Gói Shopify Starter

Gói Shopify Starter dành cho thương nhân mới bắt đầu và người muốn bán hàng cho khách hàng qua nền tảng truyền thông xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin mà không cần duy trì cửa hàng trực tuyến. Gói Starter cho phép bạn tạo liên kết sản phẩm có thể chia sẻ trên các bài đăng truyền thông xã hội hoặc trong tin nhắn. Để bắt đầu bán hàng, kích hoạt trang thanh toán bằng cách chọn gói trả phí hoặc gỡ mật khẩu cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng công cụ link-in-bio của Shopify, Linkpop, để lưu giữ tất cả sản phẩm đăng tải ở cùng một nơi.

Tính năng của gói Shopify Starter

Ngoài các tính năng có trong tất cả các gói, gói Starter còn cung cấp các tính năng sau:

Tính năng của gói Starter
Tính năng Mô tả
Phí giao dịch Gói Starter cung cấp phí giao dịch cạnh tranh. Xem lại gói Shopify Starter để tìm mức phí giao dịch cụ thể cho khu vực của bạn.
Chủ đề Spotlight Chủ đề Spotlight đã sẵn sàng để sử dụng cùng gói Starter. Bạn có thể sử dụng trình biên tập chủ đề để thêm logo, giới thiệu thương hiệu và liên kết truyền thông xã hội. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc của chủ đề.
Báo cáo Bạn có thể theo dõi hiệu quả kinh doanh bằng báo cáo. Gói Starter có trang phân tích, báo cáo tài chính, phân tích sản phẩm, Xem trực tiếp, báo cáo thu hút người dùng, báo cáo hàng trong kho, báo cáo hành vibáo cáo tiếp thị.
Thương mại quốc tế Gói Starter hỗ trợ bạn tăng trưởng quốc tế qua Shopify Markets, một công cụ quản lý xuyên biên giới giúp bạn thực hiện mọi bước trong quy trình bán hàng quốc tế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí