Quản lý kênh bán hàng

Bạn có thể quản lý kênh bán hàng của cửa hàng trên trang quản trị Shopify. Sau khi bạn thêm kênh bán hàng vào cửa hàng, kênh bán hàng này sẽ có trong mục Kênh bán hàng của trang quản trị.

Điều kiện tham gia kênh

Do yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

Nếu cửa hàng không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, kênh sẽ hiển thị dưới dạng Không có sẵn trên trang quản trị Shopify. Nhấp vào Bạn không thể thêm kênh này để tìm hiểu lý do cửa hàng không đủ điều kiện.

Đảm bảo xem lại điều khoản sử dụng đối với kênh bán hàng mới trước khi bắt đầu sử dụng. Ví dụ: Một số kênh bán hàng yêu cầu hoặc cấm một số thông tin trong sản phẩm đăng tải và một số kênh lại yêu cầu bạn gửi đơn hàng của khách hàng trong một số ngày cụ thể.

Thêm kênh bán hàng trực tuyến vào trang quản trị Shopify

Bước:

Xóa kênh bán hàng trực tuyến khỏi trang quản trị Shopify

Bước:

Xem trang quản lý kênh bán hàng trên Trang chủ Shopify

Mỗi kênh bán hàng đều có trang quản trị để bạn xem bản tóm tắt chi tiết về doanh số và lưu lượng truy cập gần đây của kênh. Bạn có thể nắm được hiệu quả hoạt động của kênh bán hàng cụ thể bằng cách chọn kênh đó trong menu thả xuống trên Trang chủ Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí