คัดลอกค่าเมตาฟิลด์จากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกให้คัดลอกเมตาฟิลด์จากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นแล้วได้ เมื่อคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเปลี่ยนไปเป็นคำสั่งซื้อ และคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือกให้คัดลอกเมตาฟิลด์ไว้ ระบบจะคัดลอกเมตาฟิลด์ของคุณไปยังคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

หากต้องการให้ระบบคัดลอกค่าจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อ รายละเอียดการตรวจสอบยืนยันในเมตาฟิลด์ของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเมตาฟิลด์ของคำสั่งซื้อต้องตรงกัน

สร้างการซิงค์ทางเดียวในคำนิยามคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคัดลอกเมตาฟิลด์จากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อได้โดยสร้างการจับคู่คำนิยามคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและการซิงค์แบบทางเดียว

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
  2. คลิกคำสั่งซื้อ
  3. คลิกเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการอัปเดต
  4. ในส่วนการจับคู่คำนิยามคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ให้คลิก “สร้างคำนิยามคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
  5. คลิกบันทึก

สร้างการซิงค์แบบทางเดียวในคำนิยามคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถคัดลอกเมตาฟิลด์จากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อได้โดยสร้างการจับคู่คำนิยามคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและการซิงค์แบบทางเดียว

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
  2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
  3. คลิกเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการอัปเดต
  4. ในส่วนการจับคู่คำจำกัดความคำสั่งซื้อ ให้คลิกสร้างคำจำกัดความคำสั่งซื้อ
  5. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี