สื่อสินค้า

สื่อสินค้าสามารถประกอบไปด้วยรูปภาพ โมเดล 3 มิติ และวิดีโอ การใช้สื่อสินค้าช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าสินค้าของคุณมีลักษณะอย่างไร

หมายเหตุ: สำหรับโมเดล 3 มิติหรือวิดีโอที่จะปรากฏในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ ธีมที่รองรับโมเดล 3 มิติและวิดีโอ เวอร์ชันล่าสุด หรือคุณจะแก้ไขธีมปัจจุบันของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำใน บทแนะนำการใช้งานธีม ก็ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี