จัดการช่องทางการขาย

คุณสามารถจัดการช่องทางการขายของร้านค้าคุณได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หลังจากที่เพิ่มช่องทางการขายไปยังร้านค้าของคุณแล้ว ระบบจะแสดงช่องทางการขายนั้นไว้ที่ช่องทางการขายภายในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ

สิทธิ์การใช้งานช่องทางการขาย

คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าร้านค้าของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

หากร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ช่องทางการขาย ช่องทางดังกล่าวจะแสดงว่าไม่พร้อมใช้งานในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คลิกคุณไม่สามารถเพิ่มช่องทางนี้เพื่อดูสาเหตุที่ร้านค้าของคุณไม่ได้รับสิทธิ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้งานสำหรับช่องทางการขายใหม่ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน ตัวอย่าง ช่องทางการขายบางประเภทจำเป็นต้องใช้หรือห้ามไม่ให้มีข้อมูลบางอย่างในรายการสินค้าของคุณ และบางรายการก็กำหนดให้คุณจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าภายในจำนวนวันที่ระบุ

เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

ลบช่องทางการขายออนไลน์จากส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

ดูแดชบอร์ดของช่องทางการขายในหน้าหลักของ Shopify

แต่ละช่องทางการขายจะมีแดชบอร์ดที่คุณสามารถดูข้อมูลสรุปได้โดยละเอียดเกี่ยวกับยอดขายและจำนวนผู้เข้าชมล่าสุดของช่องทาง คุณสามารถดูวิธีการดำเนินการของช่องทางการขายเฉพาะได้โดยเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ใน หน้าแรกของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี