Thiết lập kênh bán hàng Google & YouTube

Việc thiết lập kênh bán hàng Google & YouTube yêu cầu kết nối với Google Merchant Center. Cửa hàng và sản phẩm của bạn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để sử dụng kênh thành công.

Sau khi cài đặt kênh, bạn phải đồng bộ sản phẩm vào Google Merchant Center để sản phẩm hiển thị trên Google. Bạn phải giải quyết mọi vi phạm chính sách đối với cửa hàng và sản phẩm của mình trước khi sản phẩm hiển thị trên Google.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí