Thêm liên kết đến bộ sưu tập

Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn cần đảm bảo khách hàng có thể tìm và xem bộ sưu tập bằng cách thêm liên kết vào bộ sưu tập trong điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Bạn cũng có thể tạo menu thả xuống trong điều hướng của cửa hàng trực tuyến với một liên kết đến bộ sưu tập.

Trước khi thêm liên kết, đảm bảo bộ sưu tập xuất hiện trên kênh bán hàng của cửa hàng trực tuyến.

Để liên kết đến bộ sưu tập từ một menu hiện có:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí