Ürün analizlerine genel bakış

Ürün envanteri analizler çubuğunu içeren Ürünler sayfasında satış oranı, kalan envanter günü ve envanter değeri (ABC analizi) dahil olmak üzere birkaç temel ürün envanteri metriklerini tek bakışta anlayabilirsiniz.

Analizler çubuğu, Ürünler sayfanızın üst kısmında görünür. Envanterinizin ne kadar iyi satış yaptığı, envanter stokunuzun ne kadar hızlı bir şekilde tükenmesi beklendiği ve elinizdeki en çok satan envanterinizin bir alt kümesinin yaklaşık değeri gibi bilgiler sunarak envanterle ilgili metrikler sağlar. Bu metrikler envanter yönetimine, stoka geri ekleme işlemine ve hatta satış ve fırsatlar için plan yapmaya yardımcı olabilir.

Her envanter metriği hakkında daha fazla bilgi edinmek için analizler çubuğunda bulunan metrik kutucuğuna tıklayarak ilişkili envanter analizleri raporlarına erişebilirsiniz. Bazı raporlar Basic Shopify veya daha düşük düzeydeki planlarda kullanılamaz.

Basamak

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

  2. İlişkili raporu görüntülemek için ilgilendiğiniz metriğin kutucuğunu tıklayın.

Aşağıdaki tabloda, ürün envanteri analizleri çubuğunda mevcut olan metrikler ve daha fazla bilgi için hangi raporlara bağlantı sağladıkları yer almaktadır:

Ürün analizleri çubuğunda mevcut olan rapor bilgileri
Dönem Tanım İlgili rapor
Ürün satış oranı Satılan toplam ürün miktarı şuna bölünür: (toplam satılan ürün miktarı + hâlâ envanterde bulunan toplam ürün miktarı). Veriler, mevcut en son 30 günlük dönem kullanılarak hesaplanır (genellikle 2 günlük işlem gecikmesi meydana gelir, kesin tarihler satış oranı raporunda belirtilir) Ürün satış oranı raporu
Kalan envanter günü sayısı Hâlâ envanterde bulunan toplam ürün miktarının (dönem sonundaki miktar), dönem boyunca günlük satılan ortalama ürün miktarına bölümü Kalan envanter günü raporu
Envanter değeri (ürüne göre ABC analizi) raporu Envanterinizde kalan A, B ve C sınıflı ürünlerin toplam değeri

A sınıfı: Bunlar, gelirinizin yaklaşık %80'ine tekabül eden en çok satan ürünlerinizdir
B sınıfı: Bunlar, gelirinizin %15'ine tekabül eden ürünlerinizdir
C sınıfı: Bunlar, gelirinizin %5'ine tekabül eden ürünlerinizdir
Ürüne göre ABC analizi raporu

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene