Forstå håndtering av lagerbeholdning

Lagerbeholdningsstyring innebærer overvåkning av virksomhetens lagerbeholdning, som råmaterialer, komponenter og ferdige produkter. Denne veiledningen inneholder strategier og praksis som bidrar til effektiv lagerbeholdningsstyring.

Du kan administrere og overvåke lagerbeholdning fra siden Lagerbeholdning i Shopify-administrator.

Forstå syklusen for salg av lagerbeholdning

For å administrere lagerbeholdningen på en effektiv måte, må du ha innsikt i salgssyklusen. Du kan analysere tidligere salgsdata for å se mønstre og utarbeide prognoser for fremtidig salg.

En salgssyklus for lagerbeholdning viser til hele prosessen fra en lagervare mottas av virksomheten, til den er solgt til sluttkunden. Denne syklusen inneholder faser som mottak, oppbevaring, håndtering og salg av lagerbeholdningen. Syklusene gjentar seg for hver nye lagervare.

Du kan se beregninger om lagerbeholdning, som bidrar til enklere lagerbeholdningstyring, tilbakeføring til lager og planlegging, på Produkter-siden, ved hjelp av analyselinjen for lagerbeholdning av produkter. Finn ut mer om hvordan du bruker lagerbeholdningsanalyse.

En vanlig salgssyklus for lagerbeholdning av en vare kan inneholde følgende faser:

 1. Innkjøp: Identifiser behovet for et bestemt produkt i butikken, og legg inn en bestilling hos leverandøren for å kjøpe inn varene.
 2. Mottak og inspeksjon: Undersøk kvaliteten og mengden på lagerbeholdningen for å sikre at det samsvarer med det som er bestilt. Rapporter eventuelle avvik eller skader til leverandøren.
 3. Oppbevaring: Oppbevar varer basert på type og behov. Riktig lagerføringspraksis er viktig for å forhindre skader eller svinn.
 4. Lagerbeholdningstyring: Administrer lagernivåer på Lagerbeholdning-siden i Shopify-administrator for å spore antallet av hver vare i butikken. Kategoriser varer, konfigurer SKU-er og oppdater lagerbeholdningen jevnlig.
 5. Salg: Når kundene legger inn bestillinger, selges lagerbeholdningen til kunder, og lagernivåene oppdateres automatisk i Shopify-administrator.
 6. Levering: Pakk og send produktet til kunden. For å bevare kundetilfredsheten, bør du sende produkter raskt, og bruke pålitelige leveringstjenester.
 7. Bestill på nytt: Basert på salgsdata og gjeldende lagernivå må du bestemme deg for når du vil bestille produktet på nytt. Du kan bruke butikkens lageranalyse i Shopify for å få oversikt over salgsraten og utarbeide salgsprognoser.
 8. Tilbakemelding fra kunder og håndtering av returer: Innhent tilbakemeldinger fra kunder og håndter eventuelle returer eller bytter. Tilbakemeldinger fra kunder kan være nyttig for planlegging av fremtidig lagerbeholdning.

Metoder for lagerbeholdningstyring

Det finnes ulike metoder for å sikre at virksomheten har de riktige produktene tilgjengelig til rett tid, og samtidig minimere kostnader og oppfylle etterspørsel fra kunder.

Valg av riktig metode for lagerbeholdningstyring avhenger av flere faktorer, som forretningsmodell, type produkter, variasjon i etterspørsel og pålitelighet hos leverandører. Virksomheter bruker ofte en kombinasjon av metoder for å optimalisere lagerbeholdningstyringen.

Se følgende tabell for å få en oversikt over vanlige metoder som brukes for lagerbeholdningstyring:

Metoder for lagerbeholdningstyring
Metode Beskrivelse
Økonomisk bestillingsantall (Economic Order Quantity, EOQ) EOQ er en metode for å beregne den mest kostnadseffektive mengden av en vare som virksomheten bør bestille. Målet er å minimere kostnader knyttet til lagerføring av varer. Denne metoden balanserer kostnaden for lagerføring med kostnaden for bestilling.
Akkurat i tide (Just-In-Time, JIT) JIT-metoden har som mål å øke effektiviteten og redusere avfall ved å motta varer først når de er nødvendige i produksjonsprosessen, og dermed redusere lagerkostnader. Den krever nøyaktige prognoser og pålitelige leverandører.
ABC-analyse Denne metoden innebærer å kategorisere lagerbeholdningen i tre klasser basert på viktighet: «A»-varer er produkter av høy verdi med lav salgsfrekvens. «B»-varer er produkter av moderat verdi med en moderat salgsfrekvens, mens «C»-varer er produkter av lav verdi med høy salgsfrekvens. Dette lar virksomheter fokusere på håndtering av de mest verdifulle produktene. Les mer.
Sikkerhetslager Sikkerhetslager er et lite overskudd av lagerbeholdning på hånden for å sikre seg mot variasjoner i etterspørsel eller forsinkede leveranser. Denne metoden bidrar til å forhindre utsolgte varer, slik at man kan bevare kundetilfredsheten.
Løpende lagerbeholdningstyring Denne metoden innebærer sanntidsoppdateringer av lagerbeholdning når kjøp og salg skjer. Den gir nøyaktige lagerantall, og kan automatiseres ved hjelp av programvare for lagerbeholdningstyring.
Først inn, først ut (First-In, First-Out, FIFO) FIFO er en metode for verdsettelse av lagerbeholdning, der ressursene som er produsert eller innkjøp først også selges, brukes eller avhendes først. Dette er spesielt viktig for bedervelige varer, men er generelt god praksis for alle typer produkter for å forhindre at varer blir utdaterte eller ødelagt.
Direktefrakting Direktefrakting er en oppfyllelsesmetode der en butikk ikke lagrer produktene som selges. Når butikken selger et produkt kjøpes i stedet produktet fra en tredjepart, som sender det direkte til kunden. Denne metoden eliminerer behovet for lagerbeholdningsstyring.
Kommisjon I kommisjonsmetoden sendes varene til forhandleren, mens leverandøren forblir eier av varene inntil de er solgt. Denne metoden reduserer risikoen for forhandleren, fordi de bare betaler for lagerbeholdning de selger.

Gjennomfør lagerkontroller

For å sikre at lageroversikten samsvarer med den faktiske lagerbeholdningen, kan du fysisk telle lagerbeholdningen jevnlig. Lagerkontroll, også kalt lagertelling, er en viktig praksis for alle virksomheter som håndterer fysiske varer. Nøyaktig lagerbeholdningstyring er viktig for virksomheten fordi det sikrer at du har tilstrekkelig lagerbeholdning til å møte etterspørsel, kan identifisere og forhindre problemer, som tyveri og svinn, og få verdifull informasjon for planlegging.

Følgende er grunnleggende trinn for å veilede deg gjennom lagertellinger:

 1. Planlegg: Bestem deg for når lagertellingen skal skje, hvem som skal gjøre det og hvilke områder eller varer som skal telles. Det er ofte best å gjennomføre lagertellinger i rolige perioder eller når virksomheten er stengt, for å unngå avvik fra salg som skjer under tellingen.
 2. Organiser: Sørg for at lagerbeholdningen er godt organisert. Merk alle varer, og plasser dem på en måte som gjør dem enkle å telle. Sorter varer etter type, plassering eller en annen metode som passer for din virksomhet.
 3. Konfigurer verktøy: Bruk verktøy eller programvare for lagerbeholdningstyring for å effektivisere prosessen. Du kan bruke penn og papir, et regneark eller spesialisert programvare for lagerbeholdningstyring. Strekkodeskannere kan også fremskynde prosessen og redusere feil.
 4. Tell: Tell hver enkelt vare og registrer antallet. Det er ofte lurt at dette gjøres av to personer – én som teller og én som registrerer. Pass på å kontrollere alle steder der det oppbevares lagervarer, inkludert lagringsområder, butikk og eventuelle eksterne plasseringer.
 5. Tell på nytt: Gjennomfør en ny telling for å bekrefte antall. Dette er spesielt viktig for varer med avvik mellom det talte antallet og det registrerte antallet i systemet.
 6. Oppdater loggen: Når tellingen er fullført og bekreftet, kan du oppdatere lagerantallet med de nye antallene.
 7. Analyser: Sammenlign resultatene fra lagertellingen med den registrerte lagerbeholdningen. Hvis det er betydelige avvik, bør du undersøke mulige årsaker. Dette kan fremheve problemer med tyveri, skader, feilplassering eller feil i innkjøps- eller salgsregistrering.
 8. Gjenta regelmessig: Kontroller lagerbeholdningen regelmessig. Hyppigheten av lagerkontroller avhenger av virksomhetens type og størrelse. Noen virksomheter gjennomfører fulle lagertellinger hvert år, mens mindre virksomheter kontrollerer varer av høy verdi oftere.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis