Bộ sưu tập

Bạn có thể nhóm các sản phẩm vào bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Đây là một số ví dụ về bộ sưu tập có thể tạo:

  • quần áo nam, quần áo nữ hoặc quần áo trẻ em
  • một loại mặt hàng nhất định, như đèn, đệm hoặc thảm
  • mặt hàng đang bán
  • các mặt hàng có kích cỡ hoặc màu sắc nhất định
  • sản phẩm theo mùa, chẳng hạn như thiệp và đồ trang trí ngày lễ

Sau khi bạn tạo bộ sưu tập, bộ sưu tập sẽ hiển thị trên cửa hàng trực tuyến dưới dạng trang web có thư viện sản phẩm nằm trong bộ sưu tập đó. Khách hàng có thể nhấp vào hình ảnh sản phẩm trên trang bộ sưu tập để truy cập trang sản phẩm cụ thể. Bạn có thể hỗ trợ khách hàng tìm và xem bộ sưu tập bằng cách thêm liên kết đến bộ sưu tập trong menu ở phần điều hướng của cửa hàng.

Bố cục và giao diện chính xác của trang bộ sưu tập phụ thuộc vào chủ đề.

Bạn có thể xem, tạo và chỉnh sửa bộ sưu tập từ trang Bộ sưu tập của trang quản trị Shopify.

Loại bộ sưu tập

Bạn có thể tạo hai loại bộ sưu tập:

  • Bộ sưu tập tự động sử dụng điều kiện lựa chọn để tự động thêm các sản phẩm phù hợp. Bạn có thể thêm đến 60 điều kiện lựa chọn. Bạn cũng có thể chỉ định xem sản phẩm cần đáp ứng tất cả điều kiện hay một số điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập. Khi thêm sản phẩm mới đáp ứng các điều kiện lựa chọn cho bộ sưu tập, sản phẩm sẽ tự động được thêm vào bộ sưu tập.

  • Bộ sưu tập thủ công chỉ gồm các sản phẩm bạn chọn riêng lẻ. Vì thế, bộ sưu tập này luôn bao gồm những sản phẩm đó trừ khi bạn thêm hoặc gỡ sản phẩm cụ thể.

Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn không thể thay đổi loại bộ sưu tập.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí