Analiza zapasów ABC

Zazwyczaj firmy dochodzą do wniosku, że większość ich zysków jest generowana przez tylko kilka z ich produktów. Inne produkty są rzadko zamawiane i mogą prowadzić do powstania niepotrzebnych kosztów magazynowania, utrzymania lub reklamy. W ten sposób może dojść do blokady środków pieniężnych, które w przeciwnym razie mogłyby wrócić do sklepu. Są też produkty, które sprzedają się rzadko, ale w końcu stają się bestsellerem lub przez jakiś czas w ogóle nie udaje się ich sprzedać.

Obserwacji takiej dokonuje się w wielu dziedzinach, gdzie za większość wyników odpowiada niewielka ilość nakładów. Powszechnie określa się ją jako zasadę 80/20 lub zasadę Pareto.

Zasada ta jest stosowana w analizie ABC wykonywanej w zarządzaniu zapasami. W wyniku tej analizy produkty trafiają do trzech prostych kategorii, co pozwala ustalić priorytety koncentrowania działań biznesowych. W panelu administracyjnym Shopify możesz uzyskać dostęp do raportu Analiza ABC według produktu. Jeżeli Twój sklep jest objęty planem Basic Shopify lub Shopify Lite, możesz pobrać aplikację do raportowania z analizą ABC ze sklepu Shopify App Store.

Na tej stronie

Przegląd

W wyniku analizy ABC produkty dzielone są na poniższe klasy:

 • Klasa A: Są to najlepiej sprzedające się produkty generujące ok. 80% przychodów.
 • Klasa B: Te produkty generują 15% przychodów. Produkty z tej kategorii czasami przechodzą na poziom A lub C.
 • Klasa C: Te produkty generują 5% przychodów.

Produkty klasy A są uznawane za najważniejsze produkty.

Zastosowanie

Największą uwagę należy poświęcić produktom klasy A. Są to produkty, które generują większość przychodów i brak zapasów tych produktów może mieć ogromny wpływ na spadek sprzedaży. Natomiast produkty klasy C mogą spowodować powstanie niepotrzebnych kosztów, jeśli będą one magazynowane w nadmiernych ilościach lub jeżeli będziesz kłaść zbyt duży nacisk na to, by zawsze mieć je na stanie.

Strategie dla produktów klasy A

Produkty klasy A generują 80% przychodów i są najlepiej sprzedającymi się produktami. Rozważ zastosowanie w ich przypadku następujących strategii:

 • Zapewnij lepszą kontrolę i zabezpieczenia dla zapasów klasy A, aby uniknąć uszkodzeń i kradzieży.
 • Zawsze miej na stanie zapasy produktów klasy A. Rozważ utrzymywanie zapasów rezerwowych klasy A i ponowne zamawianie tych produktów na długo przed szacunkową datą wyczerpania się ich zapasów.
 • Traktuj produkty klasy A priorytetowo w treściach marketingowych i kampaniach.

Strategie dla produktów klasy B

Produkty klasy B generują umiarkowany procent przychodów. Produkty te często przechodzą pomiędzy klasą A i klasą C. Na ogół nie są one tak cenne, jak produkty klasy A. Zwróć jednak uwagę na to, które produkty sporadycznie przechodzą do klasy A, a które do klasy C.

W przypadku tych produktów rozważ zastosowanie następujących strategii:

 • Zawsze miej na stanie zapasy produktów klasy B. Zamawiaj te produkty ponownie tak, aby nowe ich zapasy zostały dostarczone na krótko przed przewidywaną datą wyczerpania się poprzednich zapasów.
 • Promuj produkty klasy B jako pakiety lub dodatki do produktów klasy A.
 • Rozważ zastosowanie strategii klasy A dla produktów, które sporadycznie przechodzą do klasy A.
 • Rozważ zastosowanie strategii klasy C dla produktów, które sporadycznie przechodzą do klasy C.

Strategie dla produktów klasy C

Produkty klasy C generują niewielki procent przychodów. Są one często określane jako „martwe” lub „wolnorotujące” zapasy. Jednak nadal odpowiadają za część sprzedaży, a wyczerpanie się ich zapasów może spowodować obniżenie jakości obsługi klienta. Często bardziej opłacalna jest wyprzedaż zapasów i usunięcie produktu z katalogu.

W przypadku tych produktów rozważ zastosowanie następujących strategii:

 • Sprzedaj zapasy klasy C z rabatem i usuń produkt z katalogu po jego wyprzedaniu.
 • Oddaj zapasy klasy C za darmo z innymi zakupami, aby zwiększyć sprzedaż.
 • Oddaj zapasy klasy C na cele dobroczynne.
 • Zamawiaj zapasy klasy C rzadziej lub za pomocą metody „just-in-time”, aby zredukować koszty magazynowe.
 • Przestań zamawiać zapasy klasy C, chyba że służą one innemu celowi w Twojej firmie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo