Kênh bán hàng

Bạn có thể sử dụng Shopify để bán sản phẩm trên nhiều kênh bán hàng trực tuyến. Kênh bán hàng đại diện cho nhiều nền tảng khác nhau mà bạn bán sản phẩm. Nhờ kết nối kênh bán hàng với Shopify, bạn có thể theo dõi đồng thời sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.

Sau khi bạn thêm kênh bán hàng, kênh bán hàng sẽ được liệt kê tại mục Kênh bán hàng trong Shopify.

Các kênh bán hàng trực tuyến có sẵn

Shopify hỗ trợ nhiều kênh bán hàng trực tuyến:

Danh sách các kênh bán hàng trực tuyến có sẵn và thông tin chi tiết
Tên Mô tả
Cửa hàng trực tuyến Bán qua cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán. Gói đăng ký Shopify bao gồm miền lưu trữ trên Shopify tại địa chỉ myshopify.com. Nếu muốn, bạn có thể thiết lập miền riêng.
Shop Sử dụng kênh Shop để tương tác với khách hàng và quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên ứng dụng Shop.
Facebook Đăng và bán sản phẩm trực tiếp trong tab Shop (Cửa hàng) trên trang Facebook của cửa hàng.
Nút Mua Bán trên trang web hoặc blog riêng (bao gồm WordPress và Squarespace) bằng cách nhúng Nút Mua kết nối với trang thanh toán trên Shopify.
Instagram Bán sản phẩm trên Instagram bằng cách gắn thẻ khi các sản phẩm đó xuất hiện trong bài đăng trên Instagram của bạn.
Shopify Inbox Sử dụng Shopify Inbox để cho phép khách hàng trò chuyện với bạn trên Cửa hàng trực tuyến.

Điều kiện tham gia kênh

Do yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

Nếu cửa hàng không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, kênh sẽ xuất hiện dưới dạng Unavailable (Không có sẵn) trong trang quản trị Shopify. Nhấp vào You can't add this channel (Bạn không thể thêm kênh này) để xem lý do cửa hàng không đủ điều kiện.

Đảm bảo xem lại điều khoản sử dụng đối với kênh bán hàng mới trước khi bắt đầu sử dụng. Một số kênh bán hàng yêu cầu hoặc cấm một số thông tin trong hồ sơ niêm yết sản phẩm và một số kênh yêu cầu bạn vận chuyển đơn hàng của khách hàng trong một số ngày cụ thể.

Thêm kênh bán hàng trực tuyến vào trang quản trị Shopify

Các bước thực hiện:

Xóa kênh bán hàng trực tuyến khỏi trang quản trị Shopify

Các bước thực hiện:

Xem trang quản lý kênh bán hàng trên Trang chủ Shopify

Mỗi kênh bán hàng đều có trang quản lý để bạn xem bản tóm tắt chi tiết về doanh số và lưu lượng truy cập gần đây của kênh. Bạn có thể nắm được hiệu quả hoạt động của kênh bán hàng cụ thể bằng cách chọn kênh đó trong menu thả xuống trên Trang chủ Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí