Ürün analizlerine genel bakış

Ürün envanteri analizler çubuğunun bulunduğu Ürünler sayfasında satış oranı, kalan envanter günü ve envanter değeri (ABC analizi) gibi bazı temel ürün envanteri metriklerini tek bakışta görebilirsiniz.

Analizler çubuğu

Analizler çubuğu, Ürünler sayfanızın üst kısmında görüntülenir. Analizler çubuğu envanterle ilgili metrikler sağlayarak, envanterinizden ne düzeyde satış yapıldığı, envanter stokunuzun ne kadar hızlı bir şekilde tükenmesinin beklendiği ve elinizdeki en çok satan envanterinizin bir alt kümesinin yaklaşık değeri gibi konularda fikir sahibi olmanızı sağlar. Bu metrikler envanteri yönetmenize, ürünleri stoka geri eklemenize, hatta kampanya ve özel fırsatlar için planlama yapmanıza yardımcı olabilir.

Her envanter metriği hakkında daha fazla bilgi edinmek için analizler çubuğunda bulunan metrik kutucuğuna tıklayarak ilişkili envanter analizleri raporlarına erişebilirsiniz.

Basamak

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

  2. İlişkili raporu görüntülemek için ilgilendiğiniz metriğin kutucuğunu tıklayın.

Aşağıdaki tabloda, ürün envanteri analizleri çubuğunda mevcut olan metrikler ve daha fazla bilgi için hangi raporlara bağlantı verdikleri gösterilmektedir:

Ürün analizleri çubuğunda mevcut olan rapor bilgileri
Dönem Tanım İlgili rapor
Ürün satış oranı Satılan toplam ürün miktarı şuna bölünür: (toplam satılan ürün miktarı + hâlâ envanterde bulunan toplam ürün miktarı). Veriler, mevcut en son 30 günlük dönem kullanılarak hesaplanır (genellikle 2 günlük işlem gecikmesi meydana gelir, kesin tarihler satış oranı raporunda belirtilir) Ürün satış oranı raporu
Kalan envanter günü sayısı Hâlâ envanterde bulunan toplam ürün miktarının (dönem sonundaki miktar), dönem boyunca günlük satılan ortalama ürün miktarına bölümü Kalan envanter günü raporu
Envanter değeri (ürüne göre ABC analizi) raporu Envanterinizde kalan A, B ve C sınıflı ürünlerin toplam değeri

A sınıfı: Bunlar, gelirinizin yaklaşık %80'ine tekabül eden en çok satan ürünlerinizdir
B sınıfı: Bunlar, gelirinizin %15'ine tekabül eden ürünlerinizdir
C sınıfı: Bunlar, gelirinizin %5'ine tekabül eden ürünlerinizdir
Ürüne göre ABC analizi raporu

Ürün sayısı

Ürünler sayfasında tüm ürünlerinizin tam sayısı gösterilmez. Mağazanızdaki tüm ürünlerin sayısına ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene