ภาพรวมการวิเคราะห์สินค้า

คุณสามารถทำความเข้าใจถึงตัวชี้วัดสินค้าคงคลังหลักๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น อัตราการขายสำเร็จ จำนวนวันที่จะยังคงเหลือสินค้าคงคลัง และมูลค่าสินค้าคงคลัง (การวิเคราะห์ ABC) ในแถบการวิเคราะห์สินค้าคงคลังของหน้าสินค้า

แถบการวิเคราะห์จะปรากฏที่ด้านบนสุดในหน้าสินค้าของคุณ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าสินค้าคงคลังของคุณขายได้มากเท่าใด สินค้าคงคลังของคุณมีแนวโน้มที่จะหมดสต็อกเร็วเท่าใด และมูลค่าคงเหลือโดยประมาณของส่วนย่อยสินค้าคงคลังที่ขายดีที่สุดของคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง การเติมสต็อกสินค้า รวมถึงการวางแผนการลดราคาหรือราคาพิเศษด้วย

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดสินค้าคงคลังแต่ละรายการ คุณสามารถเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์สินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิกที่ไทล์ของตัวชี้วัดที่ต้องการในแถบการวิเคราะห์

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

  2. คลิกที่ไทล์ที่ต้องการเพื่อดูตัวชี้วัดที่คุณสนใจเพื่อดูรายงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงเกณฑ์ชี้วัดที่มีให้ใช้งานในแถบการวิเคราะห์สินค้าคงคลัง พร้อมทั้งรายงานที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ในแถบการวิเคราะห์สินค้า
ข้อกำหนด ความหมาย รายงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการขายสำเร็จของสินค้า ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ขายได้หารด้วย (ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ขายได้ + ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ในคลังสินค้า) ระบบจะคำนวณข้อมูลโดยใช้ข้อมูลของช่วงระยะเวลา 30 วันล่าสุดที่ใช้งานได้ (โดยปกติจะล่าช้าในการประมวลผล 2 วัน ซึ่งวันที่ที่แน่นอนจะระบุไว้ในรายงานอัตราการขายสำเร็จ) รายงานอัตราการขายสินค้าสำเร็จ
จำนวนวันที่คงเหลือของสินค้าคงคลัง ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ในคลังสินค้า (ปริมาณเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลา) หารด้วยจํานวนสินค้าที่ขายได้ต่อวันโดยเฉลี่ยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว รายงานจำนวนวันที่จะยังคงเหลือสินค้าคงคลัง
รายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง (การวิเคราะห์ ABC เรียงตามสินค้า) มูลค่ารวมของสินค้าเกรด A, B และ C ที่เหลือในคลังสินค้าของคุณ

เกรด A: กลุ่มของสินค้าที่ขายดีที่สุดซึ่งสร้างรายได้ให้คุณประมาณ 80%
เกรด B: กลุ่มของสินค้าที่สร้างรายได้ให้คุณประมาณ 15%
เกรด C: กลุ่มของสินค้าที่สร้างรายได้ให้คุณประมาณ 5%
การวิเคราะห์ ABC เรียงตามรายงานสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี