Envanter yönetimini anlama

Envanter yönetimi, işletmenizin envanterinin (ham maddeler, bileşenler ve nihai ürünler gibi) izlenmesini içerir. Bu kılavuzda, envanteri etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak stratejiler ve uygulamalar sunulmaktadır.

Envanterinizi, Shopify yöneticinizin Envanter sayfasından yönetebilir ve izleyebilirsiniz.

Envanter satış döngülerinizi anlama

Envanterinizi başarıyla yönetmek için satış döngünüzü anlamanız gerekir. Modelleri tanımlamanıza ve gelecekteki satışları öngörmenize yardımcı olması için geçmiş satış verilerinizi analiz edebilirsiniz.

Envanter satış döngüsü, envanterdeki bir biriminin işletmeye ulaşmasından nihai müşteriye satılmasına kadar olan sürecin tamamını ifade eder. Bu döngü; envanteri alma, depolama, yönetme ve satma aşamalarını içerir. Döngüler, her yeni envanter ürünü için tekrar eder.

Ürün envanterinizle ilgili envanter yönetimi, stoka geri ekleme ve planlamaya yardımcı olan metrikleri, Ürünler sayfasındaki ürün envanteri analiz çubuğundan görüntüleyebilirsiniz. Envanter analizlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir ürün için tipik bir envanter satış döngüsü, aşağıdaki aşamaları içerebilir:

 1. Tedarik: Mağazada, belirli bir ürüne olan ihtiyacı belirleyin ve ürünleri tedarik etmek için tedarikçinize sipariş verin.
 2. Teslim alma ve inceleme: Verdiğiniz siparişle eşleştiğinden emin olmak için envanter kalitesini ve adedini inceleyin. Varsa tutarsızlık veya hasarları tedarikçiye bildirin.
 3. Depolama: Ürünleri türüne ve gerekliliklerine göre depolayın. Uygun depolama uygulamaları, envanterin zarar görmesini veya kaybolmasını önlemek için önemlidir.
 4. Envanter yönetimi: Mağazanızdaki her bir ürünün adedini takip etmek için Shopify yöneticinizin Envanter sayfasında stok düzeylerinizi yönetin. Ürünleri kategorize edin, SKU'ları ayarlayın ve envanter kayıtlarınızı düzenli olarak güncelleyin.
 5. Satış: Müşteriler sipariş verdiklerinde, envanteriniz müşterilere satılır ve envanter düzeyleriniz Shopify yöneticinizde otomatik olarak güncellenir.
 6. Teslimat: Ürünü paketleyip müşterinize gönderin. Müşteri memnuniyetini sürdürmek için ürünleri hızlı bir şekilde gönderin ve güvenilir teslimat hizmetlerini kullanın.
 7. Yeniden sipariş etme: Satış verilerine ve mevcut envanter düzeylerine göre ürünü ne zaman yeniden sipariş edeceğinize karar verin. Satış oranını ve satış öngörülerini anlamanıza yardımcı olması için Shopify'daki mağaza envanter analizlerini kullanabilirsiniz.
 8. Müşteri geri bildirimi ve iade yönetimi: Müşterilerden geri bildirim alın ve tüm iade veya değişimleri işleyin. Müşteri geri bildirimleri, gelecekteki envanteri planlamak için faydalı olabilir.

Envanter yönetimi yöntemleri

İşletmenizin doğru ürünleri doğru zamanda sunmasını sağlamak, aynı zamanda maliyetleri en aza indirmek ve müşteri talebini karşılamak için farklı yöntemler mevcuttur.

Envanter yönetimi için doğru yöntemin seçilmesi işletme modeli, ürün türü, talep değişkenliği ve tedarikçi güvenilirliği gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. İşletmeler, envanter yönetimini optimize etmek için genellikle farklı yöntemlerin bir birleşimini kullanır.

Envanter yönetimi için kullanılan bazı yaygın yöntemlere genel bakış için aşağıdaki tabloyu gözden geçirin:

Envanter yönetimi yöntemleri
Yöntem Açıklama
Ekonomik Sipariş Adedi (EOQ) EOQ, işletmenizin sipariş etmesi gereken bir ürün için en uygun maliyetli ürün miktarını hesaplayan bir yöntemdir. Amaç, envanteri sipariş etme ve tutmayla ilişkili maliyetleri minimuma indirmektir. Bu yöntem, envanter depolama maliyetini sipariş maliyetiyle dengeler.
Tam Zamanında (JIT) JIT yöntemi, ürünleri yalnızca üretim sürecinde ihtiyaç duyulduğu kadar alarak verimliliği artırmayı, israfı azaltmayı ve bu sayede stok maliyetlerini azaltmayı amaçlar. Bu yöntem, doğru öngörüler ve güvenilir tedarikçiler gerektirir.
ABC Analizi Bu yöntem, envanteri önemlerine göre üç kategoriye ayırmayı içerir.: "A" sınıfı ürünler, düşük satış sıklığına sahip yüksek değerli ürünler; "B" sınıfı ürünler, ortalama satış sıklığına sahip orta değerli ürünler ve "C" sınıfı ürünler, yüksek satış sıklığına sahip düşük değerli ürünlerdir. Bu, işletmelerin en değerli ürünlerini yönetmeye odaklanmalarına olanak sağlar. Daha fazla bilgi edinin.
Güvenlik Stoku Güvenlik stoku, piyasa talebindeki değişkenliğe veya arz gecikmelerine karşı korunmak için elde tutulan küçük bir stok fazlasıdır. Bu yöntem stokların tükenmesini önlemeye ve müşteri memnuniyetini sürdürmeye yardımcı olur.
Sürekli Envanter Yönetimi Bu yöntem, satış ve satın alma işlemleri gerçekleştikçe envanter kayıtlarının gerçek zamanlı olarak güncellenmesini sürdürmeyi içerir. Doğru envanter sayımları sağlar ve envanter yönetimi yazılımıyla otomatikleştirilebilir.
İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) FIFO, ilk üretilen veya edinilen varlıkların ilk önce satılmasına, kullanılmasına veya elden çıkarılmasına dayanan bir envanter değerleme yöntemidir. Bu, özellikle çabuk bozulan ürünler için önemlidir, ancak genel olarak tüm ürün türleri için, öğelerin eskimesini veya bozulmasını önlemek açısından iyi bir uygulamadır.
Stoksuz satış Stoksuz satış, bir mağazanın sattığı ürünleri stokta tutmadığı bir gönderim yöntemidir. Bunun yerine, bir mağaza bir ürün sattığında ürünü üçüncü bir taraftan satın alıp doğrudan müşteriye gönderir. Bu yöntem, envanter stok yönetimine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Konsinye Konsinye yönteminde ürünler konsinye alıcısına gönderilir, ancak konsinye ürünün satıcısı (tedarikçi), satılıncaya kadar ürünlerin sahibi olarak kalır. Bu yöntem, perakendeciler yalnızca sattıkları stok için ödeme yapacağı için riski azaltır.

Envanter kontrollerini tamamlama

Kayıtlarınızın elinizdeki stokla eşleştiğinden emin olmak için envanterinizi düzenli aralıklarla, fiziksel olarak kontrol edebilirsiniz. Stok sayımı olarak da adlandırılan envanter kontrolü, fiziksel ürünlerle uğraşan her işletme için önemli bir uygulamadır. Doğru envanter yönetimi, müşteri talebini karşılayacak yeterli stoka sahip olduğunuzdan emin olmanıza, hırsızlık veya kayıp gibi sorunları tanımlayıp önlemenize ve planlamaya yönelik değerli bilgiler edinmenize yardımcı olması açısından, iş başarısı için önemlidir.

Stok sayımı sürecinde size yol gösterecek temel adımlar şunlardır:

 1. Planlama: Stok sayımının ne zaman yapılacağına, bunu kimin yapacağına ve hangi alanların veya öğelerin sayılacağına karar verin. Sayım sırasında yapılan satışlardan kaynaklanan tutarsızlıkları önlemek için stok sayımlarını sakin dönemlerde veya işletmenin kapalı olduğu zamanlarda yapmak genellikle en iyi uygulamadır.
 2. Düzenleme: Envanterin iyi düzenlenmiş olduğundan emin olun. Tüm ürünleri etiketleyin ve kolayca sayılabilecek şekilde düzenleyin. Ürünleri türe, konuma veya işletmeniz için anlamlı diğer herhangi bir yönteme göre düzenleyin.
 3. Araçlarınızı ayarlama: Süreci basitleştirmek için envanter yönetimi araçlarını veya yazılımlarını kullanın. Kalem ve kağıt, hesap tablosu veya özel envanter yönetimi yazılımları kullanabilirsiniz. Ayrıca, barkod tarayıcıları işlemi hızlandırıp hataları azaltabilir.
 4. Sayım: Her bir ürüne dikkatlice not edin ve adedini kaydedin. Bu işlemin, biri sayım yapan, diğeri kaydeden iki kişiyle yapılması genellikle iyi bir fikirdir. Depolama alanları, mağaza katları ve tesis dışındaki konumlar da dahil olmak üzere, stok tutuluyor olabilecek tüm alanları kontrol ettiğinizden emin olun.
 5. Tekrar sayma: Doğrulama amaçlı ikinci bir sayım yapın. Bu, özellikle sayılan adetleriyle sisteminizde kayıtlı adetleri arasında tutarsızlık olan ürünler için önemlidir.
 6. Kayıtlarınızı güncelleme: Sayım tamamlandıktan ve doğrulandıktan sonra envanter kayıtlarınızı yeni adetlerle güncelleyin.
 7. Analiz: Stok sayımının sonuçlarını envanter kayıtlarınızla karşılaştırın. Önemli tutarsızlıklar varsa olası nedenleri araştırmanız gerekebilir. Bunu yapmak hırsızlık, hasar, yanlış yerleştirme veya satın alma ya da satış kayıtlarında oluşan hataları ortaya çıkarabilir.
 8. Düzenli olarak tekrarlama: Envanterinizi düzenli olarak kontrol edin. Envanter kontrollerinin sıklığı işletmenizin türüne ve büyüklüğüne bağlıdır. Bazı işletmeler, yıllık olarak tam stok sayımı yaparken yüksek değerli ürünleri daha sık kontrol eder.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene