Analizy

Na stronie Analizy wyświetlane są kluczowe dane dotyczące sprzedaży, zamówień i odwiedzających sklep online. Zapewniają one szybki wgląd w wyniki działalności sklepu — we wszystkich kanałach sprzedaży i w dowolnym przedziale dat.

Na stronie Analizy możesz wykonać na przykład następujące działania:

 • Sprawdź wartość swojej ostatniej sprzedaży i porównaj ją z poprzednim okresem
 • Porównaj efektywność swoich kanałów sprzedaży
 • Śledź średnią wartość zamówienia
 • Sprawdź, skąd pochodzą odwiedzający — według regionu lub źródła mediów społecznościowych
 • Monitoruj trendy w czasie

Na pulpicie są przedstawione najważniejsze wskaźniki, które zapewniają wgląd w wydajność Twojego sklepu i zachowanie klientów. Wskaźniki są wyświetlane w formacie numerycznym, a także w formie wykresów. W odniesieniu do wszystkich wskaźników można również pokazać zmianę procentową w porównaniu z poprzednim przedziałem czasu.

Kroki:

 1. Jeśli chcesz wyświetlić dane dla innego przedziału czasu, kliknij menu daty i wybierz inny zakres dat. Można wybrać wstępnie zdefiniowany zakres, np. ostatnie 30 dni lub ustawić dowolny zakres niestandardowy, klikając daty w kalendarzach.

 2. Jeśli chcesz wyświetlić porównania z poprzednim okresem lub z tym samym zakresem dat z poprzedniego roku, zaznacz opcję Porównaj z poprzednimi datami i wybierz wartość porównania.

 3. Kliknij opcję Zastosuj.

 4. Opcjonalnie: Jeśli dostępny jest link Wyświetl raport, kliknij go, aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących wskaźników. Nie dla wszystkich wskaźników istnieją raporty. Musisz korzystać z planu, który umożliwia korzystanie ze szczegółowych raportów Shopify.

Na stronie Analizy wyświetlane są następujące wskaźniki:

Wskaźniki wyświetlane na stronie Analizy
Wskaźnik Wartości prezentowane dla zakresu dat
Średnia wartość zamówienia

Przedstawia średnią wartość wszystkich zamówień (z wyłączeniem kart prezentowych) podzieloną przez całkowitą liczbę zamówień, które zawierały co najmniej jeden produkt inny niż karta prezentowa. Wartość zamówienia obejmuje podatki, koszty wysyłki i rabaty przed zwrotem.

Ta wartość pomaga ustalić kwotę, jaką klienci wydadzą w Twoim sklepie, co pozwala opracować odpowiednią politykę cenową.

Współczynnik konwersji sklepu online

Pokazuje procent sesji, które prowadzą do złożenia zamówienia. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Kupujący muszą dodać pozycje do koszyka online, a następnie przejść do realizacji zakupu, zanim będą mogli kupić produkt. Jest to powszechnie znany schemat lejka konwersji i zwykle obserwuje się spadek z jednego kroku do następnego:

 • Dodano do koszyka: Liczba i procent sesji, w których kupujący dodali jeden lub więcej pozycji do koszyków zakupów.

  Ta liczba jest zwykle mniejsza niż łączna liczba kupujących, ponieważ niektórzy klienci przeglądają produkty w sklepie, nie dodając żadnych pozycji do koszyka.

 • Osiągnięto realizację zakupu: liczba i procent sesji, w których kupujący dodali jeden lub więcej pozycji do koszyka zakupów, przystąpił do realizacji zakupui wykonał czynność (np. naciśnięcie klawisza lub kliknięcie myszką).

  Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba wskaźnika Dodano do koszyka, ponieważ niektórzy kupujący dodają pozycje do koszyka, ale nie przechodzą do realizacji zakupu lub nie przesyłają swoich danych kontaktowych.

 • Przekonwertowane sesje: Liczba i procent sesji, w których kupujący dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów, przystąpili do realizacji zakupu, a następnie kupili pozycje.

  Ta liczba może nie pasować do liczby zamówień, ponieważ kupujący mogą składać kilka zamówień w jednej sesji.

  Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba ze wskaźnika Osiągnięto realizację zakupu, ponieważ niektórzy kupujący przerywają fazę realizacji zakupu bez kupowania czegokolwiek. Dowiedz się więcej na temat przerwanych realizacji zakupu.

Sesje sklepu online według typu urządzenia

Wskazuje liczbę sesji w sklepie online oraz rodzaj urządzenia użytego w celu uzyskania dostępu do Twojego sklepu. Najczęściej spotykanymi typami są urządzenia mobilne, stacjonarne i tablet. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Sesje sklepu online według lokalizacji

Wskazuje liczbę sesji w Twoim sklepie online posortowanych według kraju. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Sesje sklepu online według źródła ruchu

Wskazuje liczbę sesji w sklepie online według sposobu, w jaki odwiedzający uzyskali dostęp do Twojego sklepu.

Sesja ma miejsce wtedy, gdy ktoś wyszukuje Twój sklep lub bezpośrednio wprowadzi jego adres URL. Do najczęstszych źródeł ruchu należą wyszukiwanie, bezpośrednie wpisanie adresu, portale społecznościowe i e-mail. Źródło ruchu nie zawsze można ustalić, więc często pozostaje ono nieznane. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Sesje sklepu online ze źródła społecznościowego

Wskazuje liczbę sesji w sklepie online pochodzących ze źródeł mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube lub Twitter. Te dane mogą pomóc w skoncentrowaniu się na działaniach marketingowych. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Wskaźnik powracających klientów

Wskazuje procent klientów, którzy złożyli więcej niż jedno zamówienie w Twoim sklepie. Ten wskaźnik oblicza się, dzieląc liczbę powracających klientów przez liczbę wszystkich klientów. Na podstawie tego wskaźnika można ustalić, jak stabilna jest Twoja baza klientów.

Sprzedaż według lokalizacji POS

Jeśli masz lokalizacje POS, przedstawia liczbę sprzedaży w każdej lokalizacji.

Sprzedaż według źródła społecznościowego

Wskazuje liczbę sprzedaży pochodzących ze źródeł mediów społecznościowych, takich jak Facebook i YouTube. Te dane mogą pomóc w skoncentrowaniu się na działaniach marketingowych.

Sprzedaż według pracowników

Jeśli masz lokalizacje POS, wskazuje liczbę transakcji sprzedaży obsłużonych przez każdego pracownika.

Sprzedaż według źródła ruchu

Przedstawia liczbę sprzedaży pochodzących z każdego źródła ruchu. Najczęstsze źródła ruchu to wyszukiwanie, bezpośrednie wprowadzanie adresu, media społecznościowe i e-mail.

Najlepsze strony docelowe

Przedstawia określone strony, na których klienci rozpoczęli sesje w Twoim sklepie online. Możesz użyć tych danych do spersonalizowania tekstu i podejmowania działań na tych stronach, bazując na pierwszym wrażeniu klientów po wejściu do Twojej witryny. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.

Strona docelowa jest ustalana na podstawie adresu URL pierwszej strony wyświetlanej w unikalnej sesji. Sesja kończy się po 30 minutach braku aktywności przez odwiedzającego i o północy UTC.

Najlepsze produkty według sprzedanych jednostek

Przedstawia najlepiej sprzedające się produkty z Twojego sklepu. Te informacje są przydatne przy realizacji działań związanych z marketingiem i zarządzaniem zapasami. Możesz także polecić te produkty nowym klientom lub odnieść się do nich w promocjach w mediach społecznościowych.

Najlepsze obiekty odsyłające według sesji

Wskazuje liczbę sesji sklepu online pochodzących bezpośrednio z innych stron internetowych. Wyświetlanych jest 5 najlepszych stron internetowych. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Następujące typy źródeł obiektu odsyłającego nie są uwzględniane:

 • Bezpośredni: Klient wprowadził adres URL Twojego sklepu do przeglądarki.
 • Wyszukiwanie: Klient kliknął Twój sklep na stronie wyników wyszukiwarki.
 • E-mail: Klient kliknął link do Twojego sklepu w wiadomości e-mail.
 • Społecznościowe: Klient kliknął link w mediach społecznościowych.
Łączna liczba sesji sklepu online

Przedstawia liczbę sesji w Twoim sklepie online. Ten wskaźnik dotyczy tylko kanału sklepu online.

Ta liczba wskazuje, ile różnych sesji odbyło się w sklepie online w określonym zakresie dat. Wyświetlana jest również liczba odwiedzających. Unikalny odwiedzający może mieć więcej niż jedną sesję.

Przykład: Jan odwiedził Twój sklep online raz, Jane dwa razy, a Jenna trzy razy. Liczba sesji wynosi 6, a liczba odwiedzających wynosi trzy.

W wielu sklepach online liczba sesji może wzrosnąć lub spaść w weekendy i święta oraz w dniach, w których trwają promocje lub kampanie marketingowe.

Suma zamówień

Wskazuje liczbę złożonych zamówień.

Łączna sprzedaż

Wskazuje kwoty sprzedaży, posortowane według kanału sprzedaży. Łączna sprzedaż odpowiada sprzedaży brutto − rabaty − zwroty + koszty wysyłki + podatki.

Sprzedaż zrealizowana dzięki marketingowi​

Na podstawie tych danych można poznać całkowitą wartość sprzedaży wygenerowaną przez ruch, który można powiązać z Twoimi działaniami marketingowymi. Obejmuje to kampanie marketingowe i działania zarządzane za pomocą sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify oraz metody zewnętrzne wykorzystujące parametry Urchin Tracking Module (UTM).

Po otwarciu strony Analizy dane zostają zaktualizowane w ciągu ok. 1 minuty. Możesz ponownie otworzyć pulpit lub odświeżyć stronę przeglądarki, aby wyświetlić nowsze dane.

Dane dzienne na stronie analiz mogą zostać zaktualizowane w ciągu 48 godzin od ich wstępnego przetworzenia i opublikowania. Na przykład raporty Sesje w czasie i Konwersja sklepu online w czasie mogą zostać zaktualizowane, ponieważ dane o ruchu są obliczane w ciągu minuty i może w nich zostać uwzględniony niepożądany ruch botów. W celu ustalenia rodzaju ruchu przeprowadzane są testy, których realizacja może potrwać do 48 godzin. Jeśli testy wykryją niepożądany ruch, niepożądane dane zostaną usunięte z Twoich raportów.

Jeśli nie korzystasz z kanału sklepu online, wskaźniki powiązane z sesjami sklepu online nie są wyświetlane. Podobnie, jeśli nie korzystasz z kanału punktu sprzedaży, te wskaźniki również nie są wyświetlane.

Dane na pulpicie mogą się nieznacznie różnić od danych zgromadzonych poprzez narzędzia i usługi analityczne oraz sprawozdawcze innych firm. Aby dowiedzieć się o przyczynach tych różnic, zapoznaj się z sekcją Rozbieżności raportu.

Sesje i odwiedzający

Liczba sesji i odwiedzających bazuje na plikach cookie. Cookies to małe pliki, które są zapisywane w urządzeniu kupującego, np. na pulpicie lub w smartfonie, gdy odwiedza Twój sklep online. Jeden plik cookie identyfikuje urządzenie (odwiedzającego). Inny plik cookie śledzi długość sesji.

Sesja kończy się po 30 minutach braku aktywności i o północy UTC. Ponieważ ten sam odwiedzający może mieć kilka sesji, ich liczba jest zwykle wyższa niż liczba odwiedzających.

Od 6 kwietnia 2017 r., jeżeli użytkownik zaloguje się do panelu administracyjnego Shopify na urządzeniu, sesje z tego urządzenia nie są liczone jako sesje sklepu online.

Przykład: Kupujący przez 20 minut wyświetla produkty w Twoim sklepie, a następnie wraca do sklepu 2 godziny później na kolejnych 10 minut. Zaraportowano 2 sesje i 1 odwiedzającego. Jeśli natomiast wyświetla Twój sklep przez 5 minut, opuszcza go i wraca 10 minut później, zgłaszana jest 1 sesja i 1 odwiedzający.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo