การแชทของ Shop

การแชทของ Shop ช่วยให้คุณสามารถแชทกับลูกค้าที่ติดต่อร้านค้าของคุณผ่านแอป Shop ได้ การส่งข้อความกับลูกค้าของคุณสามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ทั้งก่อนและหลังทำการสั่งซื้อของพวกเขา และสามารถเพิ่มอัตราคอนเวอร์ชั่นของคุณได้

ลูกค้าที่ใช้แอป Shop สามารถเริ่มแชทกับร้านค้าของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณแล้วหรือยัง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเริ่มแชทกับลูกค้าได้

หากต้องการให้ลูกค้า Shop สามารถส่งข้อความถึงคุณผ่านแอป Shop ได้ คุณต้องใช้ช่องทาง Shop และตั้งค่า Shopify Inbox ไว้

การจัดการการมองเห็นแชทใน Shop

คุณสามารถเลือกให้แชทแสดงหรือไม่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นในได้แอป Shop

ขั้นตอน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Inbox

  3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

    1. คลิกที่ “การตั้งค่าแชท” จากนั้นคลิกที่ “ร้านค้า” 5. ในส่วน “การแสดงผลแชท” ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: * เลือก “แสดง” เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงคุณจากแอป Shop ได้ * เลือก “ไม่แสดง” เพื่อปิดการส่งข้อความในแอป Shop 6. คลิก “บันทึก

ตอบกลับข้อความจากลูกค้า

คุณสามารถตอบกลับข้อความที่คุณได้รับจากลูกค้าในแอป Shop ของคุณได้โดยใช้ Shopify Inbox

เมื่อคุณดูบทสนทนาใน Inbox ไอคอนแชทของ Shop จะปรากฏที่ด้านบนของบทสนทนาเพื่อบ่งชี้ว่าลูกค้าได้ส่งข้อความถึงคุณจากแอป Shop

ลูกค้าสามารถส่งได้เฉพาะข้อความที่มีตัวอักษร โดยไม่เกิน 1,000 อักขระต่อข้อความเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถส่งไฟล์ผ่านแชทของ Shop ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี