Kênh bán hàng

Bạn có thể sử dụng Shopify để bán sản phẩm trên nhiều kênh bán hàng trực tuyến. Kênh bán hàng đại diện cho nhiều nền tảng khác nhau mà bạn bán sản phẩm. Nhờ kết nối kênh bán hàng với Shopify, bạn có thể theo dõi đồng thời sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.

Sau khi bạn thêm kênh bán hàng, kênh bán hàng sẽ được liệt kê tại mục Kênh bán hàng trong Shopify.

Lưu ý: Bạn cũng có thể bán hàng trực tiếp bằng ứng dụng Shopify POS, đầu đọc thẻ tín dụng và trang thiết bị bán lẻ khác.

Các kênh bán hàng trực tuyến có sẵn

Shopify hỗ trợ nhiều kênh bán hàng trực tuyến:

Danh sách các kênh bán hàng trực tuyến có sẵn và thông tin chi tiết
Tên Mô tả
Cửa hàng trực tuyến Bán qua cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán. Gói đăng ký Shopify bao gồm miền lưu trữ trên Shopify tại địa chỉ myshopify.com. Nếu muốn, bạn có thể thiết lập miền riêng.
Facebook Đăng và bán sản phẩm trực tiếp trong tab Shop (Cửa hàng) trên trang Facebook của cửa hàng.
Amazon Quản lý hồ sơ trên Amazon và các sản phẩm Shopify tại một địa chỉ duy nhất.
Nút Mua Bán trên trang web hoặc blog riêng (bao gồm WordPress và Squarespace) bằng cách nhúng Nút Mua kết nối với trang thanh toán trên Shopify.
Messenger Bán trực tiếp trong các cuộc trò chuyện với khách hàng, gửi thông báo về đơn hàng và vận chuyển và trả lời các câu hỏi của khách hàng. Bạn có thể sử dụng kênh Messenger bằng Shopify Ping.
Instagram Bán sản phẩm trên Instagram bằng cách gắn thẻ khi các sản phẩm đó xuất hiện trong bài đăng trên Instagram của bạn.
Kênh bán buôn Bán buôn sản phẩm cho các doanh nghiệp khác tại cửa hàng riêng được bảo vệ bằng mật khẩu. Kênh bán buôn chỉ áp dụng với gói Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về bán buôn sản phẩm.
Handshake Niêm yết doanh nghiệp của bạn và sản phẩm bán buôn bạn cung cấp trên thị trường bán buôn Handshake để các nhà bán lẻ duyệt. Tìm hiểu thêm về bán hàng trên Handshake.

Lưu ý: Các kênh bán hàng trực tuyến khác do các nhà phát triển bên thứ ba cung cấp cho Shopify và có thể được thêm vào Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nếu bạn cần trợ giúp về việc sử dụng kênh bán hàng do bên thứ ba phát triển thì trước tiên nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của đơn vị phát triển kênh bán hàng đó.

Điều kiện tham gia kênh

Do yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

Nếu cửa hàng không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, kênh sẽ xuất hiện dưới dạng Unavailable (Không có sẵn) trong trang quản trị Shopify. Nhấp vào You can't add this channel (Bạn không thể thêm kênh này) để xem lý do cửa hàng không đủ điều kiện.

Đảm bảo xem lại điều khoản sử dụng đối với kênh bán hàng mới trước khi bắt đầu sử dụng. Một số kênh bán hàng yêu cầu hoặc cấm một số thông tin trong hồ sơ niêm yết sản phẩm và một số kênh yêu cầu bạn vận chuyển đơn hàng của khách hàng trong một số ngày cụ thể.

Thêm kênh bán hàng trực tuyến vào trang quản trị Shopify

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Khi bạn thêm kênh bán hàng trong Shopify, tất cả các sản phẩm hiện có sẽ tự động hiển thị trên kênh. Nếu không muốn bán sản phẩm trên kênh cụ thể, bạn cần xóa kênh khỏi tình trạng còn hàng của sản phẩm. Để tìm hiểu thêm về tình trạng còn hàng của sản phẩm, xem Cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng.

Xóa kênh bán hàng trực tuyến khỏi trang quản trị Shopify

Các bước thực hiện:

Xem bảng quản lý kênh bán hàng trong Trang chủ Shopify

Mỗi kênh bán hàng đều có bảng quản lý để bạn xem bản tóm tắt chi tiết về doanh số và lưu lượng truy cập gần đây của kênh. Bạn có thể nắm được hiệu quả hoạt động của kênh bán hàng cụ thể bằng cách chọn kênh đó trong menu thả xuống trên Trang chủ Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí