Dodawanie definicji metapól

Definicje metapól pełnią funkcję szablonów, które wskazują część sklepu, do jakiej ma zastosowanie dane metapole i wartości, jakie może przyjąć to metapole. Aby można było dodać wartości metapól do określonych produktów, zamówień lub innych części sklepu, należy najpierw dodać do tych informacji definicję metapola. Dodanie definicji metapól zapewnia zastosowanie tych samych reguł sprawdzania poprawności dla każdej wartości wprowadzanej dla określonego metapola.

Podczas dodawania definicji metapola możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

  • wybierz standardową definicję
  • utworzyć niestandardową definicję

Jeśli to możliwe, użyj standardowej definicji dla metapól. Standardowe definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i projektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie zgodne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapól są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze standardowymi metapolami Shopify.

Musisz utworzyć niestandardową definicję w następujących okolicznościach:

Definicje metapól dodajesz na stronie Metapola w panelu administracyjnym Shopify. Możesz dodawać dodatkowe typy metapól w następujący sposób:

Możesz mieć maksymalnie 250 definicji metapól.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo