Trò chuyện trên Shop

Trò chuyện trên Shop cho phép bạn trò chuyện với khách hàng tìm đến cửa hàng của bạn qua ứng dụng Shop. Bằng cách nhắn tin với khách hàng, bạn có thể cải thiện trải nghiệm của họ trước và sau khi họ đặt hàng, cũng như có thể gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Khách hàng sử dụng ứng dụng Shop có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với cửa hàng của bạn bất cứ lúc nào, dù họ đã mua hàng từ cửa hàng của bạn hay chưa. Tuy nhiên, bạn không thể bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng.

Để khách hàng Shop có thể nhắn tin cho bạn qua ứng dụng Shop, bạn cần sử dụng Kênh Shop và đã thiết lập Shopify Inbox.

Quản lý khả năng hiển thị cuộc trò chuyện của Shop

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc không hiển thị cuộc trò chuyện với khách hàng trong ứng dụng Shop.

Các bước thực hiện

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Inbox.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện, sau đó nhấp vào Shop.

  5. Trong mục Trò chuyện trên Shop, bật hoặc tắt tính năng trò chuyện trên Shop:

    • Nhấp vào Bật để cho phép khách hàng nhắn tin cho bạn bằng ứng dụng Shop.
    • Nhấp vào Tắt để tắt tính năng nhắn tin trong ứng dụng Shop.
  6. Nhấp vào Lưu.

Phản hồi tin nhắn từ khách hàng

Bạn có thể phản hồi tin nhắn nhận được từ khách hàng dùng ứng dụng Shop bằng Shopify Inbox.

Khi bạn xem các cuộc trò chuyện trong Inbox, biểu tượng trò chuyện trên Shop sẽ xuất hiện ở đầu cuộc trò chuyện để thông báo rằng khách hàng đã nhắn tin cho bạn từ ứng dụng Shop.

Khách hàng chỉ có thể gửi tin nhắn văn bản, tối đa 1000 ký tự mỗi tin nhắn. Khách hàng không thể gửi tệp tin qua tính năng trò chuyện trên Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí