Shopify Plus

Nếu là thương nhân bán hàng số lượng lớn, bạn có thể dùng gói Plus của Shopify để tập trung mở rộng công việc kinh doanh của mình. Tìm hiểu thêm về Shopify Plus và xem Shopify Plus Blog.

Tính năng của Shopify Plus

Shopify Plus cung cấp nhiều tính năng giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh số lượng lớn.

Tính năng của Shopify Plus
Tính năng Mô tả
Trang quản trị tổ chức trên Shopify Trang quản trị tổ chức trên Shopify cho phép bạn quản lý tất cả cửa hàng trong tổ chức từ một địa điểm duy nhất. Chỉ thương nhân dùng Shopify Plus mới có thể sử dụng các công cụ quản lý trong trang quản trị tổ chức trên Shopify:
Các ứng dụng và kênh chuyên biệt Thương nhân Shopify Plus có quyền truy cập vào ứng dụng Shopify nâng cao dành cho thương nhân có mức tăng trưởng cao. Chỉ thương nhân Shopify Plus mới có thể sử dụng các kênh và ứng dụng sau:
Trang thanh toán tùy chỉnh

Tệp checkout.liquid cung cấp cho bạn trang thanh toán tùy chỉnh, nhờ đó kiểm soát tốt hơn việc xây dựng thương hiệu của cửa hàng.

Checkout.liquid sẽ trở nên lỗi thời trên trang Thông tin, Vận chuyển và Thanh toán vào ngày 13 tháng 8 năm 2024. Thay vào đó, thương nhân Shopify Plus giờ đây có thể sử dụng Checkout Extensibility để tùy chỉnh các trang này. Nếu bạn cần tùy chỉnh các trang Thông tin, Vận chuyển hoặc Thanh toán trên trang thanh toán, hãy nâng cấp lên Checkout Extensibility trước ngày 13 tháng 8 năm 2024.

Tài nguyên API Shopify Plus hỗ trợ lệnh gọi API bổ sung cho phép bạn tích hợp với các ứng dụng tùy chỉnh. Chỉ thương nhân Shopify Plus mới có thể sử dụng các tài nguyên API sau:
REST GraphQL</b>
Điều hành đội ngũ hỗ trợ Đội ngũ ra mắt sẽ hỗ trợ bạn ra mắt cửa hàng trực tuyến nhanh hơn bằng cách hỗ trợ về các công cụ và chiến lược di chuyển, tiện ích tích hợp và giải pháp tùy chỉnh đáp ứng yêu cầu của bạn.
Chương trình thành công của thương nhân Chương trình thương nhân thành công giúp bạn khai thác tối đa các giá trị của Shopify Plus.
Không giới hạn số lượng nhân viênhân viên Shopify Plus hỗ trợ số tài khoản nhân viên không giới hạn để giúp bạn phát triển nhân viên mà không phải trả thêm chi phí.
Quyền Shopify Plus cung cấp các cài đặt quyền bổ sung giúp bạn kiểm soát tốt hơn những việc mà nhân viên có thể thực hiện trên trang quản trị Shopify, bao gồm cả quyền xuất báo cáo riêng và quyền đối với một số ứng dụng.
Cửa hàng mở rộng Shopify Plus hỗ trợ chín cửa hàng mở rộng để tiếp cận toàn cầu, các địa điểm thực tế riêng biệt và các mục đích liên quan khác.
Chương trình đối tác của Shopify Plus Chương trình đối tác Shopify Plus có các đối tác dịch vụ được tuyển chọn về chuyên môn kỹ thuật để cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao của bạn.
Chủ đề Với Shopify Plus, bạn có thể thêm tối đa 100 chủ đề vào tài khoản Shopify để có thể dùng thử mọi chủ đề mới, giữ lại những phiên bản theo mùa của chủ đề đã đăng hay thử nghiệm các thay đổi trên bản sao của chủ đề đã đăng.
Shopify POS Pro Shopify Plus cung cấp Shopify POS Pro cho tối đa 20 địa điểm trong tổ chức của bạn mà không thu phụ phí.
Tích hợp Một số tích hợp như Dịch vụ thuế của Avalara AvaTax chỉ dành cho thương nhân Shopify Plus sử dụng.
Shopify Plus Academy Shopify Plus cung cấp quyền truy cập vào Shopify Plus Academy để tự tìm hiểu về các chủ đề chính liên quan đến phát triển công việc kinh doanh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí