การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ในแอป Shop คุณสามารถเข้าถึงรายงานที่ติดตามว่าช่องทางการขาย Shop ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำรายงานเกี่ยวกับจำนวนการขายที่เกิดขึ้นผ่านการชำระเงินของแอป Shop หรือเว็บไซต์ที่อ้างอิงลูกค้าไปยังโปรไฟล์ Shop ของคุณ

ดูการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

หากคุณได้ติดตั้งช่องทาง Shop ไว้ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว คุณสามารถดูข้อมูลว่า Shop มีผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับยอดขาย คำสั่งซื้อ ยอดผู้ติดตาม การติดตาม และอิมเพรสชั่นของคุณ

  1. จากส่วน Shopify Admin ของคุณ ให้ไปที่ช่องทางการขาย > Shop
  2. คลิก "ภาพรวม"
  3. ดูเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะรายการและเลือกกรอบเวลา หากมี

ในการวิเคราะห์ของคุณ ร้านค้าทั้งหมด หมายถึงการขายหรือการสั่งซื้อที่สั่งผ่านแอป Shop และ Shop Pay ของคุณ โดยที่ Shop Pay ประกอบด้วยการขายหรือการสั่งซื้อที่สั่งผ่านช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากคุณไม่มีลูกค้าใช้งาน Shop มากพอ เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพบางรายการจะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้จะพร้อมให้ใช้งานเมื่อลูกค้าเริ่มใช้งาน Shop มากขึ้น

ดูรายการเซสชันที่ถูกอ้างอิงโดยแอป Shop บนมือถือ

ในรายงาน Shopify ของคุณ เซสชันที่อ้างอิงจากแอปมือถือของ Shop จะปรากฏบนเซสชันตามรายงานช่องทางอ้างอิงและรายงานเซสชันตามเวลาเป็น shop_app ในคอลัมน์ต้นทางชื่อของแคมเปญ UTM คุณสามารถกรองรายการได้ตามชื่อช่องทางอ้างอิงเพื่อดูเฉพาะเซสชันที่อ้างอิงโดย Shop เท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify ให้ไปที่การวิเคราะห์ > รายงาน
  2. ใต้การซื้อ ให้คลิกเซสชันโดยการอ้างอิง
  3. คลิกที่ "แก้ไขคอลัมน์" จากนั้นเลือกแหล่งที่มาของแคมเปญ UTM
  4. คลิกที่จัดการตัวกรอง
  5. คลิกที่ "เลือกตัวกรอง" จากนั้นเลือกแหล่งที่มาของแคมเปญ UTM
  6. คลิกที่ "ค้นหา" จากนั้นเลือกหรือป้อน shop_app
  7. คลิกที่ "ใช้ตัวกรอง" เพื่อดูรายการยอดขายที่อ้างอิงโดย Shop

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี