Analizy wydajności

Aplikacja Shop zapewnia dostęp do raportów, które pozwalają śledzić wpływ kanału Shop na wyniki firmy. Możesz na przykład uruchomić raport, który przedstawi liczbę transakcji sprzedaży zrealizowanych za pośrednictwem kasy w aplikacji Shop, lub strony internetowe, które kierują klientów do Twojego sklepu w aplikacji Shop.

Wyświetl analizy wydajności

Jeśli masz zainstalowany kanał Shop w swoim sklepie Shopify, możesz uzyskać dostęp do informacji o wpływie aplikacji Shop na działalność Twojej firmy. Możesz przykładowo uzyskać informacje dotyczące sprzedaży, zamówień, liczby polubień sklepu w aplikacji Shop, śledzenia i wyświetleń.

 1. From your Shopify admin, click Settings > Apps and sales channels.

 2. From the Apps and sales channels page, click Shop.

 3. Click Open sales channel.

 4. Kliknij Analizy.

 5. Wyświetl określony wskaźnik wydajności i wybierz przedział czasu (w stosownym przypadku).

W analizach opcja Wszystkie dla Shop odnosi się do sprzedaży lub zamówień składanych za pomocą aplikacji Shop i Shop Pay. Shop Pay obejmuje sprzedaż lub zamówienia złożone przez dowolny dostępny kanał, w tym Twój sklep online.

Jeśli nie masz wystarczającej liczby klientów korzystających z aplikacji Shop, niektóre wskaźniki wydajności nie będą dostępne. Wskaźniki te staną się dostępne, gdy więcej klientów zacznie korzystać z aplikacji Shop.

Wyświetl listę sesji, do których odsyła aplikacja Shop

W raportach Shopify sesje, do których odsyła aplikacja Shop, są wyszczególnione w raporcie Sesje według obiektu odsyłającego oraz w raporcie Historia sesji jako shop_app w kolumnie źródłowej Nazwa kampanii UTM. Możesz przefiltrować listę według nazwy obiektu odsyłającego, aby wyświetlić tylko te sesje, do których odsyła aplikacja Shop.

Kroki:

 1. W Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
 2. W obszarze Pozyskanie kliknij opcję Sesje według obiektu odsyłającego.
 3. Kliknij opcję Edytuj kolumny, a następnie wybierz Źródło kampanii UTM.
 4. Kliknij Zarządzaj filtrami.
 5. Kliknij opcję Wybierz filtr, a następnie wybierz Źródło kampanii UTM.
 6. Kliknij Szukaj, a następnie wybierz lub wprowadź shop_app.
 7. Kliknij opcję Zastosuj filtry, aby wyświetlić listę sprzedaży poleconej przez aplikację Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo