Opprette og endre automatiserte samlinger

Oppretting av en automatisert samling innebærer å konfigurere betingelser for å matche produktene du vil ha i samlingen. Du kan også legge til en sorteringsrekkefølge og andre detaljer. Du kan opprette opptil 5000 automatiserte samlinger.

Samlinger kan maksimalt ha 60 betingelser.

Hvis du allerede har en samling som har over 60 betingelser, kan du fortsatt bruke den. Du kan redigere eller slette de eksisterende betingelsene, men du kan ikke legge til betingelser når den er over grensen.

Før du oppdaterer en samling, kan du se øverst på siden for å sikre at ingen andre personalmedlemmer gjør endringer i samme samling.

Opprett en automatisert samling

Hvis du ikke vil publisere samlingen så snart du har opprettet den, kan du angi en spesifikk dato for når samlingen skal publiseres i nettbutikken. Finn ut mer om fremtidig publisering.

Du kan opprette opptil 5000 automatiserte samlinger.

Steg:

Legg til valgbetingelser for en automatisk samling

Når du oppretter en automatisk samling, kan du legge til én eller flere betingelser for den i seksjonen Betingelser. Denne seksjonen viser også betingelser som du allerede har lagt til i samlingen.

Du finner mer informasjon om betingelser i Betingelser for automatiserte samlinger.

Steg:

Endre publiseringsdatoen for en samling

Du kan angi en bestemt publiseringsdato for når en samling skal bli tilgjengelig i nettbutikken.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

  2. Klikk på en samling.

  3. I Salgskanaler-delen klikker du på kalenderikonet ved siden av Nettbutikk.

  4. Angi dato og klokkeslett som du vil publisere samlingen på.

  5. Klikk på Lagre.

Endre innholdet i en automatisert samling

Du kan endre innholdet i en automatisert samling ved å redigere betingelsene eller redigere et produkt slik at det ikke oppfyller betingelsene.

Steg:

Erstatt en manuell samling med en automatisert samling

Du kan ikke endre en manuell samling til en automatisert samling, men du kan opprette en ny automatisert samling for å erstatte den eksisterende manuelle samlingen.

Steg:

  1. Legg til en tagg på alle produktene i den manuelle samlingen.
  2. Opprett en ny automatisert samling, og angi taggen som en betingelse.
  3. Etter du har konfigurert den automatiserte samlingen, kan du slette den originale manuelle samlingen.

Slett en samling

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis