Shopify Collective

Shopify Collective cho phép bạn kết nối với cửa hàng Shopify khác và bán sản phẩm của họ, cũng như cho phép họ bán sản phẩm của bạn trên Shopify.

Nhà bán lẻ có thể nhập sản phẩm bổ sung trực tiếp từ đơn vị cung ứng bằng Shopify và bắt đầu bán sản phẩm đó mà không cần trả phí hay cam kết về hàng tồn kho. Các nhà bán lẻ có thể khám phá đơn vị cung ứng, đơn vị cung ứng có thể tạo bảng giá và chia sẻ sản phẩm cho nhà bán lẻ để họ bán.

Doanh nghiệp của bạn có thể vừa là đơn vị cung ứng, vừa là nhà bán lẻ. Bạn có thể sử dụng Shopify Collective miễn phí với tất cả các gói Shopify, tùy thuộc vào tính đủ điều kiện của cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí