ข้อกำหนดของช่องทาง Google & YouTube

หากต้องการใช้ช่องทาง Google & YouTube ร้านค้า Shopify ของคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ

ข้อกำหนดของร้านค้า

หากต้องการใช้ช่องทาง Google & YouTube คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center:

 • คุณต้องมีร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณต้องไม่มีการตั้งรหัสผ่านป้องกัน
 • คุณต้องเพิ่มผู้ให้บริการการชำระเงินที่ถูกต้องในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • คุณต้องเพิ่มนโยบายการคืนเงินและข้อกำหนดในการใช้บริการไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มนโยบายร้านค้าของคุณไปยัง Shopify โดยนโยบายเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในเมนูการนำทางส่วนท้ายของคุณ หากคุณยังไม่ได้เพิ่มนโยบายร้านค้าของคุณไปยังเมนูการนำทางส่วนท้าย ให้คลิกที่เพิ่มนโยบายการคืนเงินและข้อกำหนดในการใช้บริการไปยังเมนูการนำทางส่วนท้ายของคุณในรายการตรวจสอบการตั้งค่า
 • คุณต้องเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณและต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าเห็นด้วย คุณจำเป็นที่จะต้องระบุวิธีการติดต่ออย่างน้อยหนึ่งวิธี เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือแบบฟอร์มติดต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณ
 • คุณต้องจัดส่งไปยังประเทศที่รองรับหนึ่งแห่ง และคุณต้องขายสินค้าในสกุลเงินที่ตรงกับประเทศดังกล่าว

คุณอาจต้อง กำหนดอัตราค่าจัดส่งของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณจัดส่งสินค้าของคุณ

ในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถดูรายการตรวจสอบของงานที่คุณต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เพื่อให้ร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center โดยคุณสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านข้างข้อกำหนดเพื่อไปยังหน้าที่คุณสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์ใน Shopify ได้

การเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณ

Google Merchant Center มีแนวทางที่เคร่งครัดในการแสดงข้อมูลติดต่อของคุณบนเว็บไซต์ที่ติดต่อลูกค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณนั้นจะปรากฏต่อลูกค้า:

 • ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล
 • แบบฟอร์มติดต่อ

หากคุณยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ในร้านค้าของตัวเอง และคุณไม่มั่นใจว่าจะแสดงข้อมูลนี้บริเวณใด ให้ศึกษาข้อมูลที่หน้าเพื่อดูวิธีเพิ่มหน้าเกี่ยวกับเราไปยังร้านค้าของคุณ

ข้อกำหนดของบัญชี Google

หากต้องการตั้งค่าช่องทาง Google & YouTube คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google และบัญชี Google Merchant Center ซึ่ง Google Merchant Center เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลร้านค้าและสินค้าของคุณไปยัง Google รวมถึงนำข้อมูลต่างๆ มาใช้งานร่วมกับแคมเปญ Performance Max และบริการอื่นๆ ของ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Merchant Center

หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Google คุณสามารถสร้างได้เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google & YouTube

บัญชี Google Merchant Center ต้องเชื่อมโยงกับโดเมนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและไม่เชื่อมโยงกับบัญชีอื่น เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Google Merchant Center เข้ากับช่องทาง Google & YouTube ระบบจะใช้สิทธิ์รับโดเมนของร้านค้า Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติ ยกเว้นแต่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Google อื่น หากโดเมนของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี Google Merchant Center อื่น คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การรับโดเมนไปยังบัญชี Google Merchant Center ที่คุณเชื่อมต่อกับ Shopify ได้

ข้อควรพิจารณาก่อนการซิงค์บัญชี Google Merchant Center ที่มีอยู่แล้วเข้ากับ Shopify

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google & YouTube และเชื่อมต่อกับบัญชี Google Merchant Center ที่มีอยู่แล้ว ระบบจะซิงค์ข้อมูลต่อไปนี้จากร้านค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google:

 • โดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • ข้อมูลสินค้าของสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของร้านค้า Shopify เช่น การจัดส่งและภาษี

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าของคุณใน Google Merchant Center อาจส่งผลต่อความสามารถของช่องทาง Google & YouTube ในการซิงค์เข้ากับบัญชีของคุณและแคมเปญ Performance Max ของ Google ที่คุณกำลังเผยแพร่อยู่

ช่องทาง Google & YouTube จะซิงค์สินค้าของคุณในขั้นตอนแยกต่างหากหลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชี Merchant Center แล้ว ในกรณีที่คุณตั้งฟีดสินค้าไว้ก่อนแล้ว ระบบจะเขียนทับฟีดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลขัดแย้งระหว่างร้านค้า Shopify กับบัญชี Merchant Center หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการว่าจะซิงค์สินค้าใดบ้าง ให้ดูที่การซิงค์สินค้าของคุณ

ข้อกำหนดการจัดส่ง

คุณอาจต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดของช่องทาง Google & YouTube ก่อนที่จะสามารถใช้แอปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดส่งสินค้าไปที่ใด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่งที่จำเป็นได้จากศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ช่องทาง Google & YouTube จะรองรับอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งสำหรับผู้ให้บริการขนส่งบางรายและบริการบางอย่างในออสเตรเลีย เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา โดยคุณสามารถตรวจสอบผู้ให้บริการขนส่งและบริการที่ Google รองรับได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant หากคุณใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่ระบบไม่รองรับหรืออาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น คุณจะต้องใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวแบบกำหนดเอง

หาก Google รองรับประเทศปลายทางของคุณ และคุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งสำหรับช่องทาง Google & YouTube คุณก็สามารถเลือกที่จะนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งจากร้านค้า Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติได้ หรือคุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งได้ด้วยตนเองใน Google Merchant Center ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนที่จะนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าคุณไปยังช่องทาง Google & YouTube:

 • คุณสามารถนําเข้าอัตราค่าจัดส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทางเพียงอย่างเดียวได้ในช่องทาง Google & YouTube ของคุณ
 • คุณต้องตั้งค่าเขตการจัดส่งในโปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปสำหรับประเทศที่คุณจะจัดส่งสินค้า
 • เพื่อให้วันที่คาดว่าจะจัดส่งของรายการสินค้าถูกต้อง Google จะคํานวณเวลาจัดส่งและเวลาขนย้ายพัสดุสำหรับอัตราค่าจัดส่งที่คุณใช้โดยอิงจากเกณฑ์ต่อไปนี้:
  • หากร้านค้าของคุณมี อัตราค่าจัดส่งตายตัวพร้อมระยะเวลาการขนส่ง ระยะเวลาขนส่งใน Google Merchant Center จะอิงตามระยะเวลาการขนส่งที่ตั้งค่าไว้ใน การตั้งค่าการจัดส่ง ของคุณ
  • หากคุณไม่ได้ใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวแบบกำหนดเองที่มีระยะเวลาการขนส่ง เวลาจัดส่งดังกล่าวจะอิงตามเวลาจัดส่งโดยทั่วไปในภูมิภาคของคุณ
  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เวลาขนย้ายสินค้าของคุณจะขึ้นอยู่กับเวลาขนย้ายสินค้าโดยเฉลี่ยของผู้ขาย Shopify

นำเข้าการตั้งค่าการจัดส่งจากร้านค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณตั้งค่าเขตการจัดส่งสำหรับประเทศที่คุณจะจัดส่งสินค้าแล้ว คุณสามารถให้ระบนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งโดยอัตโนมัติจากร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Google

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก ภาพรวม > การตั้งค่า

 5. ในส่วนฟีดสินค้า ให้คลิกเลือก ถัดจากการตั้งค่าการจัดส่ง

 6. ในส่วนกําหนดค่าการตั้งค่าการจัดส่ง ให้เลือก นําเข้าการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ แล้ว Shopify จะทดสอบว่าสามารถนําเข้าการตั้งค่าการจัดส่งจากร้านค้าของคุณได้หรือไม่:

  • หากการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าคุณตรงตามเงื่อนไข ระบบก็จะทำการนําเข้าจากร้านค้าของคุณ
  • หากการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้าคุณไม่ตรงตามเงื่อนไข ระบบจะไม่สามารถนําเข้าได้ ส่วนคุณจะต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center

เมื่อใดที่มีการอัปเดตการตั้งค่าการจัดส่งของร้านค้า ระบบจะนำเข้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยัง Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดของสินค้า

Google ต้องการข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสินค้าของคุณก่อนที่คุณจะเผยแพร่สินค้านั้นบน Google ได้ โดยช่องทาง Google & YouTube จะนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีอยู่แล้วของคุณจาก Shopify แต่คุณอาจต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างก่อนที่จะสามารถซิงค์สินค้ากับ Google Merchant Center ได้

สินค้าส่วนใหญ่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้:

นอกจากนี้ Google ยังมีข้อกำหนดบางประการสำหรับสินค้าหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

 • เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
 • สื่อ
 • หนังสือ

ตัวเลือกของสินค้า รวมถึงตัวเลือกสินค้าต้องเป็นภาษาอังกฤษจึงจะซิงค์เข้ากับ Google ได้

หมวดหมู่สินค้าของ Google

หากต้องการความมั่นใจว่าสินค้าของคุณได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้องบน Google คุณควรเพิ่มหมวดหมู่สินค้าของ Google ลงในสินค้า ในกรณีที่คุณไม่ได้เพิ่มหมวดหมู่สินค้า Google จะกำหนดหมวดหมู่ให้สินค้าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แต่ว่าคุณก็อาจจะพบกับข้อผิดพลาดจากขั้นตอนนี้ได้ อ่านคู่มือของ Google สำหรับการจัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

Google กำหนดให้คุณต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าแต่ละรายการของคุณ โดยตัวระบุเหล่านี้จะทำให้ Google จับคู่สินค้าของคุณกับสินค้าที่คล้ายกันบน Google Shopping ได้ ซึ่งหากตัวระบุเหล่านี้ไม่ถูกต้อง Google จะไม่เผยแพร่สินค้าของคุณและบัญชีของคุณอาจถูกระงับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันจากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

หากสินค้ามี GTIN (หมายเลขสินค้าการค้าสากล) คุณจำเป็นต้องเพิ่มหมายเลขดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าได้ โดยคุณสามารถเพิ่ม GTINได้ในรายละเอียดของตัวเลือกสินค้า

สำหรับสินค้าที่ไม่มี GTIN คุณจำเป็นต้องเพิ่ม MPN (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) และแบรนด์ไปยังข้อมูลสินค้าในช่องทาง Google & YouTube

ข้อกำหนดสำหรับสินค้าบางหมวดหมู่ของ Google

Google มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สื่อ หรือหนังสือของ Google โดยเมื่อคุณเลือกหมวดหมู่สำหรับสินค้าในช่องทาง Google & YouTube คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนี้ด้วย

ข้อกำหนดของสินค้าหมวดหมู่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

สินค้าในหมวดหมู่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอาจต้องระบุข้อมูลสินค้าบางประการก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณต้องระบุข้อมูลสินค้าหรือไม่ ให้ดูที่แนวทางสำหรับคุณลักษณะต่อไปนี้ใน Google Merchant Center ความช่วยเหลือ:

ข้อกำหนดของสินค้าหมวดหมู่สื่อ

สินค้าหมวดหมู่เพลง ภาพยนตร์ หรือวิดีโอเกม ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ UPC, EAN หรือ JAN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Googleได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ข้อกำหนดของสินค้าหมวดหมู่หนังสือ

สินค้าในหมวดหมู่หนังสือ ต้องมีตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันแบบ ISBN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกันของ Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

Google Merchant Center จะแปลงราคาสินค้าเป็นสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบแสดงสินค้า Shopify ของคุณใน Google Ads โดยระบบจะนำทางลูกค้าที่กดดูโฆษณาของ Google ไปยังหน้าสินค้าที่แสดงสกุลเงินและราคาตรงกับในโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงินสำหรับช่องทาง Google & YouTube จาก Google Merchant Center ความช่วยเหลือ

ตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center

หากคุณต้องการกำหนดอัตราค่าจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center คุณจะต้องตั้งค่าการจัดส่งในช่องทางการขาย Google ของคุณให้เป็นแบบดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Google

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก ภาพรวม > การตั้งค่า

 5. ในส่วนฟีดสินค้า ให้คลิกเลือก ถัดจากการตั้งค่าการจัดส่ง

 6. ในส่วนกําหนดการตั้งค่าการจัดส่ง ให้เลือก “ตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center

หลังจากที่เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดส่งในช่องทาง Google & YouTube แล้ว คุณจะสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center ได้ หากคุณต้องการลบวันที่จัดส่งโดยประมาณออกจากรายการสินค้าของ Google โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเวลาในการขนย้ายนั้นว่างเปล่า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Google

ติดต่อ Google เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • บัญชี Google Merchant Center ของคุณ
 • Google Ads
 • ซื้อใน Google
 • สินค้าคงคลังในพื้นที่สำหรับ Google
 • Google Analytics
 • หัวข้ออื่นๆ เกี่ยวกับ Google ที่ Shopify ไม่รองรับ

คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดาวน์โหลดช่องทาง Google & YouTube หรือการตั้งค่าผลิตภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี