Gói Shopify Starter

Gói Shopify Starter dành cho thương nhân mới bắt đầu và người muốn bán hàng cho khách hàng qua nền tảng truyền thông xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin có cửa hàng trực tuyến đơn giản. Gói Shopify Starter cho phép bạn tạo liên kết sản phẩm có thể chia sẻ trong các bài đăng trên mạng xã hội hoặc trong tin nhắn. Để bắt đầu bán hàng, kích hoạt trang thanh toán bằng cách chọn gói trả phí hoặc gỡ bỏ mật khẩu cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng công cụ link-in-bio của Shopify, Linkpop, để lưu giữ tất cả sản phẩm đăng tải ở cùng một nơi.

Các tính năng có trong gói Shopify Starter

Ngoài các tính năng có trong mọi gói, ngoại trừ bố trí nhân viên cho cửa hàng Shopify, phân nhóm sản phẩm vào các bộ sưu tậpgói đăng ký POS Pro, gói Shopify Starter còn cung cấp những tính năng sau:

Các tính năng có trong gói Shopify Starter
Tính năng Mô tả
Phí giao dịch Gói Shopify Starter cung cấp phí giao dịch cạnh tranh. Xem lại gói Shopify Starter để tìm mức phí giao dịch cụ thể cho khu vực của bạn.
Chủ đề Spotlight

Chủ đề Spotlight đã sẵn sàng để sử dụng cùng gói Starter. Bạn có thể sử dụng trình biên tập chủ đề để thêm logo, giới thiệu thương hiệu và liên kết truyền thông xã hội. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc của chủ đề.

Gói Starter không hỗ trợ các chủ đề kháccác tùy chọn tùy chỉnh.

Báo cáo Bạn có thể theo dõi hiệu quả kinh doanh bằng báo cáo. Gói Starter có trang phân tích, báo cáo tài chính, phân tích sản phẩm, Xem trực tiếp, báo cáo thu hút người dùng, báo cáo hàng trong kho, báo cáo hành vi, báo cáo tiếp thị, báo cáo đơn hàng, báo cáo bán hàng, báo cáo doanh số bán lẻ, báo cáo lợi nhuậnbáo cáo khách hàng.
Thương mại quốc tế Gói Shopify Starter hỗ trợ bạn tăng trưởng quốc tế qua Shopify Markets, một công cụ quản lý xuyên biên giới giúp bạn thực hiện mọi bước trong quy trình bán hàng quốc tế.

Các tính năng không có trong gói Shopify Starter

Nếu đang sử dụng gói Shopify Starter thì bạn không thể sử dụng các tính năng bố trí nhân viên cho cửa hàng Shopify, phân nhóm sản phẩm vào các bộ sưu tập, kích hoạt phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba và nâng cấp lên gói đăng ký POS Pro.

Các tính năng không có trong gói Shopify Starter
Tính năng không có sẵn Mô tả
Điều hành nhân viên của cửa hàng Shopify Gói Shopify Starter không hỗ trợ thêm tài khoản nhân viên vào cửa hàng. Bạn cần sử dụng gói Shopify trở lên để thêm tài khoản nhân viên. Nếu muốn có khả năng thêm nhân viên thì bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn, ví dụ như Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về cách quản lý giới hạn nhân viên và tài khoản nhân viên đối với các gói khác nhau.
Bộ sưu tập sản phẩm Gói Shopify Starter không cung cấp khả năng nhóm sản phẩm thành bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Nếu muốn có khả năng tạo bộ sưu tập thì bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn, ví dụ như Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về bộ sưu tập.
Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba Gói Shopify Starter không hỗ trợ kích hoạt tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba. Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba, bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn như Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về kích hoạt tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba.
Gói đăng ký Shopify POS Pro Gói Shopify Starter không hỗ trợ nâng cấp gói POS lên gói đăng ký POS Pro. Để nâng cấp lên gói đăng ký POS Pro, bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn như Basic, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về gói đăng ký POS Pro.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí