เมตาฟีลด์

เมตาฟิลด์ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานและรูปลักษณ์ของร้านค้า Shopify ของคุณได้ โดยเปิดโอกาสให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะทางที่มักจะไม่ได้มีการบันทึกในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถใช้เมตาฟิลด์เพื่อการติดตามภายใน หรือเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะทางบนร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยวิธีต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น ผู้ขายเทียนอาจต้องการแสดงเวลาการเผาไหม้ของเทียนในหน้าสินค้าของตน ขณะที่ร้านขายของชำอาจต้องการแสดงวันหมดอายุของสินค้ากระป๋อง ตัวอย่างอื่นๆ ของข้อมูลเฉพาะทางมีดังต่อไปนี้

  • หมายเลขของส่วนต่างๆ
  • ตัวอย่างสี
  • วันเปิดตัว
  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลสรุปบล็อกโพสต์
  • ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
  • รายการส่วนประกอบ

คุณสามารถเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังสินค้า คอลเลกชัน ลูกค้า คำสั่งซื้อ และส่วนอื่นๆ ของร้านค้าได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเมตาฟิลด์

หากคุณมีธีม Online Store 2.0 คุณจะสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์ส่วนใหญ่เข้ากับธีมของคุณได้โดยการใช้ตัวแก้ไขธีม หากคุณใช้ธีมวินเทจหรือต้องการเพิ่มประเภทเมตาฟิลด์ที่ธีมของคุณไม่รองรับ คุณสามารถแก้ไขโค้ดธีมของคุณหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ให้ช่วยเหลือคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

การตั้งค่าเมตาฟิลด์ใหม่เกี่ยวข้องกับงานต่อไปนี้

  1. การเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์เพื่อเพิ่มช่องสำหรับข้อมูลเฉพาะทางไปยังหน้าต่างๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  2. การเพิ่มค่าเมตาฟิลด์ไปยังส่วนต่างๆ ของร้านค้าคุณ เช่น สินค้าหรือตัวเลือกสินค้า
  3. ตัวเลือกเพิ่มเติม: การเชื่อมต่อเมตาฟิลด์กับธีมของคุณเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะทางในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังคำจำกัดความได้ การเพิ่มคำจำกัดความให้กับชุดเมตาฟิลด์จะบังคับใช้กฎการตรวจสอบยืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าค่าเมตาฟิลด์ของคุณมีความสอดคล้องกันและเชื่อถือได้ หากค่าเมตาฟิลด์ของคุณไม่ตรงกับกฎการตรวจสอบยืนยันของคำจำกัดความของคุณ คุณสามารถแก้ไขค่าเมตาฟิลด์ที่ไม่ถูกต้องได้หลังจากการย้าย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี