Analizy

Na stronie Analizy wyświetlane są kluczowe dane dotyczące sprzedaży, zamówień i osób odwiedzających sklep online. Możesz użyć strony Analizy, aby ustalić wyniki działalności sklepu – we wszystkich kanałach sprzedaży i w dowolnym przedziale dat.

Na stronie Analizy możesz wykonać na przykład następujące działania:

 • Sprawdź wartość swojej ostatniej sprzedaży i porównaj ją z poprzednim okresem
 • Porównaj efektywność swoich kanałów sprzedaży
 • Śledź średnią wartość zamówienia
 • Sprawdź, skąd pochodzą odwiedzający – według regionu lub źródła mediów społecznościowych
 • Monitoruj trendy w czasie

Pulpit przeglądu analiz

Na pulpicie są przedstawione najważniejsze wskaźniki, które zapewniają wgląd w wydajność Twojego sklepu i zachowanie klientów. Wskaźniki są wyświetlane w formacie numerycznym, a także w formie wykresów. W odniesieniu do wszystkich wskaźników można również wyświetlić zmianę procentową w porównaniu z poprzednim przedziałem czasu.

Kroki:

Dostosowanie pulpitu przeglądu analiz

Opcja dostosowania pulpitu jest dostępna tylko na komputerze stacjonarnym. Zmiany wprowadzone na pulpicie są jednak wyświetlane zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

Aby edytować wskaźniki wyświetlane na pulpicie kliknij opcję Dostosuj. Wskaźniki dostępne do dodania do pulpitu są wyświetlane na pasku bocznym Biblioteka wskaźników.

Możesz dokonać poniższych dostosowań pulpitu:

 • Usuń wskaźnik z pulpitu, klikając obok wskaźnika, który chcesz usunąć.
 • Dodaj wskaźnik do pulpitu, wykonując dowolną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść wskaźnik z paska bocznego na pulpit.
  • Najedź kursorem na wskaźnik, który chcesz dodać na pasku bocznym, a następnie kliknij opcję ⊕ Dodaj do pulpitu.
 • Zmień kolejność wskaźników, klikając ⠿, a następnie przeciągnij i upuść wskaźnik w wybranym miejscu na pulpicie.

 • Cofnij wszystkie zmiany układu i przywróć domyślny widok wskaźników, klikając ikonę Cofnij na pasku bocznym Biblioteka wskaźników.

Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

Biblioteka wskaźników

Biblioteka wskaźników zawiera listę wszystkich dostępnych wskaźników, które mogą zostać uwzględnione na pulpicie Analizy. Format wyświetlania wskaźnika (np.: wykres słupkowy, wykres liniowy, lista) jest oznaczony ikoną widoczną obok każdego wskaźnika w bibliotece. Możesz dodać dowolną liczbę dostępnych wskaźników do pulpitu, ale każdy wskaźnik może zostać uwzględniony tylko raz.

Mimo że dla prawie wszystkich wskaźników dostępne są odpowiednie raporty, do których możesz przejść, klikając ikonę Wyświetl raport, istnieje wiele raportów, które nie mają powiązanego wskaźnika możliwego do dodania do pulpitu. Niektóre wskaźniki są powiązane z tym samym raportem, a różnica między wskaźnikami wynika ze sposobu, w jaki dane są wyświetlane na pulpicie. Na przykład wskaźniki Najlepsi pracownicy i Sprzedaż detaliczna według pracowników przy kasie są powiązane z raportem Sprzedaż detaliczna według pracowników przy kasie, ale wskaźnik Najlepsi pracownicy wyświetla liczbę zamówień na pracownika, a wskaźnik Sprzedaż detaliczna według pracowników przy kasie wyświetla łączną wartość sprzedaży na pracownika.

Wskaźniki dla każdej z następujących kategorii mogą być wyświetlane na pulpicie Analizy:

Sprzedaż

Wskaźniki sprzedaży zapewniają wgląd w zamówienia klientów i wartość zakupionych produktów. Dowiedz się więcej o raportach sprzedaży.

Tabela wskaźników sprzedaży i ich definicji.
Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Średnia wartość zamówienia Tak

Wyświetla średnią wartość wszystkich zamówień (z wyłączeniem kart prezentowych) podzieloną przez całkowitą liczbę zamówień, które zawierały co najmniej jeden produkt inny niż karta prezentowa. Wartość zamówienia nie obejmuje żadnych korekt po złożeniu zamówienia, takich jak zmiany, wymiany lub zwroty, ani ceł, kosztów wysyłki i rabatów.

Ta wartość pomaga ustalić kwotę, jaką klienci wydadzą w Twoim sklepie, co pozwala opracować odpowiednią politykę cenową.

Średnia liczba zamówionych jednostek Nie Przedstawia średnią ilość artykułów, które klienci zazwyczaj kupują w ramach jednego zamówienia.
Sprzedaż brutto Nie

Wyświetla sumaryczną wartość wszystkich zakupionych produktów przed dodaniem opłat lub korekt, takich jak podatki, koszt wysyłki, rabaty, zwroty lub opłaty. Obejmuje wszystkie kanały sprzedaży.

Warianty produktów według sprzedaży brutto Nie Wyświetla listę zamówionych wariantów produktu według sprzedaży brutto. Obejmuje wszystkie kanały sprzedaży.
Sprzedaż detaliczna według lokalizacji POS Tak

Wyświetla kwotę sprzedaży w każdej lokalizacji POS, jeśli masz co najmniej jedną aktywną lokalizację POS.

Sprzedaż detaliczna według pracowników przy kasie Tak

Wyświetla kwotę sprzedaży POS obsłużonej przez każdego pracownika, gdy masz co najmniej jedną aktywną lokalizację POS.

Sprzedaż według lokalizacji rozliczenia Nie Wyświetla kwotę sprzedaży według kraju/regionu rozliczenia klientów powiązaną z największą sprzedażą w Twoim sklepie online.
Sprzedaż według kanału Tak

Wyświetla całkowitą wartość sprzedaży powiązaną z każdym z Twoich aktywnych kanałów sprzedaży.

Sprzedaż według źródła ruchu Tak

Wyświetla liczbę sprzedaży pochodzących z każdego źródła ruchu. Najczęstsze źródła ruchu to wyszukiwanie, bezpośrednie wprowadzanie adresu, media społecznościowe i e-mail.

Sprzedaż według SKU wariantu Nie Wyświetla sprzedaż netto dla najlepiej sprzedających się wariantów produktu wraz z nazwą wariantu i SKU.
Najlepiej sprzedające się warianty produktów według liczby sprzedanych sztuk Nie

Wyświetla najlepiej sprzedające się warianty produktu oraz SKU z Twojego sklepu.

Najlepiej sprzedające się produkty Tak Wyświetla najlepiej sprzedające się produkty z największą liczbą sprzedanych sztuk. Obejmuje wszystkie kanały sprzedaży. Te informacje są przydatne przy realizacji działań związanych z marketingiem i zarządzaniem zapasami. Możesz także polecić te produkty nowym klientom lub odnieść się do nich w promocjach w mediach społecznościowych.
Najlepsi pracownicy Nie Wyświetla łączną liczbę zamówień POS powiązanych z każdym pracownikiem sprzedaży detalicznej.
Łączna sprzedaż Tak

Wyświetla kwoty sprzedaży, posortowane według kanału sprzedaży. Łączna sprzedaż jest równa sprzedaży brutto − rabaty − zwroty + koszty wysyłki + podatki + opłaty.

Zestawienie całkowitej sprzedaży Nie Wyświetla kwoty sprzedaży z podziałem na sprzedaż brutto, rabaty, zwroty, wysyłkę, podatki i cła oraz łączne wartości sprzedaży.

Pozyskanie

Wskaźniki dotyczące pozyskania wyświetlają informacje dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający trafiają do twojego sklepu. Dowiedz się więcej o raportach z pozyskania.

Tabela wskaźników pozyskania i ich definicji.
Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Sesje sklepu online Tak

Wyświetla liczbę sesji w Twoim sklepie online. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Ta liczba wskazuje, ile różnych sesji odbyło się w sklepie online w określonym zakresie dat. Wyświetlana jest również liczba odwiedzających. Unikalny odwiedzający może mieć więcej niż jedną sesję.

Przykład: Jan odwiedził Twój sklep online raz, Jane dwa razy, a Jenna trzy razy. Liczba sesji wynosi 6, a liczba odwiedzających wynosi trzy.

W wielu sklepach online liczba sesji może wzrosnąć lub spaść w weekendy i święta oraz w dniach, w których trwają promocje lub kampanie marketingowe.

Sesje według typu urządzenia Tak

Wyświetla liczbę sesji w sklepie online oraz rodzaj urządzenia użytego w celu uzyskania dostępu do Twojego sklepu. Najczęściej spotykanymi typami są urządzenia mobilne, stacjonarne i tablet. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Sesje wg lokalizacji Tak

Wyświetla liczbę sesji w Twoim sklepie online posortowanych według kraju. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Sesje ze źródła społecznościowego Tak

Wskazuje liczbę sesji w sklepie online pochodzących ze źródeł mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube lub Twitter. Te dane mogą pomóc w skoncentrowaniu się na działaniach marketingowych. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Sesje według źródła ruchu Tak

Wyświetla liczbę sesji w sklepie online według sposobu, w jaki odwiedzający uzyskali dostęp do Twojego sklepu.

Sesja ma miejsce wtedy, gdy ktoś wyszukuje Twój sklep lub bezpośrednio wprowadzi jego adres URL. Do najczęstszych źródeł ruchu należą wyszukiwanie, bezpośrednie wpisanie adresu, portale społecznościowe i e-mail. Źródło ruchu nie zawsze można ustalić, więc często pozostaje ono nieznane. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Główne strony docelowe według sesji Tak

Wyświetla określone strony, na których klienci rozpoczęli sesje w Twoim sklepie online. Możesz użyć tych danych do spersonalizowania tekstu i podejmowania działań na tych stronach, bazując na pierwszym wrażeniu klientów po wejściu do Twojej witryny. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Strona docelowa jest ustalana na podstawie adresu URL pierwszej strony wyświetlanej w unikalnej sesji. Sesja kończy się po 30 minutach braku aktywności przez odwiedzającego i o północy UTC.

Najlepsze obiekty odsyłające według sesji Tak

Wyświetla liczbę sesji sklepu online pochodzących bezpośrednio z innych stron internetowych. Wyświetlanych jest 5 najlepszych stron internetowych. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Następujące typy źródeł obiektu odsyłającego nie są uwzględniane:

 • Bezpośredni: Klient wprowadził adres URL Twojego sklepu do przeglądarki.
 • Wyszukiwanie: Klient kliknął Twój sklep na stronie wyników wyszukiwarki.
 • E-mail: Klient kliknął link do Twojego sklepu w wiadomości e-mail.
 • Społecznościowe: Klient kliknął link w mediach społecznościowych.
W odróżnieniu od innych wskaźników Najlepsze obiekty odsyłające według sesji nie mają powiązanego raportu zawierającego te same informacje co ten wskaźnik.
Odwiedzający Nie Wyświetla natężenie ruchu w sklepie online w czasie. Dane są oparte na plikach cookie odwiedzającego.

Zamówienia

Wskaźniki dotyczące zamówień zapewniają wgląd w liczbę zamówień, realizacji i zwrotów. Dowiedz się więcej o raportach dotyczących zamówień.

Tabela wskaźników zamówień i ich definicji.
Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Historia dostarczonych zamówień Nie Przedstawia łączną liczbę pomyślnie dostarczonych zamówień w porównaniu z trendami historycznymi.
Historia zrealizowanych zamówień Tak Wyświetla łączną liczbę zamówień oznaczonych jako zrealizowane w porównaniu z trendami historycznymi.
Zamówione pozycje w przedziale czasu Nie Przedstawia łączną liczbę pozycji zamówionych w wybranym okresie.
Wskaźnik zwrotów Nie

Wyświetla procent produktów zwróconych do sklepu spośród wszystkich zamówionych produktów w wybranym zakresie dat.

Zwroty Nie

Wyświetla łączną liczbę produktów zwróconych w wybranym okresie.

Sprzedaż według źródła społecznościowego Tak

Wyświetla liczbę sprzedaży pochodzących ze źródeł mediów społecznościowych, takich jak Facebook i YouTube. Te dane mogą pomóc w skoncentrowaniu się na działaniach marketingowych.

Czas realizacji Nie Wyświetla średni czas od momentu złożenia zamówienia do momentu oznaczenia go jako zrealizowane, w porównaniu z trendami historycznymi.
Najczęściej zwracane produkty Nie

Wyświetla produkty z większą ilością zwrotów.

Suma zamówień Tak

Wyświetla łączną liczbę zamówień złożonych we wszystkich kanałach sprzedaży w danym okresie.

Finanse

Wskaźniki finansowe zapewniają wgląd w wartości powiązane z zwróconymi pozycjami. Dowiedz się więcej o raportach finansowych.

Tabela wskaźników finansowych i ich definicji.
Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Wartość zwrotu netto Nie Wyświetla wartość netto pozycji zwróconych w przedziale czasu.
Całkowita wartość zwrotu Nie Wyświetla łączną wartość kosztu zwrotów w danym okresie. Ta wartość obejmuje wartość kosztów wysyłki zwrotu i podatków.

Zachowanie

Wskaźniki zachowań ułatwiają analizę trendów zakupowych, gdy klienci odwiedzają Twoją witrynę, z uwzględnieniem szczegółów dotyczących konwersji. Dowiedz się więcej o raportach dotyczących zachowań.

Tabela wskaźników zachowań i ich definicji.
Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Współczynnik odrzuceń Nie Wyświetla procent sesji sklepu online, w przypadku których odwiedzający opuszcza stronę bez podejmowania jakichkolwiek działań.
Konwersja realizacji zakupu Nie Wyświetla procent sesji zakończonych złożeniem zamówienia z łącznej liczby sesji, które dotarły do etapu realizacji zakupu.
Współczynnik konwersji sklepu online Tak

Wyświetla procent sesji, które prowadzą do złożenia zamówienia. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Kupujący muszą dodać pozycje do koszyka online, a następnie przejść do realizacji zakupu, zanim będą mogli kupić produkt. Jest to powszechnie znany schemat lejka konwersji i zwykle obserwuje się spadek z jednego kroku do następnego:

 • Dodano do koszyka: Liczba i procent sesji, w których kupujący dodali jeden lub więcej pozycji do koszyków zakupów.

  Ta liczba jest zwykle mniejsza niż łączna liczba kupujących, ponieważ niektórzy klienci przeglądają produkty w sklepie, nie dodając żadnych pozycji do koszyka.

 • Osiągnięto realizację zakupu: liczba i procent sesji, w których kupujący dodali jeden lub więcej pozycji do koszyka zakupów, przystąpił do realizacji zakupui wykonał czynność (np. naciśnięcie klawisza lub kliknięcie myszką).

  Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba wskaźnika Dodano do koszyka, ponieważ niektórzy kupujący dodają pozycje do koszyka, ale nie przechodzą do realizacji zakupu lub nie przesyłają swoich danych kontaktowych.

 • Przekonwertowane sesje: Liczba i procent sesji, w których kupujący dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów, przystąpili do realizacji zakupu, a następnie kupili pozycje.

  Ta liczba może nie pasować do liczby zamówień, ponieważ kupujący mogą składać kilka zamówień w jednej sesji.

  Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba ze wskaźnika Osiągnięto realizację zakupu, ponieważ niektórzy kupujący przerywają fazę realizacji zakupu bez kupowania czegokolwiek. Dowiedz się więcej na temat przerwanych realizacji zakupu.

Konwersja wyszukiwań sklepu online Nie

Wyświetla procent wyszukiwań w sklepie online, które zakończyły się zamówieniem, z całkowitej liczby wyszukiwań w sklepie online.

Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online Nie

Wyświetla terminy, których klienci używali najczęściej podczas wyszukiwania produktu.

Klienci

Wskaźniki dotyczące klientów zapewniają wgląd w dane dotyczące nowych i powracających klientów, którzy dokonają zakupów w Twoim sklepie. Dowiedz się więcej o raportach dotyczących klientów.

Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Analiza kohorty klientów Tak

Wyświetla procent grup klientów, którzy powrócili do Twojego sklepu i dokonali ponownych zakupów. Kohorty te są pogrupowane według daty pierwszego zakupu.

Sprzedaż klientom w przedziale czasu Nie Wyświetla łączną sprzedaż w sklepie online z podziałem na klientów nowych i powracających.
Klienci w przedziale czasu (nowi vs. powracający) Tak Wyświetla łączną liczbę klientów, którzy dokonali zakupu w Twoim sklepie online, z podziałem na klientów powracających i nowych.
Wskaźnik powracających klientów Tak

Wskazuje procent klientów, którzy złożyli więcej niż jedno zamówienie w Twoim sklepie. Ten wskaźnik oblicza się, dzieląc liczbę powracających klientów przez liczbę wszystkich klientów. Na podstawie tego wskaźnika można ustalić, jak stabilna jest Twoja baza klientów.

Zapasy

Wskaźniki dotyczące zapasów ułatwiają przewidywanie, kiedy konieczny będzie zwrot do magazynu i które produkty sprzedają się szybciej. Dowiedz się więcej o raportach dotyczących zapasów.

Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Analiza produktu ABC Nie Wyświetla listę wariantów produktów i zalicza je do klasy A, B lub C w oparciu o procent przychodów, które te produkty generują w okresie ostatnich 28 dni. Okresu tego nie można zmienić.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z analizy zapasów ABC.
Produkty wg pozostałych dni pokrycia zapasem Nie Wyświetla szacunkową liczbę dni, na jaką wystarczą bieżące zapasy, na podstawie wskaźnika sprzedaży w Twoim sklepie w ciągu ostatnich 28 dni. Ram czasowych nie można dostosować.
Produkty wg wskaźnika sprzedaży Tak Wyświetla procent całkowitych zapasów sprzedanych w wybranym okresie. Wskaźnik sprzedaży jest obliczany jako łączna ilość sprzedanych pozycji / ( łączna ilość sprzedanych pozycji + łączna ilość pozycji nadal w magazynie).

Marketing

Wskaźniki marketingowe zapewniają wgląd w skuteczność strategii marketingowych pod kątem sesji i sprzedaży. Dowiedz się więcej o raportach marketingowych.

Wskaźnik Wyświetlany w domyślnym widoku Informacje wyświetlane dla zakresu dat
Sprzedaż zrealizowana dzięki marketingowi​ Tak Wyświetla całkowitą wartość sprzedaży wygenerowaną przez ruch, który można powiązać z Twoimi działaniami marketingowymi. Obejmują one kampanie marketingowe i działania zarządzane poprzez sekcję Marketing w panelu administracyjnym Shopify oraz metody zewnętrzne wykorzystujące parametry Urchin Tracking Module (UTM).
Sesje wygenerowane dzięki kampaniom marketingowym Nie Przedstawia całkowitą liczbę sesji wygenerowanych przez ruch, który można powiązać z Twoimi działaniami marketingowymi. Obejmują one kampanie marketingowe i działania zarządzane poprzez sekcję Marketing w panelu administracyjnym Shopify oraz metody zewnętrzne wykorzystujące parametry Urchin Tracking Module (UTM).

Dane na pulpicie

Po otwarciu strony Analizy dane są aktualizowane w ciągu ok. 1 minuty. Możesz ponownie otworzyć pulpit lub odświeżyć stronę przeglądarki, aby wyświetlić nowsze dane. Możesz także aktywować opcję Automatyczne odświeżanie, która odświeża pulpit co 60 sekund.

Dane dzienne na stronie Analizy mogą zostać zaktualizowane w ciągu 48 godzin od ich wstępnego przetworzenia i opublikowania. Na przykład raporty Sesje w przedziale czasu i Historia konwersji sklepu online mogą zostać zaktualizowane, ponieważ dane o ruchu są obliczane w ciągu minuty i może w nich zostać uwzględniony niepożądany ruch botów. W celu ustalenia rodzaju ruchu przeprowadzane są testy, których realizacja może potrwać do 48 godzin. Jeśli testy wykryją niepożądany ruch, niepożądane dane zostaną usunięte z raportów.

Jeśli nie korzystasz z kanału Sklep online, wskaźniki powiązane z sesjami sklepu online nie są wyświetlane. Analogicznie, jeśli nie korzystasz z kanału Punkt sprzedaży, te wskaźniki również nie są wyświetlane.

Dane na pulpicie mogą się nieznacznie różnić od danych zgromadzonych poprzez narzędzia i usługi analityczne oraz sprawozdawcze innych firm. Aby dowiedzieć się o przyczynach tych różnic, zapoznaj się z Rozbieżnościami w raportach.

Sesje i odwiedzający

Liczba sesji i odwiedzających bazuje na plikach cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są zapisywane na urządzeniu kupującego, np. na komputerze lub w smartfonie, gdy odwiedza on sklep online. Jeden plik cookie identyfikuje urządzenie (odwiedzającego). Inny plik cookie śledzi długość sesji.

Sesja kończy się po 30 minutach braku aktywności i o północy UTC. Ponieważ ten sam odwiedzający może mieć kilka sesji, ich liczba jest zwykle wyższa niż liczba odwiedzających.

Przykład: Kupujący przez 20 minut wyświetla produkty w Twoim sklepie, a następnie wraca do sklepu 2 godziny później na kolejnych 10 minut. Zaraportowano 2 sesje i 1 odwiedzającego. Jeśli natomiast wyświetla Twój sklep przez 5 minut, opuszcza go i wraca 10 minut później, zgłaszana jest 1 sesja i 1 odwiedzający.

Jeśli chcesz wyświetlić swój sklep online bez uwzględniania go jako sesji w raportach z pozyskania, w panelu administracyjnym Shopify na komputerze kliknij ikonę oka, aby otworzyć sklep. Każda inna metoda wyświetlania sklepu online na komputerze traktowana jest w raportach jako sesja.

Jeśli przeglądasz sklep online w aplikacji Shopify na iPhonie lub urządzeniu z systemem Android, liczy się to jako sesja w raportach z pozyskania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo