การไม่อนุมัติและคำเตือนจาก Google

หากต้องการแสดงสินค้าบน Google คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Ads และ Local Services Ads หากคุณละเมิดนโยบายใดๆ ระบบอาจหยุดแสดงสินค้าของคุณบน Google ส่วนบัญชี Google Merchant Center และบัญชี Google Ads ของคุณก็อาจถูกระงับได้

Google อาจส่งอีเมลแจ้งเตือนอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนการระงับบัญชี อีเมลแจ้งเตือนจะอธิบายรายละเอียดการระงับบัญชี แสดงรายการสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีลิงก์เพื่อยื่นอุทธรณ์ให้ด้วย

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระงับบัญชี Google Merchant Center และบัญชี Google Ads ให้ลองแก้ไขปัญหาคําเตือนหรือการระงับบัญชีโดยพิจารณาจากนโยบายที่ละเมิดในบัญชี Google Merchant Center ของคุณก่อน

หาก Google ตรวจพบการละเมิดนโยบายที่ร้ายแรง บัญชีของคุณจะถูกระงับทันทีโดยไม่มีคําเตือน การละเมิดนโยบายที่ร้ายแรงได้แก่:

หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ละเมิดนโยบายของ Google คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ Google ได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับ ให้ดูที่ส่วนทำความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้มาตรการระดับบัญชีผู้ใช้หลังมีการละเมิดนโยบาย

การแก้ไขคําเตือนและการระงับ

หากต้องการแสดงสินค้าของคุณบน Google ร้านค้าและสินค้าของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายของ Google

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคําเตือนหรือการระงับบัญชี คุณสามารถดำเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ ตรวจสอบคําแนะนำในการแก้ไขคําเตือนหรือการระงับบัญชีของ Merchant Center สําหรับการละเมิดนโยบายในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้ได้รับคําเตือนและถูกระงับบัญชี

หากต้องการวิธีแก้ไขที่แนะนำสำหรับสาเหตุที่พบบ่อยของคำเตือนและการระงับบัญชี ให้ไปที่แหล่งข้อมูลเหล่านี้:

  • ไม่มีนโยบายการคืนเงิน: หากคุณไม่มีนโยบายการคืนเงินในร้านค้า Shopify คุณจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาโดยสามารถเพิ่มนโยบายการคืนเงินได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  • ข้อมูลติดต่อไม่เพียงพอ: เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแสดงข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง ให้เพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณจากส่วนผู้ดูแล Shopify
  • การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเองหรือสินค้า: หากต้องการแก้ไขปัญหาการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ไปที่ความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

การแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับอนุมัติคุณภาพข้อมูลสินค้า

หากต้องการแสดงสินค้าบน Google คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อมูลสินค้าของ Google โดย Google กำหนดให้คุณระบุข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นตามความเหมาะสม เช่น ลูกค้าที่ค้นหาคำสำคัญที่มีในคำอธิบายสินค้าของคุณ หรือลูกค้าที่เลือกดูหมวดหมู่สินค้าเดียวกับสินค้าของคุณ ในกรณีที่คุณไม่ได้ระบุข้อมูลที่ถูกต้อง ลูกค้าที่ใช้ Google อาจพบสินค้าของคุณผ่านการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวลูกค้าต้องการ ซึ่งหมายความว่าลูกค้ามีแนวโน้มจะซื้อสินค้าของคุณน้อยลง และอาจเป็นสาเหตุให้ Google หยุดแสดงสินค้าของคุณให้ลูกค้าเห็น

หากสินค้าของคุณมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป ระบบก็จะไม่แสดงข้อมูลสินค้าดังกล่าวในรายการสินค้าฟรีและในโฆษณา Google Shopping หรือไม่ก็จะแสดงแต่ว่ามีประสิทธิภาพจํากัด เช่น ได้จำนวนอิมเพรสชั่นและการคลิกน้อยลง

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคําเตือนบัญชี การระงับบัญชี หรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุมัติ คุณสามารถดำเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ ตรวจสอบคําแนะนำในการแก้ไขปัญหา Merchant Center ไม่อนุมัติคุณภาพข้อมูลสินค้าในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

คําเตือนเรื่องคุณภาพข้อมูลทั่วไป

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับอนุมัติและแสดงสินค้าทั่วทั้ง Google ให้ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้แล้วอัปเดตข้อมูลสินค้าที่ได้รับผลกระทบ:

หากคุณได้รับคําเตือนเกี่ยวกับสินค้าจาก Google ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการในหน้านี้ ให้ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google แล้วค้นหาข้อผิดพลาดนั้น

ขอรับการตรวจสอบใหม่หลังได้รับการแจ้งเตือนระงับบัญชี

หาก Google ตรวจพบการละเมิดนโยบายหรือข้อมูล คุณอาจได้รับอีเมลที่อธิบายปัญหาดังกล่าวและกําหนดเวลาในการแก้ไข หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว คุณสามารถขอรับการตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลาก่อนถึงเวลาที่กำหนด การแก้ไขปัญหาจะไม่ทริกเกอร์การตรวจสอบอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ไปที่คําแนะนำในการส่งคำขอให้ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากได้รับการแจ้งเตือนการระงับ ในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

หลังจากที่คุณส่งคำขอรับการตรวจสอบอีกครั้งแล้ว สถานะของบัญชี Google Merchant Center จะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” คำขอรับการตรวจสอบอาจใช้เวลาถึงเจ็ดวัน เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี