ABC-lageranalyse

Generelt er det kun et par av produktene som står for hoveddelen av inntekten til bedrifter. Andre produkter bestilles sjeldent, og kan føre til unødvendige kostnader i forbindelse med lager, vedlikehold og annonsering. Dette kan binde opp midler som ellers kunne blitt brukt på å utvikle butikken. Dessuten er det også noen produkter som står for noen få salg, men som blir en bestselger eller ikke selger i det hele tatt.

Denne observasjonen finner man i mange ulike disipliner, der mesteparten av resultatet fra et system forårsakes av en liten del av arbeidet som utføres. Det kalles vanligvis 80/20-regelen, eller Pareto-prinsippet.

I lagerbeholdningsstyring bruker en ABC-analyse dette prinsippet og plasserer produkter i tre enkle kategorier, som gjør det enklere å vurdere virksomhetens fokus. Du finner rapporten med ABC-analysen av produkter i Shopify-administrator. Hvis butikken har Basic Shopify- eller Shopify Lite-abonnementet, kan du laste ned en rapporteringsapp med ABC-analyse fra Shopify App Store.

På denne siden

Oversikt

ABC-analysen deler produktene dine inn i følgende grader:

 • A-grad: Dette er de bestselgende produktene dine, som står for rundt 80 % av inntektene dine.
 • B-grad: Disse produktene står for 15 % av inntektene dine. Produkter i denne kategorien flytter seg av og til opp til A-grad eller ned til C-grad.
 • C-grad: Disse produktene står for 5 % av inntektene dine.

Produkter i A-graden anses for å være de viktigste produktene dine.

App

Produkter med A-grad bør få mest oppmerksomhet. Dette er produktene som står for mesteparten av inntektene, og mangel på lagerbeholdning av disse produktene kan skade salget betydelig. Produkter med C-grad kan på den annen side medføre unødvendige kostnader hvis du lagerfører mer enn du trenger, eller legger for mye fokus på å alltid ha dem på lager.

Strategier for produkter med A-grad

Produkter med A-grad står for 80 % av inntektene dine, og er de bestselgende produktene. For disse produktene bør du vurdere følgende strategier:

 • Ha bedre kontroll og beskyttelse på produkter med A-grad for å unngå skader og tyveri.
 • Ha alltid produkter med A-grad på lager. Vurder om du bør ha et reservelager av produkter med A-grad, og bestill disse produktene på nytt i god tid før du anslår at du går tom på lager.
 • Gi produkter med A-grad større synlighet i markedsføringsinnhold og kampanjer.

Strategier for produkter med B-grad

Produkter med B-grad står for en mer moderat prosentandel av inntektene dine. Disse produktene veksler ofte mellom A-grad og C-grad. Disse produktene er generelt ikke like verdifulle som produktene med A-grad, men du bør følge med på hvilke produkter som av og til veksler til A-grad, og hvilke som veksler til en C-grad.

For disse produktene bør du vurdere å bruke følgende strategier:

 • Ha alltid lagerbeholdning av produkter med B-grad for hånden. Bestill disse produktene på nytt slik at ny lagerbeholdning ankommer før du anslår at du går tom på lager.
 • Markedsfør produkter med B-grad i pakker eller som tillegg til produkter med A-grad.
 • Vurder å bruke strategier for A-grad for produkter som av og til endres til A-grad.
 • Vurder om du skal bruke strategier for C-grad for produkter som av og til veksler til C-grad.

Strategier for produkter med C-grad

Produkter med en C-grad representerer en liten prosentandel av inntektene dine. De vurderes ofte til å være «døde» eller «tungsolgte» produkter. De står imidlertid fortsatt for noe salg, og dersom de blir utsolgt kan det gi en dårlig kundeopplevelse. Det er ofte mer lønnsomt å selge ut varelageret og fjerne produktet fra katalogen.

For disse produktene bør du vurdere å bruke følgende strategier:

 • Selg ut produkter med C-grad med en rabatt, og fjern produktet fra katalogen når det er utsolgt.
 • Gi bort produkter med C-grad gratis sammen med andre kjøp for å øke salget.
 • Gi bort produkter med C-grad til veldedige formål.
 • Bestill lagerbeholdning av produkter med C-grad sjeldnere eller «akkurat i tide» for å redusere lagerkostnader.
 • Slutt å bestille lagerbeholdning av produkter med C-grad, med mindre de oppfyller et annet formål for bedriften din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis