จัดการสินค้า หมวดหมู่ และคอลเลกชันบน Shop

เมื่อใช้ช่องทาง Shop คุณจะสามารถจัดการสินค้า หมวดหมู่ และคอลเลกชันที่พร้อมจำหน่ายผ่านแอป Shop ได้

จัดการความพร้อมจำหน่ายของสินค้า

หากต้องการให้สินค้าปรากฏใน Shop สินค้าต้องมีรูปภาพ ราคา และประเภทสินค้าสินค้าที่คุณขายผ่าน Shop ต้องเป็นไปตามข้อต้องการในแนวทาง ของผู้ขาย Shop

หากคุณกำลังใช้งานช่องทาง Shop อยู่ คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวที่อยู่ในช่องทางดังกล่าวเพื่อจัดการสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในแอป Shop ได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงจึงจะปรากฏในช่องทาง Shop และแอป Shop

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ แค็ตตาล็อก

 5. คลิกที่ “จัดการช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

 6. เลือกสินค้าที่คุณต้องการให้ปรากฏใน Shop หรือยกเลิกการเลือกสินค้าที่คุณต้องการซ่อนจาก Shop

 7. คลิกที่ “บันทึก

ดูสถานะสินค้าของคุณ

ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถคลิก “จัดการ” เพื่อดูสถานะของการทำรายการสินค้าของสินค้าที่คุณต้องการให้พร้อมขายในแอป Shop ได้

สถานะการแสดงรายการสินค้า

 • ไม่แสดง: ผู้ซื้อในแอป Shop จะมองไม่เห็นสินค้าของคุณ คลิกที่สถานะการแสดงรายการสินค้าเพื่อดูสาเหตุที่ระบบไม่แสดงสินค้ารวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา
 • แสดง: ผู้ซื้อในแอป Shop จะมองเห็นสินค้าของคุณ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะการแสดงรายการสินค้า
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด คำอธิบาย
ประเภทสินค้าต้องห้าม หากสินค้าเป็นสินค้าต้องห้าม เช่น สินค้าที่มีข้อกำหนดด้านอายุหรือวัตถุอันตราย สินค้าดังกล่าวจะไม่ได้รับการอนุมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสินค้าต้องห้าม
ไม่มีรูปภาพ รูปภาพสินค้าต้องต้องปรากฎอยู่กับหนึ่งในตัวเลือกสินค้าเพื่อให้สามารถค้นหาได้
ไม่มีประเภทสินค้า หากต้องการให้สินค้าปรากฏในการค้นหา คุณจำเป็นต้องเลือกประเภทสินค้าตามมาตรฐานให้กับสินค้าดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสินค้า
ราคาสินค้าไม่ถูกต้อง ต้องระบุราคาสินค้ามากกว่า 0 ในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อให้สามารถค้นหาได้
SEO ของสินค้าถูกซ่อนไว้ หากสินค้ามีเมตาฟิลด์ที่ตั้งค่าเป็นซ่อน SEO อยู่ จะไม่สามารถค้นหาผ่านช่องทางใดๆ ได้
สินค้าที่ไม่สอดคล้อง หากมีการสร้างการค้นหาที่ไม่ถูกต้องและการค้นหานั้นตรงกับสินค้า สินค้าดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ

คะแนนความสมบูรณ์ของข้อมูลสินค้าโดย Shop

Shop จะแสดงคะแนนพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบผ่านแอป Shop การปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลสินค้าโดย Shop จะช่วยให้สินค้าของคุณเข้าถึงลูกค้าหน้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ในแอป Shop ได้

คุณสามารถดูคะแนนความสมบูรณ์ของข้อมูลสินค้าแต่ละรายการได้โดยการคลิก “จัดการ” ในส่วนแค็ตตาล็อกของช่องทาง Shop หากเป็นไปได้ Shop จะใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อคาดคะเนหมวดหมู่และคุณลักษณะสินค้า แล้วเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ลงในข้อมูลสินค้า คุณสามารถอัปเดตหมวดหมู่และคุณลักษณะสินค้าที่คาดคะเนไว้หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกก็ได้

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนแค็ตตาล็อก ให้คลิก “จัดการ

 5. ตรวจสอบคอลัมน์ความสมบูรณ์ของข้อมูลสินค้าเพื่อตรวจสอบคะแนนแต่ละรายการ

 6. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 7. คลิกที่ข้อมูลสินค้าที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการต่อ

จัดการหมวดหมู่และคอลเลกชัน

คุณสามารถเพิ่มคอลเลกชันไปยังหมวดหมู่หรือคอลเลกชันบน Shop เพื่อช่วยนำทางลูกค้าไปยังสินค้าของคุณได้โดยหมวดหมู่จะปรากฏเป็นไอคอนที่ด้านบนของร้านค้า Shop ส่วนคอลเลกชันจะปรากฏในส่วนคอลเลกชัน

หากต้องการให้คอลเลกชันปรากฏบน Shop คอลเลกชันดังกล่าวต้องมีสินค้าที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งรายการ และพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Shop คุณสามารถใช้ช่องทาง Shop เพื่อจัดการคอลเลกชันที่คุณต้องการให้ปรากฏใน Shop ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนร้านค้า ให้คลิก “ปรับแต่ง

 5. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “หมวดหมู่
   • หากต้องการเพิ่มคอลเลกชันไปยังหมวดหมู่ Shop ของคุณ ให้คลิกที่ “เพิ่มหมวดหมู่” จากนั้นเลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการให้แสดงใน Shop
   • หากต้องการลบหมวดหมู่ออกจากหมวดหมู่ Shop ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนถังขยะซึ่งอยู่ถัดจากหมวดหมู่ที่คุณต้องการลบออกจาก Shop

- คลิกที่ “คอลเลกชัน” - หากต้องการเพิ่มคอลเลกชันไปยังคอลเลกชัน Shop ของคุณ คลิกเพิ่มคอลเลกชัน จากนั้นเลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการให้แสดงใน Shop - หากต้องการลบคอลเลกชันออกจากคอลเลกชัน Shop ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนถังขยะซึ่งอยู่ถัดจากคอลเลกชันที่คุณต้องการลบออกจาก Shop

 1. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนลำดับที่หมวดหมู่และคอลเลกชันปรากฏในร้านค้า Shop ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนร้านค้า ให้คลิก “ปรับแต่ง

 5. คลิกที่ “หมวดหมู่” หรือ “คอลเลกชัน

 6. ลากแล้ววางหมวดหมู่หรือคอลเลกชันไปยังจุดที่คุณต้องการให้หมวดหมู่หรือคอลเลกชันดังกล่าวปรากฏ

 7. คลิกที่ “บันทึก

แสดงรูปภาพหน้าปกของคอลเลกชันของคุณบน Shop

หมวดหมู่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่ขายดีจากคอลเลกชันที่คุณเลือกเป็นหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงหรือซ่อนรูปภาพหน้าปกของคอลเลกชันได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนร้านค้า ให้คลิก “ปรับแต่ง

 5. คลิกที่ “คอลเลกชัน

 6. สำหรับตัวเลือกแสดงภาพ ให้คลิก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”หากเลือก “ใช่” คอลเลกชันที่เลือกจะต้องมีรูปภาพหน้าปกอยู่ด้วย

 7. คลิกที่ “บันทึก

ดูสถานะของคอลเลกชันของคุณ

ในส่วนหมวดหมู่และคอลเลกชัน คุณสามารถดูสถานะการอนุมัติของคอลเลกชันที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในแอป Shop หากคอลเลกชันไม่ได้รับการอนุมัติ คุณสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ถัดจากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในคอลเลกชันให้สามารถประเมินได้อีกครั้ง

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

หากคอลเลกชันของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ คอลเลกชันจะไม่ปรากฏในแอป Shop ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะคอลเลกชัน
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด คำอธิบาย
คอลเลกชันต้องมีรูปภาพ คอลเลกชันต้องมีรูปภาพที่แสดงเพื่อให้ปรากฏบนแอป Shop ดูวิธีเพิ่มรูปภาพไปยังคอลเลกชัน
คอลเลกชันไม่มีสินค้าที่ได้รับการอนุมัติ คอลเลกชันต้องมีสินค้าที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งรายการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี