Kênh bán hàng

Bạn có thể sử dụng Shopify để bán sản phẩm trên nhiều kênh bán hàng trực tuyến. Kênh bán hàng đại diện cho nhiều nền tảng khác nhau mà bạn bán sản phẩm. Nhờ kết nối kênh bán hàng với Shopify, bạn có thể theo dõi đồng thời sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.

Shopify hỗ trợ nhiều kênh bán hàng:

Danh sách các kênh bán hàng trực tuyến có sẵn và thông tin chi tiết
Tên Mô tả
Cửa hàng trực tuyến Bán qua cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán. Gói đăng ký Shopify bao gồm miền lưu trữ trên Shopify tại địa chỉ myshopify.com. Nếu muốn, bạn có thể thiết lập miền riêng.
Shop Sử dụng kênh Shop để tương tác với khách hàng và quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên ứng dụng Shop.
Facebook Đăng và bán sản phẩm trực tiếp trong tab Shop (Cửa hàng) trên trang Facebook của cửa hàng.
Nút Mua Bán trên trang web hoặc blog riêng (bao gồm WordPress và Squarespace) bằng cách nhúng Nút Mua kết nối với trang thanh toán trên Shopify.
Instagram Bán sản phẩm trên Instagram bằng cách gắn thẻ khi các sản phẩm đó xuất hiện trong bài đăng trên Instagram của bạn.
Shopify Inbox Sử dụng Shopify Inbox để cho phép khách hàng trò chuyện với bạn trên Cửa hàng trực tuyến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí