Shopify Collective dành cho đơn vị cung ứng

Bạn có thể bán sản phẩm của mình qua các nhà bán lẻ khác trên Shopify thông qua kênh bán hàng Shopify Collective bằng cách mời họ kết nối với cửa hàng của bạn. Sau khi kết nối với nhà bán lẻ, bạn có thể chia sẻ bảng giá với những nhà bán lẻ chứa sản phẩm của bạn với mức giá chiết khấu. Nhà bán lẻ có thể đăng và bán sản phẩm của bạn với giá sản phẩm bán lẻ trên cửa hàng Shopify của họ.

Sau khi nhà bán lẻ thực hiện giao dịch bán có chứa sản phẩm của bạn, bạn sẽ nhận được đơn hàng trong trang quản trị Shopify mà bạn cần thực hiện và vận chuyển trực tiếp đến khách hàng.

Shopify Collective có thể giúp bạn giảm chi phí và rủi ro vận hành, đồng thời gia tăng doanh số mà không cần đầu tư nhiều hơn vào tiếp thị. Bạn được sử dụng Shopify Collective miễn phí.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí