Tworzenie i modyfikowanie automatycznych kolekcji

Tworzenie automatycznej kolekcji wymaga skonfigurowania warunków pasujących do produktów, które chcesz mieć w kolekcji. Możesz także skonfigurować kolejność sortowania i inne szczegóły. Dozwolone jest utworzenie maksymalnie 5000 automatycznych kolekcji.

Od 30 stycznia 2019 r. kolekcje mogą mieć maksymalnie 60 warunków.

Jeśli masz już kolekcję, która ma więcej niż 60 warunków, nadal możesz z niej korzystać. Możesz edytować lub usuwać istniejące warunki, ale nie możesz dodawać warunków, jeśli przekroczą ich dopuszczalną liczbę.

Zanim zaktualizujesz kolekcję, możesz przejść na górę strony, aby sprawdzić, czy inny pracownik nie dokonuje zmian dla tej samej kolekcji.

Utwórz automatyczną kolekcję

Jeśli nie chcesz publikować kolekcji zaraz po jej utworzeniu, możesz ustawić konkretną datę publikacji w Twoim sklepie online. Dowiedz się więcej o publikacji w przyszłości.

Dozwolone jest utworzenie maksymalnie 5000 automatycznych kolekcji.

Kroki:

Dodaj warunki wyboru do automatycznej kolekcji

Podczas tworzenia automatycznej kolekcji można dodać do niej jeden lub więcej warunków w sekcji Warunki. W tej sekcji są również przedstawione warunki, które zostały już dodane do kolekcji.

Aby uzyskać więcej informacji o warunkach, zob. Warunki dla automatycznych kolekcji.

Kroki:

Zmień datę publikacji kolekcji

Możesz ustawić konkretną datę publikacji, aby udostępnić kolekcję w sklepie online.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

  2. Kliknij kolekcję.

  3. W sekcji Kanały sprzedaży kliknij ikonę kalendarza obok sklepu online.

  4. Ustaw datę i godzinę publikacji kolekcji.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień zawartość automatycznej kolekcji

Możesz zmienić zawartość automatycznej kolekcji, edytując warunki lub produkt w taki sposób, aby nie spełniał warunków.

Kroki:

Usuń kolekcję

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo