จัดการสินค้า หมวดหมู่ และคอลเลกชันบน Shop

เมื่อใช้ช่องทาง Shop คุณจะสามารถจัดการสินค้า หมวดหมู่ และคอลเลกชันที่พร้อมจำหน่ายผ่านแอป Shop ได้

จัดการความพร้อมจำหน่ายของสินค้า

หากต้องการให้สินค้าปรากฏในรายการของ Shop สินค้าต้องมีรูปภาพ ราคา และหมวดหมู่สินค้า สินค้าที่คุณขายผ่าน Shop จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shop และต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้าม

หากคุณใช้งานช่องทาง Shop และได้เปิดใช้งาน ขายด้วย Shop สินค้าที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่เผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณก็จะแสดงอยู่ในแอป Shop ด้วยเช่นกัน หากคุณขายชุดรวมสินค้าที่แก้ไขแล้ว รายการเหล่านั้นจะแสดงเป็นรายการสินค้าใน Shop

หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนความพร้อมของสินค้าใน Shop ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “แค็ตตาล็อก” จากนั้นคลิก “จัดการสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

 5. คลิก "คอลัมน์" จากนั้นเลือก เผยแพร่แล้วใน Shop

 6. ในคอลัมน์ เผยแพร่แล้วใน Shop ให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการให้แสดงใน Shop หรือยกเลิกการเลือกสินค้าที่คุณต้องการซ่อนจาก Shop

 7. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณอัปเดตความพร้อมของสินค้าแล้ว ระบบอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะแสดงการเปลี่ยนแปลงใน Shop ได้

ดูสถานะสินค้าของคุณ

ในคอลัมน์สถานะการทำรายการสินค้าของหน้าแค็ตตาล็อกของ Shop คุณสามารถตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในรายการในแอป Shop หรือไม่

สถานะการแสดงรายการสินค้า

 • ไม่แสดงในรายการ: ลูกค้าในแอป Shop จะมองไม่เห็นสินค้าของคุณ คลิกที่สถานะการแสดงรายการสินค้าเพื่อดูสาเหตุที่ระบบไม่แสดงสินค้ารวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา
 • แสดงในรายการ: ลูกค้าในแอป Shop จะมองเห็นสินค้าของคุณ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะการแสดงรายการสินค้า
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด คำอธิบาย
หมวดหมู่สินค้าต้องห้าม หากสินค้าเป็นสินค้าต้องห้าม เช่น สินค้าที่มีข้อกำหนดด้านอายุหรือวัตถุอันตราย สินค้าดังกล่าวจะไม่ได้รับการอนุมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสินค้าต้องห้าม
ไม่มีรูปภาพ รูปภาพสินค้าต้องต้องปรากฎอยู่กับหนึ่งในตัวเลือกสินค้าเพื่อให้สามารถค้นหาได้
ไม่พบหมวดหมู่สินค้า หากต้องการให้สินค้าปรากฏในการค้นหา คุณจำเป็นต้องเลือกหมวดหมู่สินค้าตามมาตรฐานให้กับสินค้าดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่สินค้า
ราคาสินค้าไม่ถูกต้อง ต้องระบุราคาสินค้ามากกว่า 0 ในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อให้สามารถค้นหาได้
SEO ของสินค้าถูกซ่อนไว้ หากสินค้ามีเมตาฟิลด์ที่ตั้งค่าเป็นซ่อน SEO อยู่ จะไม่สามารถค้นหาผ่านช่องทางใดๆ ได้
สินค้าที่ไม่สอดคล้อง หากมีการสร้างการค้นหาที่ไม่ถูกต้องและการค้นหานั้นตรงกับสินค้า สินค้าดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ

จัดการคอลเลกชัน

คุณสามารถเพิ่มคอลเลกชันไปยังหมวดหมู่หรือคอลเลกชันบน Shop เพื่อช่วยนำทางลูกค้าไปยังสินค้าของคุณได้ โดยหมวดหมู่จะแสดงเป็นไอคอนที่ด้านบนของ Shop Store ส่วนคอลเลกชันจะแสดงในส่วนคอลเลกชัน คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้สำหรับหมวดหมู่แต่สามารถแก้ไขหรือปรับแต่งรูปภาพที่แสดงสำหรับคอลเลกชันได้

คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้สูงสุดถึง 12 รายการและรายการคอลเลกชันได้สูงสุด 5 รายการ ซึ่งแต่ละรายการในคอลเลกชันสามารถมีคอลเลกชันได้สูงสุด 10 คอลเลกชันซึ่งจะมีสินค้าในแต่ละคอลเลกชันได้สูงสุด 250 รายการหลังจากที่คุณเพิ่มคอลเลกชันไปยังรายการคอลเลกชันแล้ว คอลเลกชันนั้นไม่สามารถเพิ่มไปยังรายการคอลเลกชันอื่นได้

หากต้องการให้คอลเลกชันปรากฏบนรายการของ Shop คอลเลกชันดังกล่าวต้องมีสินค้าที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งรายการ มีรูปภาพ และพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Shop โดยคุณสามารถใช้ช่องทาง Shop เพื่อจัดการคอลเลกชันที่คุณต้องการให้แสดงใน Shop ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนร้านค้า ให้คลิก “ปรับแต่ง

 5. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “หมวดหมู่
   • หากต้องการเพิ่มคอลเลกชันไปยังหมวดหมู่ Shop ของคุณ ให้คลิกที่ “เพิ่มหมวดหมู่” จากนั้นเลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการให้แสดงใน Shop
   • หากต้องการลบหมวดหมู่ออกจากหมวดหมู่ Shop ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนถังขยะซึ่งอยู่ถัดจากหมวดหมู่ที่คุณต้องการลบออกจาก Shop

- คลิกที่ “คอลเลกชัน” - หากต้องการเพิ่มคอลเลกชันไปยังคอลเลกชัน Shop ของคุณ คลิกเพิ่มคอลเลกชัน จากนั้นเลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการให้แสดงใน Shop - หากต้องการลบคอลเลกชันออกจากคอลเลกชัน Shop ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนถังขยะซึ่งอยู่ถัดจากคอลเลกชันที่คุณต้องการลบออกจาก Shop

 1. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนลำดับการแสดงหมวดหมู่และคอลเลกชันในร้านค้า Shop ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนร้านค้า ให้คลิก “ปรับแต่ง

 5. คลิกที่ “หมวดหมู่” หรือ “คอลเลกชัน

 6. ลากแล้ววางหมวดหมู่หรือคอลเลกชันไปยังจุดที่คุณต้องการแสดงหมวดหมู่หรือคอลเลกชันดังกล่าว

 7. คลิกที่ “บันทึก

แสดงรูปภาพหน้าปกของคอลเลกชันของคุณบน Shop

หมวดหมู่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่ขายดีที่สุดจากคอลเลกชันที่คุณเลือกเป็นหมวดหมู่ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงหรือซ่อนรูปภาพหน้าปกของคอลเลกชันหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนร้านค้า ให้คลิก “ปรับแต่ง

 5. คลิกที่ “คอลเลกชัน

 6. สำหรับตัวเลือกแสดงภาพ ให้คลิก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”หากเลือก “ใช่” คอลเลกชันที่เลือกจะต้องมีรูปภาพหน้าปกอยู่ด้วย

 7. คลิกที่ “บันทึก

ดูสถานะของคอลเลกชันของคุณ

ในส่วนหมวดหมู่และคอลเลกชัน คุณสามารถดูสถานะการอนุมัติของคอลเลกชันที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในแอป Shop หากคอลเลกชันไม่ได้รับการอนุมัติ คุณสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ถัดจากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในคอลเลกชันให้สามารถประเมินได้อีกครั้ง

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

หากคอลเลกชันของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ คอลเลกชันดังกล่าวจะไม่แสดงในแอป Shop ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะคอลเลกชัน
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด คำอธิบาย
คอลเลกชันต้องมีรูปภาพ คอลเลกชันต้องมีรูปภาพที่แสดงเพื่อให้ปรากฏบนแอป Shop ดูวิธีเพิ่มรูปภาพไปยังคอลเลกชัน
คอลเลกชันไม่มีสินค้าที่ได้รับการอนุมัติ คอลเลกชันต้องมีสินค้าที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งรายการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี