Opprette og endre automatiserte samlinger

Oppretting av en automatisert samling innebærer å konfigurere betingelser for å matche produktene du vil ha i samlingen. Du kan også konfigurere sorteringsrekkefølge og andre detaljer. Du kan opprette opptil 5000 automatiserte samlinger.

Fra og med 30. januar 2019 kan samlinger ha maksimum 60 betingelser.

Hvis du allerede har en samling som har over 60 betingelser, kan du fortsatt bruke den. Du kan redigere eller slette de gjeldende betingelsene, men du kan ikke legge til betingelser når den er over grensen.

Før du oppdaterer en samling, kan du sjekke toppen av siden for å se om et annen personalmedlem også gjør endringer i den samme samlingen.

Opprett en automatisert samling

Hvis du ikke vil publisere samlingen så snart du har opprettet den, kan du angi en spesifikk dato for når samlingen skal publiseres i nettbutikken. Finn ut mer om fremtidig publisering.

Du kan opprette opptil 5000 automatiserte samlinger.

Steg:

Legg til valgbetingelser for en automatisk samling

Når du oppretter en automatisk samling kan du legge til én eller flere betingelser for den i seksjonen Betingelser. Denne seksjonen viser også betingelser som du allerede har lagt til i samlingen.

Du finner mer informasjon om betingelser i Betingelser for automatiserte samlinger.

Steg:

Endre publiseringsdatoen for en samling

Du kan angi en bestemt publiseringsdato for når en samling skal bli tilgjengelig i nettbutikken.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

  2. Klikk på en samling.

  3. I seksjonen Salgskanaler klikker du på kalenderikonet ved siden av Nettbutikk:

    Kalenderikon i seksjonen til en samlings salgskanal – Shopify-administrator

  4. Angi dato og klokkeslett som du vil publisere samlingen på.

  5. Klikk på Lagre.

Endre innholdet i en automatisert samling

Du kan endre innholdet i en automatisert samling ved å redigere betingelsene eller redigere et produkt slik at det ikke oppfyller betingelsene.

Steg:

Slett en samling

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis