Bộ sưu tập

Gói Shopify Starter không hỗ trợ nhóm sản phẩm thành bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Nếu muốn có khả năng tạo bộ sưu tập thì bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn, ví dụ như Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về các tính năng của gói khác.

Nếu bạn đang sử dụng gói Basic Shopify trở lên, bạn có thể nhóm sản phẩm thành bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Đây là một số ví dụ về bộ sưu tập có thể tạo:

  • quần áo nam, quần áo nữ hoặc quần áo trẻ em
  • một loại mặt hàng nhất định, như đèn, đệm hoặc thảm
  • mặt hàng đang bán
  • các mặt hàng có kích cỡ hoặc màu sắc nhất định
  • sản phẩm theo mùa, chẳng hạn như thiệp và đồ trang trí ngày lễ

Bạn có thể tạo hai loại bộ sưu tập là bộ sưu tập tự động hoặc bộ sưu tập thủ công. Sau khi bạn tạo bộ sưu tập, bộ sưu tập sẽ hiển thị trên cửa hàng trực tuyến dưới dạng trang web có thư viện sản phẩm nằm trong bộ sưu tập đó. Khách hàng có thể nhấp vào hình ảnh sản phẩm trên trang bộ sưu tập để truy cập trang sản phẩm cụ thể. Bạn có thể hỗ trợ khách hàng tìm và xem bộ sưu tập bằng cách thêm liên kết đến bộ sưu tập trong menu ở phần điều hướng của cửa hàng.

Bố cục và giao diện chính xác của trang bộ sưu tập phụ thuộc vào chủ đề.

Bạn có thể xem, tạo và chỉnh sửa bộ sưu tập từ trang Bộ sưu tập của trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí