การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ใน Shopify admin คุณสามารถเข้าถึงรายงานที่ติดตามว่าช่องทาง Shop มีผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รายงานเพื่อดูว่ายอดขายผ่านแอป Shop มีจำนวนเท่าไร หรือเว็บไซต์ใดที่แนะนำลูกค้าไปยัง Shop Store ของคุณได้

ดูการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

หากคุณได้เปิดใช้งานช่องทาง Shop คุณจะสามารถดูข้อมูลได้ว่า Shop มีผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับยอดขาย คำสั่งซื้อ การติดตาม และอิมเพรสชั่นของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การวิเคราะห์

 5. ดูเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะรายการและเลือกกรอบเวลา หากมี

ในการวิเคราะห์ของคุณ ร้านค้าทั้งหมด หมายถึงการขายหรือการสั่งซื้อที่สั่งผ่านแอป Shop และ Shop Pay ของคุณ โดยที่ Shop Pay ประกอบด้วยการขายหรือการสั่งซื้อที่สั่งผ่านช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากคุณไม่มีลูกค้าใช้งาน Shop มากพอ เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพบางรายการจะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้จะพร้อมให้ใช้งานเมื่อลูกค้าเริ่มใช้งาน Shop มากขึ้น

ดูรายการเซสชันที่ถูกอ้างอิงโดยแอป Shop

ในรายงาน Shopify ของคุณ เซสชันที่แอป Shop อ้างอิงถึงจะปรากฏชื่อบนเซสชันตามรายงานช่องทางอ้างอิงและรายงานเซสชันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็น shop_app ในคอลัมน์ต้นทางชื่อของแคมเปญ UTM โดยคุณสามารถกรองรายการดังกล่าวตามชื่อช่องทางอ้างอิงเพื่อดูเฉพาะเซสชันที่ Shop อ้างอิงถึงได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify ให้ไปที่การวิเคราะห์ > รายงาน
 2. ใต้การซื้อ ให้คลิกเซสชันโดยการอ้างอิง
 3. คลิกที่ “แก้ไขคอลัมน์” จากนั้นเลือกแหล่งที่มาของแคมเปญ UTM
 4. คลิกที่จัดการตัวกรอง
 5. คลิกที่ “เลือกตัวกรอง” จากนั้นเลือกแหล่งที่มาของแคมเปญ UTM
 6. คลิกที่ “ค้นหา” จากนั้นเลือกหรือป้อน shop_app
 7. คลิกที่ “ใช้ตัวกรอง” เพื่อดูรายการยอดขายที่อ้างอิงโดย Shop

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี