówień lub Zapasy.
 2. Kliknij Oznaczone za pomocą lub Więcej filtrów.
 3. Wprowadź nazwę tagu, którego chcesz użyć jako filtra. Wyświetlone zostaną wyniki filtrowania.

Możesz filtrować listę według jednego tagu na raz lub wprowadzić składnię w polu wyszukiwania listy, aby filtrować według wielu tagów.

Inne sposoby używania tagów

Istnieje więcej sposobów na używanie tagów i zachowanie porządku:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo