Google từ chối và cảnh báo về sản phẩm

Để hiển thị sản phẩm trên Google, bạn phải tuân thủ chính sách của Google Ads cũng như Điều khoản và điều kiện của Google Ads và Local Services Ads. Nếu bạn có bất kỳ lỗi vi phạm chính sách nào, sản phẩm của bạn có thể ngừng hiển thị trên Google, đồng thời tài khoản Google Merchant Center và tài khoản Google Ads của bạn có thể bị tạm ngưng.

Google có thể gửi thông báo qua email ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản. Thông báo qua email sẽ giải thích lý do tạm ngưng tài khoản, liệt kê các hành động bạn có thể thực hiện để khắc phục vấn đề và đính kèm liên kết gửi khiếu nại.

Nếu bạn nhận được thông báo tạm ngưng tài khoản đối với tài khoản Google Merchant Center và tài khoản Google Ads, trước tiên, hãy cố gắng giải quyết cảnh báo hoặc vấn đề tạm ngưng tài khoản trên cơ sở hành vi vi phạm trong tài khoản Google Merchant Center.

Nếu Google phát hiện lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức mà không có cảnh báo. Lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng bao gồm:

Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi và bạn không vi phạm các chính sách của Google, bạn có thể gửi khiếu nại cho Google.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề tạm ngưng tài khoản, tham khảo Tìm hiểu về biện pháp xử lý ở cấp tài khoản đối với các trường hợp vi phạm chính sách.

Khắc phục cảnh báo và tình trạng tạm ngưng

Để hiển thị sản phẩm trên Google, cửa hàng và sản phẩm của bạn phải tuân thủ chính sách của Google.

Nếu bạn nhận được thông báo về cảnh báo tài khoản hoặc tạm ngưng tài khoản, bạn có thể thực hiện một số thao tác để giải quyết vấn đề này. Xem lại hướng dẫn trong phần Khắc phục cảnh báo của Merchant Center và tình trạng tạm ngưng tài khoản đối với việc vi phạm chính sách trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Lý do thường gặp dẫn đến cảnh báo và tạm ngưng tài khoản

Để biết các giải pháp được đề xuất đối với cảnh báo tài khoản thường gặp hoặc nguyên nhân tạm ngưng, tham khảo những tài nguyên sau:

  • Thiếu chính sách hoàn tiền: Nếu không có chính sách hoàn tiền trong cửa hàng Shopify thì bạn cần tạo một chính sách. Bạn có thể thêm chính sách hoàn tiền trên trang quản trị Shopify.
  • Thiếu thông tin liên hệ: Để đảm bảo bạn hiển thị đúng thông tin liên hệ, hãy thêm thông tin liên hệ của bạn trên trang quản trị Shopify.
  • Trình bày sai về bản thân hoặc sản phẩm: Để giải quyết vi phạm về trình bày không đúng sự thật, tham khảo trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Khắc phục tình trạng từ chối do vi phạm chất lượng dữ liệu sản phẩm

Để hiển thị sản phẩm trên Google, bạn cần tuân thủ hướng dẫn về dữ liệu sản phẩm của Google. Google yêu cầu bạn cung cấp thông tin sản phẩm chính xác để đảm bảo hiển thị sản phẩm cho khách hàng phù hợp, chẳng hạn như khách hàng tìm kiếm từ khóa có trong mô tả sản phẩm của bạn hoặc duyệt xem danh mục sản phẩm có chứa sản phẩm của bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin chính xác, khách hàng trên Google có thể tìm thấy sản phẩm của bạn qua các kết quả tìm kiếm không liên quan đến nội dung họ cần. Như vậy, khả năng khách hàng mua sản phẩm của bạn sẽ thấp hơn và có thể khiến Google ngừng hiển thị sản phẩm với khách hàng.

Nếu sản phẩm có dữ liệu sản phẩm không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu sản phẩm, sản phẩm đó sẽ không hiển thị trong hồ sơ miễn phí và quảng cáo trên Google Mua sắm hoặc hiển thị với hiệu suất bị hạn chế, ví dụ như số lượt hiển thị và lượt nhấp thấp hơn.

Nếu bạn nhận được thông báo về cảnh báo tài khoản, tạm ngưng tài khoản hoặc mặt hàng bị từ chối trước, bạn có thể thực hiện một số thao tác để giải quyết vấn đề này. Xem lại hướng dẫn trong phần Khắc phục tình trạng Merchant Center từ chối do vi phạm chất lượng dữ liệu sản phẩm trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Cảnh báo thường gặp về chất lượng dữ liệu

Để đảm bảo sản phẩm được phê duyệt và hiển thị trên Google, xem lại các tài nguyên sau và cập nhật dữ liệu cho sản phẩm bị ảnh hưởng:

Nếu bạn nhận được cảnh báo về sản phẩm của Google không có trên trang này, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Google và tìm kiếm lỗi cụ thể.

Yêu cầu đánh giá lại sau khi nhận được thông báo tạm ngưng tài khoản

Nếu Google phát hiện vi phạm về chính sách hoặc dữ liệu, bạn có thể sẽ nhận được email mô tả vấn đề và đưa ra thời hạn để bạn xử lý. Sau khi giải quyết các vấn đề, bạn có thể yêu cầu đánh giá tài khoản bất kỳ lúc nào trước thời hạn. Việc khắc phục vấn đề sẽ không tự động kích hoạt quá trình đánh giá lại.

Tham khảo Hướng dẫn yêu cầu đánh giá lại sau thông báo tạm ngưng trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Sau khi bạn yêu cầu xem xét lại, trạng thái tài khoản Google Merchant Center sẽ thay đổi thành Đang xem xét. Yêu cầu xem xét có thể mất đến 7 ngày. Khi Google xem xét xong, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí