Gói Advanced Shopify

Gói Advanced Shopify giúp bạn tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh và sử dụng phân tích để tìm cơ hội mở rộng. Gói Advanced Shopify chứa tất cả các tính năng của gói Basic Shopifygói Shopify, đồng thời có mức phí thẻ tín dụng và phí giao dịch thấp nhất.

Tính năng của gói Advanced Shopify

Ngoài các tính năng có trong tất cả các gói, gói Advanced Shopify còn cung cấp các tính năng sau:

Các tính năng của Gói Advanced Shopify
Tính năng Mô tả
Phí giao dịch cạnh tranh Gói Advanced Shopify cung cấp phí giao dịch cạnh tranh nhất. Xem lại trang định giá của Shopify để tìm mức phí giao dịch cụ thể trong các gói tại khu vực của bạn.
Nhân viên Gói Advanced Shopify hỗ trợ 15 tài khoản nhân viên.
Tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển Tính năng Tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển cho phép bạn tích hợp dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba để cung cấp cho khách hàng phí giao hàng và các tùy chọn mới nhất tại thời điểm họ đặt hàng tại cửa hàng.
Báo cáo Gói Advanced Shopify cung cấp báo cáo toàn diện nhất giúp bạn theo dõi hiệu quả kinh doanh. Gói Advanced Shopify có trang phân tích, báo cáo tài chính, phân tích sản phẩm, Xem trực tiếp, báo cáo thu hút người dùng, báo cáo hàng trong kho, báo cáo hành vi, báo cáo tiếp thị, báo cáo đơn hàng, báo cáo bán hàng, báo cáo doanh số bán lẻ, báo cáo lợi nhuậnbáo cáo khách hàng. Gói Advanced Shopify cũng cho phép bạn tạo báo cáo tùy chỉnh
Thương mại quốc tế Gói Advanced Shopify hỗ trợ bạn tăng trưởng quốc tế qua Shopify Markets, một công cụ quản lý xuyên biên giới cho phép bạn định cấu hình các cài đặt cụ thể cho từng khu vực quốc tế. Thông qua gói Advanced Shopify, bạn có thể tính, thu thuế hải quan và thuế nhập khẩu từ khách hàng và kiểm soát giá tại các thị trường khác nhau bằng tính năng điều chỉnh giá theo tỷ lệ phần trăm và bằng cách đặt giá sản phẩm theo quốc gia hoặc vùng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí