Analiza zapasów ABC

Zazwyczaj firmy dochodzą do wniosku, że większość ich zysków jest generowana przez tylko kilka z ich produktów. Inne produkty są rzadko zamawiane i mogą prowadzić do powstania niepotrzebnych kosztów magazynowania, utrzymania lub reklamy. W ten sposób może dojść do blokady środków pieniężnych, które w przeciwnym razie mogłyby wrócić do sklepu. Są też produkty, które sprzedają się rzadko, ale w końcu stają się bestsellerem lub przez jakiś czas w ogóle nie udaje się ich sprzedać.

Obserwacji takiej dokonuje się w wielu dziedzinach, gdzie za większość wyników odpowiada niewielka ilość nakładów. Powszechnie określa się ją jako zasadę 80/20 lub zasadę Pareto.

Zasada tej jest stosowana w analizie ABC wykonywanej w zarządzaniu zapasami. W wyniku tej analizy produkty trafiają do trzech prostych kategorii, co pozwala ustalić priorytety koncentrowania działań biznesowych. Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify lub wyższą wersją planu, możesz uzyskać dostęp do analizy ABC według raportu dotyczącego produktu w panelu administracyjnym Shopify. Jeżeli Twój sklep jest objęty planem Basic Shopify lub Shopify Lite, możesz pobrać aplikację do raportowania z analizą ABC ze sklepu Shopify App Store.

Na tej stronie

Przegląd

W wyniku analizy ABC produkty dzielone są na poniższe klasy:

 • Klasa A: Są to najlepiej sprzedające się produkty generujące ok. 80% przychodów.
 • Klasa B: Te produkty generują 15% przychodów. Produkty z tej kategorii czasami przechodzą na poziom A lub C.
 • Klasa C: Te produkty generują 5% przychodów.

Produkty klasy A są uznawane za najważniejsze produkty.

Zastosowanie

Największą uwagę należy poświęcić produktom klasy A. Są to produkty, które generują większość przychodów i brak zapasów tych produktów może mieć ogromny wpływ na spadek sprzedaży. Natomiast produkty klasy C mogą spowodować powstanie niepotrzebnych kosztów, jeśli będą one magazynowane w nadmiernych ilościach lub jeżeli będziesz kłaść zbyt duży nacisk na to, by zawsze mieć je na stanie.

Strategie dla produktów klasy A

Produkty klasy A generują 80% przychodów i są najlepiej sprzedającymi się produktami. Rozważ zastosowanie w ich przypadku następujących strategii:

 • Zapewnij lepszą kontrolę i zabezpieczenia dla zapasów klasy A, aby uniknąć uszkodzeń i kradzieży.
 • Zawsze miej na stanie zapasy produktów klasy A. Rozważ utrzymywanie zapasów rezerwowych klasy A i ponowne zamawianie tych produktów na długo przed szacunkową datą wyczerpania się ich zapasów.
 • Traktuj produkty klasy A priorytetowo w treściach marketingowych i kampaniach.

Strategie dla produktów klasy B

Produkty klasy B generują umiarkowany procent przychodów. Produkty te często przechodzą pomiędzy klasą A i klasą C. Na ogół nie są one tak cenne, jak produkty klasy A. Zwróć jednak uwagę na to, które produkty sporadycznie przechodzą do klasy A, a które do klasy C.

W przypadku tych produktów rozważ zastosowanie następujących strategii:

 • Zawsze miej na stanie zapasy produktów klasy B. Zamawiaj te produkty ponownie tak, aby nowe ich zapasy zostały dostarczone na krótko przed przewidywaną datą wyczerpania się poprzednich zapasów.
 • Promuj produkty klasy B jako pakiety lub dodatki do produktów klasy A.
 • Rozważ zastosowanie strategii klasy A dla produktów, które sporadycznie przechodzą do klasy A.
 • Rozważ zastosowanie strategii klasy C dla produktów, które sporadycznie przechodzą do klasy C.

Strategie dla produktów klasy C

Produkty klasy C generują niewielki procent przychodów. Są one często określane jako „martwe” lub „wolnorotujące” zapasy. Jednak nadal odpowiadają za część sprzedaży, a wyczerpanie się ich zapasów może spowodować obniżenie jakości obsługi klienta. Często bardziej opłacalna jest wyprzedaż zapasów i usunięcie produktu z katalogu.

W przypadku tych produktów rozważ zastosowanie następujących strategii:

 • Sprzedaj zapasy klasy C z rabatem i usuń produkt z katalogu po jego wyprzedaniu.
 • Oddaj zapasy klasy C za darmo z innymi zakupami, aby zwiększyć sprzedaż.
 • Oddaj zapasy klasy C na cele dobroczynne.
 • Zamawiaj zapasy klasy C rzadziej lub za pomocą metody „just-in-time”, aby zredukować koszty magazynowe.
 • Przestań zamawiać zapasy klasy C, chyba że służą one innemu celowi w Twojej firmie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo