Google & YouTube

Kênh Google & YouTube tự động đồng bộ sản phẩm và thông tin liên quan về cửa hàng Shopify của bạn với Google Merchant Center. Sau đó, bạn có thể cập nhật sản phẩm đăng tải trên Google trực tiếp từ trang quản trị Shopify. Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google & YouTube có thể hiển thị miễn phí trên hồ sơ tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu của kênh Google & YouTube. Nếu đã sử dụng Google Merchant Center để quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc tạo Google Ads, hãy xem lại một số lưu ý trước khi đồng bộ tài khoản Google Merchant Center hiện có.

Để tìm hiểu về Google Analytics và quảng cáo, tham khảo các tài nguyên sau:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí