Trung tâm bán buôn Faire

Faire là sàn giao dịch B2B trực tuyến giúp bạn kết nối với các thương hiệu và nhà bán lẻ để bán buôn hoặc mua sỉ.

Các thương hiệu có thể tích hợp tài khoản Shopify của họ với Faire và bán buôn cho các nhà bán lẻ độc lập trong trung tâm Faire. Sản phẩm, hàng trong kho và đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ từ Faire sang Shopify.

Nhà bán lẻ có thể tích hợp tài khoản Shopify với Faire và lưu kho sản phẩm từ các thương hiệu độc lập trên toàn thế giới tại cửa hàng Shopify của họ trên sàn giao dịch Faire. Các giao dịch mua và hàng trong kho được tự động đồng bộ giữa Faire và Shopify.

Bạn không phải trả phí để sử dụng kênh bán hàng và ứng dụng Faire cũng như thiết lập tài khoản Faire

Tìm hiểu thêm về Faire và cách Faire mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là thương hiệu, nhấp vào Trung tâm bán buôn Faire dành cho thương hiệu. Nếu bạn là nhà bán lẻ, nhấp vào Trung tâm bán buôn Faire dành cho nhà bán lẻ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí