Kopiuj wartości metapól z wersji roboczych zamówień do zamówień

Możesz aktywować dla metapól opcję umożliwiającą ich przenoszenie z wersji roboczych zamówień do zrealizowanych zamówień. Gdy wersje robocze zamówień zostaną przekonwertowane na zamówienia i aktywowana zostanie opcja kopiowania metapola, metapole zostanie automatycznie skopiowane do zamówienia.

Aby wartości zostały skopiowane z wersji roboczej zamówienia do zamówienia, szczegóły walidacji w metapolach wersji roboczej zamówienia i zamówienia muszą być zgodne.

Utwórz jednokierunkową synchronizację definicji zamówienia

Metapola można kopiować z wersji roboczych zamówień do zamówień poprzez utworzenie pasującej definicji wersji roboczej zamówienia i synchronizacji jednokierunkowej.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
  2. Kliknij opcję Zamówienia.
  3. Kliknij metapole, które chcesz zaktualizować.
  4. W sekcji Pasująca definicja wersji roboczej zamówienia kliknij opcję Utwórz definicję wersji roboczej zamówienia.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz jednokierunkową synchronizację definicji wersji roboczej zamówienia

Metapola można kopiować z wersji roboczych zamówień do zamówień poprzez utworzenie pasującej definicji zamówienia i synchronizację jednokierunkową.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
  2. Kliknij opcję Wersje robocze zamówień.
  3. Kliknij metapole, które chcesz zaktualizować.
  4. W sekcji Pasująca definicja zamówienia kliknij opcję Utwórz definicję zamówienia.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo