ABC-lageranalyse

Generelt ser bedrifter at bare noen få av produktene deres står for hoveddelen av inntektene deres. Andre produkter bestilles sjelden, og kan medføre unødvendige lagerkostnader, vedlikehold og annonsekostnader. Dette kan binde opp midler som ellers kan brukes på å utvikle butikken. Dessuten er det også noen produkter som står for noen få salg, men så blir en toppselger eller ikke selger i det hele tatt i en periode.

Denne observasjonen finner man i mange ulike disipliner, der mesteparten av resultatet fra et system forårsakes av en liten del av arbeidet som utføres. Det kalles vanligvis 80/20-regelen, eller Pareto-prinsippet.

Innen lagerbeholdningsstyring bruker en ABC-analyse dette prinsippet for å plassere produktene dine i tre enkle kategorier, som hjelper deg med å prioritere hvor du skal fokusere innsatsen. Hvis butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere har du tilgang til ABC-analyse per produkt-rapporten i Shopify-administrator. Hvis butikken din har Basic Shopify- eller Shopify Lite-abonnementet kan du laste ned en rapportapp med ABC-analyse fra Shopify App Store.

Oversikt

ABC-analysen deler produktene dine inn i følgende grader:

 • A-grad: Dette er de bestselgende produktene dine, som står for rundt 80 % av inntektene dine.
 • B-grad: Disse produktene står for 15 % av inntektene dine. Produkter i denne kategorien flytter seg av og til opp til A-grad eller ned til C-grad.
 • C-grad: Disse produktene står for 5 % av inntektene dine.

Produkter i A-graden anses for å være de viktigste produktene dine.

Applikasjon

Produkter med A-grad bør få mest oppmerksomhet. Dette er produktene som står for mesteparten av inntektene, og mangel på lagerbeholdning av disse produktene kan skade salget betydelig. Produkter med C-grad kan på den annen side medføre unødvendige kostnader hvis du lagerfører mer enn du trenger, eller legger for mye fokus på å alltid ha dem på lager.

Strategier for produkter med A-grad

Produkter med A-grad står for 80 % av inntektene dine, og er de bestselgende produktene. For disse produktene bør du vurdere følgende strategier:

 • Ha bedre kontroll og beskyttelse på produkter med A-grad for å unngå skader og tyveri.
 • Ha alltid produkter med A-grad på lager. Vurder om du bør ha et reservelager av produkter med A-grad, og bestill disse produktene på nytt i god tid før du anslår at du går tom på lager.
 • Gi produkter med A-grad større synlighet i markedsføringsinnhold og kampanjer.

Strategier for produkter med B-grad

Produkter med B-grad står for en mer moderat prosentandel av inntektene dine. Disse produktene veksler ofte mellom A-grad og C-grad. Disse produktene er generelt ikke like verdifulle som produktene med A-grad, men du bør følge med på hvilke produkter som av og til veksler til A-grad, og hvilke som veksler til en C-grad.

For disse produktene bør du vurdere å bruke følgende strategier:

 • Ha alltid lagerbeholdning av produkter med B-grad for hånden. Bestill disse produktene på nytt slik at ny lagerbeholdning ankommer før du anslår at du går tom på lager.
 • Markedsfør produkter med B-grad i pakker eller som tillegg til produkter med A-grad.
 • Vurder å bruke strategier for A-grad for produkter som av og til endres til A-grad.
 • Vurder om du skal bruke strategier for C-grad for produkter som av og til veksler til C-grad.

Strategier for produkter med C-grad

Produkter med en C-grad representerer en liten prosentandel av inntektene dine. De vurderes ofte til å være «døde» eller «tungsolgte» produkter. De står imidlertid fortsatt for noe salg, og dersom de blir utsolgt kan det gi en dårlig kundeopplevelse. Det er ofte mer lønnsomt å selge ut varelageret og fjerne produktet fra katalogen.

For disse produktene bør du vurdere å bruke følgende strategier:

 • Selg ut produkter med C-grad med en rabatt, og fjern produktet fra katalogen når det er utsolgt.
 • Gi bort produkter med C-grad gratis sammen med andre kjøp for å øke salget.
 • Gi bort produkter med C-grad til veldedige formål.
 • Bestill lagerbeholdning av produkter med C-grad sjeldnere eller «akkurat i tide» for å redusere lagerkostnader.
 • Slutt å bestille lagerbeholdning av produkter med C-grad, med mindre de oppfyller et annet formål for bedriften din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis