การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถเข้าถึงรายงานที่ติดตามว่าช่องทาง Shop มีผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รายงานเพื่อดูว่ายอดขายผ่านแอป Shop มีจำนวนเท่าไร หรือเว็บไซต์ใดที่แนะนำลูกค้าไปยัง Shop Store ของคุณได้

ดูการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

หากคุณได้เปิดใช้งานช่องทาง Shop คุณจะสามารถดูข้อมูลได้ว่า Shop มีผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับยอดขาย คำสั่งซื้อ การติดตาม และอิมเพรสชั่นของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การวิเคราะห์

 5. ดูเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะรายการและเลือกกรอบเวลา หากมี

ในการวิเคราะห์ของคุณ ร้านค้าทั้งหมด หมายถึงการขายหรือการสั่งซื้อที่สั่งผ่านแอป Shop และ Shop Pay ของคุณ โดยที่ Shop Pay ประกอบด้วยการขายหรือการสั่งซื้อที่สั่งผ่านช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากคุณไม่มีลูกค้าใช้งาน Shop มากพอ เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพบางรายการจะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้จะพร้อมให้ใช้งานหลังจากที่ลูกค้าเริ่มใช้งาน Shop มากขึ้น

ดูรายการเซสชันที่ถูกอ้างอิงโดยแอป Shop

ในรายงาน Shopify ของคุณ เซสชันที่แอป Shop อ้างอิงถึงจะปรากฏชื่อบนเซสชันตามรายงานช่องทางอ้างอิงและรายงานเซสชันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็น shop_app ในคอลัมน์ต้นทางชื่อของแคมเปญ UTM โดยคุณสามารถกรองรายการดังกล่าวตามชื่อช่องทางอ้างอิงเพื่อดูเฉพาะเซสชันที่ Shop อ้างอิงถึงได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify ให้ไปที่การวิเคราะห์ > รายงาน
 2. ใต้การซื้อ ให้คลิกเซสชันโดยการอ้างอิง
 3. คลิกที่ “แก้ไขคอลัมน์” จากนั้นเลือกแหล่งที่มาของแคมเปญ UTM
 4. คลิกที่จัดการตัวกรอง
 5. คลิกที่ “เลือกตัวกรอง” จากนั้นเลือกแหล่งที่มาของแคมเปญ UTM
 6. คลิกที่ “ค้นหา” จากนั้นเลือกหรือป้อน shop_app
 7. คลิกที่ “ใช้ตัวกรอง” เพื่อดูรายการยอดขายที่อ้างอิงโดย Shop

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี