Truy cập vào Shopify Plus Academy từ tài khoản Shopify Plus của bạn

Shopify Plus Academy là chương trình đào tạo trực tuyến cung cấp nội dung độc quyền cho thương nhân sử dụng gói Shopify Plus. Chương trình gồm có các khóa tự học trực tuyến để giúp bạn tìm hiểu thêm về Shopify Plus, phương thức tối ưu trong thương mại điện tử và các tích hợp kỹ thuật.

Bạn có thể truy cập Shopify Plus Academy bằng cách vào trực tiếp trang web Shopify Plus Academy hoặc từ tài khoản Shopify Plus của mình.

Các bước thực hiện

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
  2. Nhấp vào Plus Academy. Trang đăng nhập của Shopify Plus Academy sẽ mở ra trong tab trình duyệt mới.
  3. Nhấp vào Log in (Đăng nhập).
  4. Nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản Shopify của bạn rồi nhấp vào Tiếp tục.
  5. Nhập mật khẩu rồi nhấp vào Đăng nhập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí