Legge til koblinger til samlinger

Etter du oppretter en samling, må du sørge for at kundene kan finne og se den ved å legge til en kobling til samlingen i nettbutikkens navigasjon.

Du kan også opprette en rullegardinmeny i nettbutikkens navigasjon med en kobling til samlingen.

Før du legger til koblinger, bør du se til at samlingen er tilgjengelig på nettbutikkens salgskanal.

Slik kobler du en samling fra en eksisterende meny:

  1. Navigasjon-siden klikker du på navnet til menyen som du vil legge til koblingen for.

  2. I Menyelement-delen klikker du på Legg til menyelement.

  3. I feltet Navn angir du navnet på samlingen. Dette vises til kundene.

  4. I Koblinger-listen velger du Samling, og velger deretter samlingen som du legger til en kobling for.

  5. Klikk på Legg til.

  6. Klikk på Lagre meny.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis