ตั้งค่าช่องทาง Shop

ตั้งค่าช่องทาง Shop เพื่อจัดการวิธีการแสดงผล Shop Store ที่ลูกค้าในแอป Shop จะเห็น รวมถึงตั้งค่าการช้อปปิ้งของคุณ หากคุณใช้ช่องทาง Shop คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าได้

เพิ่มช่องทาง Shop ไปยัง Shopify

ปรับแต่ง Shop Store ของคุณสำหรับ Shop

คุณสามารถใช้ช่องทาง Shop เพื่อดู Shop Store ตามที่จะปรากฏให้ผู้ใช้แอป Shop เห็นได้ คุณยังสามารถแก้ไของค์ประกอบของแบรนด์ รายละเอียดร้านค้า และเปลี่ยนลำดับที่คอลเลกชันสินค้าจะปรากฏใน Shop Store ของคุณได้ด้วย

ช่องทาง Shop จะซิงค์กับร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลบางอย่างใน Shop เช่น โลโก้ รูปภาพหน้าปก คำอธิบายร้านค้า และนโยบายของร้านค้า คุณสามารถจัดการองค์ประกอบของแบรนด์คุณทั่วทั้งร้านค้าได้ในส่วน Shopify admin หรืออัปเดตเฉพาะสิ่งที่ปรากฏใน Shop โดยใช้ช่องทาง Shop

หากคุณไม่ได้ใช้ช่องทาง Shop คุณก็สามารถปรับแต่งรายละเอียดต่อไปนี้ได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ และการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏใน Shop:

แก้ไของค์ประกอบของแบรนด์และคอลเลกชันของร้านค้าคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ “Shop Store

 5. จากเมนูดรอปดาวน์ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก “หน้าหลัก Shop Store

 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “โลโก้” เพื่อเปลี่ยนโลโก้ที่ปรากฏบน Shop Store ของคุณ
  • คลิก “รูปภาพหน้าปก” เพื่อเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกที่ปรากฏบน Shop Store ของคุณ หรือวางเมาส์เหนือไอคอนรูปดวงตาเพื่อซ่อนรูปภาพหน้าปกของคุณจาก Shop
  • เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนรูปดวงตาถัดจาก “รูปภาพหน้าปก” เพื่อซ่อนรูปภาพหน้าปกของคุณจาก Shop
  • คลิก “คอลเลกชัน” เพื่อเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงคอลเลกชันใน Shop Store ของคุณใหม่
  • เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนรูปดวงตาถัดจาก “คอลเลกชัน” เพื่อซ่อนคอลเลกชันจาก Shop
  • เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนรูปดวงตาถัดจาก “สินค้าขายดี” เพื่อซ่อนสินค้าที่ขายดีจาก Shop Store ของคุณ
 7. คลิกที่ “บันทึก

แก้ไขข้อมูลร้านค้าของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ “Shop Store

 5. จากเมนูดรอปดาวน์บริเวณด้านบนของหน้า ให้เลือก “รายละเอียด Shop

 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “คำอธิบาย” เพื่อเปลี่ยนคำอธิบายที่ปรากฏบน Shop Store ของคุณ จากนั้นคลิก “บันทึก
  • คลิก “ข้อมูลติดต่อและโซเชียลมีเดีย” เพื่อเปลี่ยนข้อมูลติดต่อที่ปรากฏใน Shop Store ของคุณ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย และ URL ข้อมูลติดต่อ จากนั้นคลิก “บันทึก
  • ในส่วน “ร้านค้าออนไลน์” ให้คลิก “จัดการร้านค้าออนไลน์” เพื่อกลับไปยังส่วน Shopify admin และแก้ไขร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • ในส่วน “นโยบายของร้านค้า” ให้คลิก “จัดการนโยบาย” เพื่อกลับไปยังส่วน Shopify admin เพื่อแก้ไขนโยบายร้านค้าของคุณ จากนั้นคลิก “บันทึก

การขายด้วย Shop

การตั้งค่าการขายด้วย Shop จะจัดการฟีเจอร์ทั้งหมดที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณบน Shop ได้ โดยการตั้งค่านี้รวมถึง Shop Store, หน้ารายละเอียดสินค้า ไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณสามารถขายสินค้าของคุณบนแอป Shop และจะต้องเปิดใช้งานเพื่อให้ร้านค้าของคุณค้นพบได้ในการค้นหา

หากร้านค้าของคุณตรงตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานของแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shop การตั้งค่า “การขายด้วย Shop” จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าบนแอป Shop คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่า “การขายด้วย Shop” ได้

เลือกไม่ใช้การขายด้วย Shop

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วน “การขายด้วย Shop” ให้คลิก “ปิดใช้งาน

ค้นหา Shop

การค้นหา Shop ได้รับการออกแบบมาพร้อมระบบการจัดอันดับที่ช่วยให้ลูกค้าพบผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วในแอป Shop

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางปฏิบัติใน แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shop และคุณมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าการช้อปปิ้งและการค้นพบในช่องทาง Shop ลูกค้าของคุณจะสามารถค้นพบร้านค้าในร้านค้าของคุณและสินค้าในร้านค้าของคุณจากแท็บค้นหาในแอป Shop ได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะกำหนดให้คุณเลือกอนุญาตให้ค้นหาใน Shop ได้

เลือกไม่ใช้การค้นหา Shop

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ค้นพบร้านค้าและสินค้าของคุณใน Shop คุณสามารถเลือกปิดใช้งานได้ที่การตั้งค่าการค้นพบ ในกรณีที่คุณเลือกไม่อนุญาตให้ค้นหาใน Shop ระบบจะลบ Shop Store และสินค้าของคุณออกจากผลลัพธ์การค้นหาและส่วนคอลเลกชันของ Shop ซึ่งรวมถึงการค้นพบในพื้นที่ด้วย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการขายด้วย Shop ให้ปิดใช้งานการค้นพบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี