Mua sắm trên Google

Sau khi bạn kết nối tài khoản với Google Merchant Centerđồng bộ hóa sản phẩm, khách hàng sẽ có thể xem sản phẩm của bạn trên Google, bao gồm tab Google Mua sắm trong danh sách tìm kiếm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí